Norge

Det finnes mange juridiske fagfelt: i hovedsak – privarett, offentlig rett og internasjonal rett, arbeidsrett, arverett, familierett, konkursrett, forvaltningsrett, statsrett, arbeidsrett, kontraktrett generell privatrett, EU-rett og migrasjonsrett, for å nevne noen. Hvert område har sin egen spesifikke terminologi. Derfor er det viktig at juridiske dokumenter blir behandlet av en profesjonell oversetter som kan fagterminologien. Det er derfor vi kun bruker spesialiserte juridiske oversettere til denne type tekster.

Juridiske dokumenter er underlagt streng konfidensialitet, noe som krever velorganiserte prosedyrer fra vår side. Sikkerhet og personvern er av avgjørende betydning både for deg og oss, og våre prosedyrer er derfor i full overensstemmelse med ISO-spesifikasjonene for oversettelsesbyråer.
Som oversettelsesbyrå legger vi stor vekt på konfidensialitet. Vi garanterer at dokumentene dine alltid vil behandles med den største omhu. Hvis du ønsker det, kan vi signere en avtale om taushetsplikt før du sender oss dokumentene som skal oversettes. Alle våre oversettere har hver for seg signert en avtale om taushetsplikt.

Når nødvendig kan vi oversette større mengde tekst på kort tid. I slike tilfeller setter vi sammen et team av profesjonelle oversettere med kapasitet til å levere en kvalitetsoversettelse. Du kan diskutere de forskjellige alternativene med en av våre prosjektledere. Skulle det være bråhast, f.eks. rett før et viktig rettsmøte, kan denne typen teamarbeid være løsningen for å få oversatt store mengder tekst på kort tid.

Statsautorisert oversettelse av offisielle dokumenter

Ved oversettelse for statlige organer kan vi tilby statsautorisert oversettelse.

Eksempler på våre juridiske oversettelser

Hurtigoversetter har rikelig med erfaring innen oversettelse av konfidensielle dokumenter. Her er noen eksempler:

 • Patentsøknader
 • Personalhåndbøker
 • Kommersielt sensitive opplysninger om aksjemarkedet
 • Dommer og vedtekter
 • Taushetserklæringer
 • Samarbeidsavtaler
 • Forretningsplaner
 • Arbeidskontrakter
 • Lønnsspesifikasjoner og årsoppgaver

Foruten de mest utbredte europeiske språkene som polsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk kan vi også oversette tilsvarende dokumenter til og fra andre språk som arabisk, indonesisk, russisk, farsi, dari eller tyrkisk.

Hurtigoversetter har meget god erfaring med oversettelse av konfidensielle dokumenter. Her er noen eksempler:

 • Patentsøknader
 • Personalhåndbøker
 • Sensitive opplysninger om aksjemarkedet
 • Dommer og kjennelser
 • Taushetspliktsavtaler
 • Samarbeidsavtaler
 • Forretningsplaner
 • Arbeidskontrakter
 • Lønnsspesifikasjoner og årsoppgaver
 • Medisinske journaler