Norge

Våre styrker

  • Vårt oversetterbyrå er sertifisert etter ISO 9001 og opererer i samsvar med ISO 17100;
  • Vi har kontorer i Nederland, Tyskland, Sverige;
  • Pristilbud kan sendes på blant annet engelsk og tysk;
  • Rask levering.

Prisen for en tysk oversettelse

Vi jobber ut fra et strukturert satssystem. Ved hjelp av rabattstrukturer og en meget god kontakt med våre tyske oversettere er vi i stand til å tilby lave ordpriser, også for små oversettelser!

Noen typer dokumenter, som Allmenne vilkår og betingelser, kan oversettes til tysk både raskt og rimelig ettersom vi har oversatt mange slike dokumenter tidligere og kan bruke enkelte avsnitt på nytt dersom de samsvarer 100 % med ditt dokument. Tyskspråklig oversettelse er et av våre ekspertiseområder, og du kan dra stor fordel av dette. Vil du finne ut hvor du står? Du trenger bare å fylle ut prisskjemaet, og du mottar et pristilbud i løpet av svært kort tid.

Hurtighet og ekspertise

Vi arbeider utelukkende med erfarne, profesjonelle oversettere med tysk som morsmål. For hver tekst vi oversetter, finner vi den ideelle oversetteren: en person med nøyaktig den fagkunnskap og innsikt som sikrer at du får et best mulig sluttprodukt.

Enten prosjektet er av teknisk, forretningsmessig, medisinsk eller juridisk art, er oversettelsen din i gode hender. Hvis du velger å samarbeide med Schnellübersetzer, får du oversettelsen tilbake på kortest mulig tid. Oppdraget blir tildelt den oversetteren som egner seg aller best til jobben, slik at oversettelsen umiddelbart kan brukes på det tyskspråklige markedet. Du kan være trygg på at du mottar en tysk oversettelse av høyeste kvalitet, med et språk som gjenspeiler konteksten og som tar hensyn til relevant fagterminologi. Akkurat det du kan forvente av et ISO sertifisert oversetterbyrå.

Hvorfor oversette til tysk?

Tysk er et språk som snakkes på mange steder i verden, og det er også det mest utbredte språket i EU. Det er offisielt språk ikke bare i Tyskland, men også i Østerrike, Luxembourg, Liechtenstein og Sveits. Men visste du at det også er morsmål i enkelte deler av Italia og Belgia?
Kanskje du har lært litt tysk på skolen og behersker det til en viss grad. Imidlertid er det så mange varianter og dialekter i de tyskspråklige landene at det alltid vil være hensiktsmessig å oversette offisielle- og forretningsdokumenter fra kildespråket (enten det er norsk, engelsk, fransk eller noe annet) til den aktuelle dialekten og med en språklig tone som er tilpasset målgruppen.
Da kan du være sikker på at budskapet blir oppfattet slik du ønsker. Våre tyske oversettere er spesialister innenfor alle mulige områder, og du kan føle deg sikker på at oversetteren din har god kjennskap til ditt fagområde og er i stand til å benytte riktig stil og ordlyd.
Å bruke et egnet språk med relevante formuleringer kan være av stor betydning for sluttproduktet. Som tyskspråklig oversetterbyrå gjør vi derfor vårt ytterste for å sikre at ditt dokument blir oversatt til tysk på best mulig måte.

Tysk oversettelse på ulike yrkesområder

For tyskspråklige oversettelser på akademisk nivå, eller når det er behov for juridisk ekspertise, har vi et omfattende nettverk av oversettere. Vi føler oss derfor ganske sikre når vi påstår at vi kan tilby oversettelser på alle tenkelige fagområder.

Vi har oversatt en stor mengde dokumenter på følgende områder:

Tolketjenester

Vi tilbyr tolketjenester på de tyske markedet.

Våre styrkeområder:

  • Vårt oversetterbyrå er ISO 9001 og opererer i samsvar med ISO 17100;
  • Hurtig levering.

Andre språk