Norge

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene om våre tjenester, oversettelser og fagområder. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, ikke nøl med å kontakte oss via vårt kontaktskjema, eller ring oss på 21520253.

Hvor mange interne oversettere har dere?

Vi bruker ikke interne oversettere, men vi jobber med et svært omfattende nettverk av freelancere. Den store fordelen med dette er at vi når som helst har tilgang til oversettere med kunnskaper innenfor det aktuelle fagområdet og med relevante språkferdigheter.
Denne arbeidsmetoden betyr dessuten at vi kan tilby et bredt spekter av ekspertiseområder. For øyeblikket har vi over 4000 oversettere i nettverket vårt, med ekspertise innenfor mer enn 120 områder – alt fra medisinske informasjonsbrosjyrer på engelsk til databasedesign på russisk.

Hvilke betalingsmåter tilbyr dere?

Vi tilbyr følgende betalingsmåter for oversettelser:

Betaling for privatpersoner

Vi ber om at privatpersoner betaler oversettelsen på forhånd. Du kan betale med PayPal eller bankoverføring.

Betaling for bedrifter

Bedrifter vil motta en faktura etter at oversettelsen er levert. Fakturaen kan betales via bankoverføring eller kredittkort. Vi kan utstede faktura på norsk, engelsk, fransk, tysk, finsk eller svensk uten tillegg i prisen. Fakturaen angir referanse, eller ordrenummer hvis du ønsker det. Vi kan også utstede proformafaktura på forespørsel.

Hvordan kan jeg be om et pristilbud?

Skjemaet for forespørsel om pristilbud gir en rask beregning av prisen for oversettelsen.

Hva er lokalisering?

Lokalisering er mer enn bare oversettelse. Lokalisering betyr at teksten tilpasses behovene og forventningene til målgruppen i et bestemt land. Dette er særlig aktuelt for nettsider, nettbutikker og spill. En tekst som er godt lokalisert, sikrer at bedriften din gjør et godt inntrykk på det lokale markedet i det aktuelle landet, noe som er en betingelse for å lykkes i mange land. Følgende spørsmål er spesielt viktig å ta hensyn til ved lokalisering:

 • Ulike skriveformer: for eksempel små men viktige forskjeller mellom fransk i Frankrike og Belgia.
 • Illustrasjoner: kart som viser veien til det lokale kontoret i Amsterdam, er av liten verdi på en norsk nettside.
 • Myntenheter og tidssoner.
 • Forskjellige måter å skrive dato, tidspunkt og telefonnummer på: for eksempel blir franske telefonnummer skrevet med mellomrom mellom annethvert siffer.
 • Bruk av farge: Grønne nettsider er helt utenkelige i Tyskland.
 • Navn på aksjeselskaper: I Sverige skriver man AB i stedet for AS, mens i Danmark skriver man A/S. Alt dette ordner vi for deg.
 • Skriveretning og lengde på teksten: Arabisk og en del andre språk skrives fra høyre mot venstre. Uten at det utføres visse (mindre) tekniske endringer, vil bare enkeltord skrives fra høyre mot venstre, og ikke setningene i sin helhet. Våre språkeksperter hjelper deg gjerne med dette.
 • Vekt- og måleenheter.
 • Desimaler og bruk av komma og mellomrom i tall.

Lokalisering blir også brukt på andre områder enn salg. For eksempel vil det ikke alltid være holdbart med en direkte oversettelse av en kontraktsmal. Oversettelsen må tilpasses lokale lover, forskrifter og prosedyrer. Dette krever en oversetter med juridisk bakgrunn.

Når vi snakker om lokalisering i oversetterbransjen, mener vi at den oversatte teksten tilpasses og justeres slik at den blir relevant i det landet hvor den skal brukes. Dette er en bred definisjon, da det er mange ting man må ta hensyn til i hvert eneste land. Når du ønsker å slå gjennom på et nytt marked, vil våre prosjektledere og språkeksperter sørge for at du slipper å tenke på denne krevende oppgaven.

Hva er lokalisering av programvare (og av nettsider)?

Det betyr at programvaren eller nettsiden blir oversatt på en slik måte at de fremdeles kan brukes i den oversatte versjonen.

Tilbyr Hurtigoversetter maskinoversettelse med etterredigering?

Ja, vi tilbyr absolutt denne tjenesten.
Vi kan tilby maskinbaserte oversettelser som til slutt bearbeides av en menneskelig oversetter. Sluttresultatet er en tekst som er mye bedre enn en ren maskinoversettelse, selv om den på ingen måte kan sammenlignes med en oversettelse som er utført av et menneske. Ved maskinoversettelse benytter vi ikke gratis nettsider, men profesjonelle mykvareløsninger. Vår programvare «lærer» fra oversettelser som vi har utført gjennom 20 år. Maskinoversettelse med etterredigering kan være en god idé for eksempel hvis:

 • Det er store mengder tekst, slik at det ville bli uforholdsmessig dyrt å få det oversatt av et menneske.
 • Leveringsfristen er ekstremt kort slik at det er umulig for et menneske å oversette alt innen fristen.
 • Teksten skal bare leses av et begrenset antall mennesker, slik at hastighet er viktigere enn kvalitet.
 • Begrenset budsjett.
 • Teksten inneholder mye repetisjon.

Eksempler på dette kan være artikkelfiler, produktkataloger, hotellbeskrivelser, tilbakemeldinger fra kunder, anbud hvor det ikke er ønskelig å investere altfor mye på forhånd.
Kostnadene for maskinoversettelse + etterredigering (MT+PE) er mye lavere. Spør vår prosjektleder om teksten din er egnet for denne metoden.

Hva er en morsmålsoversetter?

Oversettelse krever mye mer enn gode språkferdigheter. Det at man er vokst opp i et tospråklig miljø, eller har utdannet seg i et annet land og dermed har tilegnet seg en annet språk, betyr ikke automatisk at man kan er to-språkelig i den forstand vi bruker det utrykket.

Man skal kunne bruke og kjenne alle fasetter av begge språk og det er det ikke mange unnet Vi stille strenge krav til oversetteren.

Alle våre oversettere behersker målspråket på morsmålsnivå. De har språkferdigheter tilnærmet morsmålsnivå.

Tekster med spesifikk fagterminologi krever ofte en oversetter med spesialkompetanse innenfor det aktuelle feltet. En slik ekspertise kan gjøre at de foretrekkes fremfor morsmålsoversettere som ikke har samme faglige bakgrunn.

I begge tilfeller vil oversetteren være i stand til å produsere en solid oversettelse, men sluttproduktet bør gjennomleses av en morsmålsbruker.

Hvordan foregår prosessen med oversettelse?

Oversettelse er et unikt fagområde. Vi samarbeider utelukkende med profesjonelle, kvalifiserte oversettere med dybdekunnskap innen det aktuelle feltet og som behersker målspråket bedre enn de fleste. Vi har en omfattende database med freelance-oversettere, som sikrer at vi alltid finner den rette oversetteren for ethvert prosjekt. Våre prosjektledere har god erfaring med å finne frem til den ideelle oversetteren for ditt prosjekt.

Fremgangsmåten for oversettelse

En oversettelse består av mange ledd. Først leser man gjennom kildeteksten, ofte flere ganger. Deretter lager oversetteren et førsteutkast. Foreløpig hopper man over de vanskeligste problemstillingene ved teksten. Så snart førsteutkastet er fullført, vil oversetteren gjennomgå teksten i nærmere detalj for å avgjøre hvordan de vanskeligste delene kan oversettes på best mulig måte. De benytter seg av et rikt bibliotek av ressurser: ordbøker, teminologidatabaser, internett m.m. Maskinbasert oversettelse blir ikke brukt her. En tekst skal aldri oversettes helt bokstavelig, ord for ord. Det vil gå på bekostning av tekstens flyt og lesbarhet. Samtidig er det viktig at oversetteren respekterer kildeteksten og ikke utelater eller tilføyer opplysninger. Det må også tas hensyn til tekstens målgruppe. Skal den leses av et allment publikum eller en bestemt gruppe mennesker? Skal den oversettes til målgruppens morsmål? Har leserne forhåndskunnskaper om emnet, eller bør oversettelsen ha et enkelt og lettfattelig språk? Dette er noen av de mange faktorene som oversetteren må ta hensyn til ved hvert prosjekt.

Sluttfase

Når oversettelsen er helt fullført, vil oversetteren legge bort teksten en liten stund, for deretter å gjennomlese den enda en gang. Da hender det gjerne at oversetteren blir oppmerksom på formuleringer og annet som kan forbedres. Translators also often have the translation proofread by a colleague, to identify any errors they may have missed. Korrekturlesningen er siste del av oversettelsen.

Hvor mye koster en oversettelse?

Vanligvis er vi nødt til å se teksten før vi kan fastsette en pris. På nettsiden vår kan du fylle ut et skjema for forespørsel om pristilbud.

Hvem utfører oversettelsen?

Vi blir ofte spurt om vi benytter advokater til våre juridiske oversettelser, eller om det er leger som utfører våre medisinske oversettelser. Dette er mulig, men det er ikke strengt tatt nødvendig. Våre juridiske og medisinske oversettere har erfaring fra henholdsvis jus og medisin, og/eller de har gjennomført spesiell opplæring. Du kan lese mer om våre fagfelter under beskrivelsen av våre oversettertjenester.

Tilbyr dere statsautoriserte oversettelser?

Dessverre kan vi ikke tilby denne tjenesten i Norge for øyeblikket.

Hvilke språk jobber dere med?

Vi kan oversette innenfor praktisk talt alle språk. En oppsummering finner du på siden som handler om de ulike språkene vi jobber med.

Hvilke spesialområder har dere?

Vårt enorme nettverk av oversettere gjør at vi kan tilby en lang rekke spesialområder. Vi spesialiserer oss innen juridisk oversettelse, medisinsk oversettelse og teknisk oversettelse, men vi har også meget god erfaring med tekster om blomster og planter, matlaging, arkitektur, dyr, litterære verk, bøker, rapporter, markedsføringsmateriell, reklame, brosjyrer, flygeblader, programvare … Faktisk er det ingenting vi ikke kan oversette!

Jeg har en tekst som må oversettes. Hvordan fungerer det?

Du kan be om et pristilbud via skjemaet på nettsiden vår, ved å fylle ut kontaktskjemaet og oppgi hvilke behov du har, eller ved å ringe oss på en av avdelingene våre. Våre prosjektledere kommer raskt tilbake til deg med informasjon om pris og leveringstid for oversettelsen.

Hvilke filtyper kan man sende inn til oversettelse?

Våre oversettere jobber aller best med Indesign, Word- og Excel-dokumenter. Disse formatene er lette å bearbeide, og eventuelle illustrasjoner holdes intakt. Vi jobber også gjerne med PowerPoint-presentasjoner. Hvis det er noen deler av teksten som ikke kan redigeres, gir vi deg beskjed.

Du kan også sende oss tekster i PDF-format. Disse blir sendt tilbake til deg som redigerbar Word-fil uten noen spesiell formatering.

Har du filer som er mer kompliserte? Det er ikke noe problem for oss. I skjemaet hvor du ber om pristilbud, finner du en liste over alle filtyper vi aksepterer. Hvis du ikke finner filtypen din der, kan du henvende deg til oss via kontaktskjemaet. Vanligvis klarer vi å finne en løsning.

Hvordan leverer vi oversettelsen til deg?

Alle oversettelser, med unntak av statsautoriserte oversettelser, leveres via e-post. Oversettelse av større dokumenter kan lastes ned fra en sikker server som vi benytter. Prosjektlederen din sender deg en lenke med adgang til vår kundeportal.

Kan dere oversette skannede dokumenter?

Ja, selvfølgelig. Et skannet dokument (i jpeg- eller PDF-format) er et digitalt dokument, men det er ikke redigerbart. Det gjør at oversettelsen ikke kan leveres i samme format. Teksten din blir derfor konvertert til en Word-fil uten spesiell formatering. Hvis du ønsker at vi skal ta oss av layout, vil prosjektlederen din gi deg nærmere informasjon om hvilke DPT-alternativer du har.

Hvilke egenskaper ser dere etter hos en oversetter?

Vi samarbeider med erfarne og profesjonelle oversettere som er pålitelige, punktlige, lojale og effektive. Alle oversettere spesialiserer seg innenfor et bestemt yrkesområde, og de oversetter kun til sitt eget morsmål.

Hvilke krav stiller dere til en oversetter?

Vi jobber utelukkende med oversettere som har målspråket som morsmål. For å kunne jobbe som oversetter hos oss må man enten ha utdannelse innen oversettelse, annen høyere utdannelse pluss to års arbeidserfaring som fulltids oversetter, eller minst fem års arbeidserfaring som fulltids oversettter.

Jeg er oversetter. Kan jeg registrere meg som freelance-oversetter hos dere?

Absolutt! For nærmere informasjon, vennligst kontakt oss.

Jobber dere fast med noen oversettere?

Vi har et stort nettverk av freelance-oversettere, og mange av dem jobber fast for oss.

Hvor mange interne oversettere har dere?

Vi jobber ikke med interne oversettere, men vi har kontakt med tusenvis av freelance-oversettere som bor og jobber over hele verden.

Tilbyr dere rabatt på oversettelser?

I enkelte tilfeller kan vi avvike fra våre standardpriser og gi en rabatt. Betingelsen er at det dreier seg om en forholdsvis vanlig språkkombinasjon, som spansk-engelsk, nederlandsk-tysk eller engelsk-fransk. Dessuten er det viktig med god leveringsfrist, slik at vi har rikelig med tid til å fullføre oversettelsen. Dessverre er det ikke mulig å tilby rabatt på hasteoversettelser.

Hvilke språk snakkes i EU?

EU har 27 medlemsland og 24 offisielle språk. EU-språkene er: Bulgarsk, tsjekkisk, kroatisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, italiensk, irsk, latvisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk.