Norge

Garantert kvalitet. Kompetente oversettere. Jevn prosjektflyt.

Representer dine kunder og klienter på en trygg måte på tvers av landegrenser – med pålitelig oversatte sertifikater, kontrakter og patenter. Vi hjelper deg på en rask og kompetent måte. Og du? Du kan fullt ut konsentrere deg om din juridiske ekspertise.

Få tilbud nå

Juridiske oversettelser for ledelseskonsulenter, revisorer, notarer, advokatfirmaer og flyttebyrå

I finanssektoren håndterer du sensitive data fra dine kunder og klienter hver dag. Diskresjon og konfidensialitet er de høyeste prioriteringene her. Det forstår vi. Det er derfor vi behandler oversettelsene av dine finansdokumenter med den største omhyggelighet og arbeider kun med pålitelige økonomiske oversettere.

Du kan stole på oss. Hurtigoversetter er sertifisert i henhold til ISO 9001 og opererer i samsvar med ISO 17100. Hvorfor er dette en fordel for deg? Du får alle dine økonomiske oversettelser i aller høyeste kvalitet. Garantert.

Når du velger Hurtigoversetter, så får du…

 • en jevn prosjektflyt,
 • kompetente økonomiske oversettere
 • fire-øyne-kvalitetsprinsipp,
 • sikker håndtering av dine sensitive data og
 • tydelig kommunikasjon.

Interessert? Ta kontakt i dag. Vårt prosjektteam i Norge hjelper deg gjerne.

Få tilbud nå

Høyt kvalifiserte juridiske oversettere: Pålitelig. Konfidensiell. Korrekt.

Når du oversetter kontrakter, patenter og sertifikater, må alle detaljer være riktige. Feil må ikke bli oversett. Den juridiske terminologien må også være korrekt.

Legg dine juridiske tekster i de erfarne hendene til våre nøye utvalgte og testede juridiske oversettere, som

✅ oversetter til morsmålet sitt,

✅ som er utdannet innen juridisk oversettelse,

✅ som har delvis juridisk embedseksamen eller

✅  som til og med er utdannede spesialistadvokater.

De er derfor godt kjent med juridisk fagspråk og det respektive rettssystemet. De har selvfølgelig også signert en taushetserklæring. Hos oss er du alltid på den sikre siden.

Vi hjelper deg også gjerne med sertifiserte oversettelser av sertifikater og utdanningskvalifikasjoner til norsk og fra norsk til andre språk – med et apostillestempel om nødvendig.

Hvis du ønsker, så kan vi også tildele deg en fast oversetter fra vår base med rundt 100 håndplukkede språkeksperter, som da vil ta seg av alle dine prosjekter.

Feilfrie patentoversettelser

Trenger dere som advokatfirma patentoversettelser for deres utenlandske kunder? Her er ekspertise og nøyaktighet viktig. Og det er akkurat det Hurtigoversetter tilbyr.

Vi overholder ikke bare lovmessige krav på en trygg måte, vi ivaretar også den spesielle nummereringen av hver linje. Du kan også garantere dine kunder teknisk ekspertise. Vi bruker kun tekniske fagoversettere, som er godt kjent med det respektive faget og ofte til og med har ingeniørbakgrunn.

Juridiske oversettelser – der sikkerhet og databeskyttelse teller

Noen juridiske oversettelser, spesielt innen strafferett og rettshåndhevelse, er svært konfidensielle. Ved oversettelse av WhatsApp-meldinger eller chatter som er en del av en rettssak, stilles det spesielle krav til oversettere.

Vi kan tilby deg en taushetserklæring på forespørsel og, takket være vår ISO-sertifisering, ivareta sikkerheten til dine konfidensielle dokumenter. Vi garanterer deg…

 • overholdelse av dokumenterte retningslinjer for kvalitetssikring,
 • kontroll av alle oversettelser med moderne CAT- og QM-verktøy og
 • feilfrie oversettelser takket være fire-øyne-prinsippet.

Juridiske oversettelser for flyttebyråer

Flyttebyråer håndterer dokumenter på forskjellige språk hver dag. Før bedrifter får lov til å ansette utenlandsk arbeidskraft, må de ofte ha sertifiserte oversettelser av:

 • utenlandske utdanningskvalifikasjoner,
 • vielsesattester,
 • fødselsattester og
 • andre sivilstandsdokumenter.

Hos Hurtigoversetter håndterer vi rundt ti til tjue slike oversettelsesjobber i uken. Vi oversetter mange dokumenter fra ukrainsk, kinesisk og engelsk til tysk, men vi tilbyr også andre språkkombinasjoner. La oss ta oss av oversettelsen av dokumentene dine.

Få tilbud nå

Utfordringene med juridiske oversettelser

De som trenger en juridisk oversettelse for første gang føler seg ofte overveldet. Dette feltet innen oversettelse er svært mangfoldig og stiller mange krav. Vi ser nærmere på de tre viktigste utfordringene og misforståelsene nedenfor.

1. Ulike juridiske fagområder – egen juridisk terminologi

På det juridiske feltet er det ulike fagområder, for eksempel:

 • arbeidsrett,
 • arveloven,
 • europeisk lov,
 • selskapsrett,
 • erstatningsrett,
 • patentrett og
 • tilknyttede områder som finans og medisin.

Hvert område har sin egen juridiske terminologi. Det er derfor viktig at juridiske dokumenter oversettes profesjonelt og ved hjelp av egnet juridisk terminologi – av utdannede spesialistoversettere som kan sitt fag.

2. Absolutt nøyaktighet – ikke rom for tolkning

Ettersom juridisk oversettelse ikke gir rom for tolkning, må alle tekster oversettes nøyaktig og presist fra kilden til målspråket. Valg av riktig fagterminologi spiller også en avgjørende rolle.

På forespørsel fra våre kunder utarbeider vi en ordliste over foretrukne termer og sikrer dermed riktig ordvalg for hvert prosjekt.

3. Tilpasning til et annet rettssystem – hva betyr det?

Vanligvis utføres ingen tilpasning til det fremmedspråklige rettssystemet i en juridisk oversettelse. Hvis du for eksempel får de generelle vilkårene og betingelsene dine oversatt fra tysk til engelsk, er originalversjonen fortsatt juridisk bindende. I dette tilfellet er hovedformålet med oversettelsen å formidle informasjon på et annet språk. Oversettelsen er ikke rettssikker.

Dersom den juridiske oversettelsen skal tilpasses et annet rettssystem, må det engasjeres en spesialistadvokat for dette formålet.

«Vi stoler på Hurtigoversetter»

For juridiske oversettelser kreves diskresjon, varsomhet og hurtighet. Når du velger en leverandør av oversettelsestjenester, må du sørge for at oversetterne…

 • har egnet fagvokabular,
 • de oversatte tekstene er korrekte og
 • kan leveres raskt ved behov.

Hos Hurtigoversetter tar vi gjerne over denne oppgaven for deg slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet, nemlig å ta vare på dine kunder og klienter.

«Vi stoler på Hurtigoversetter»

Økonomiske oversettelser krever diskresjon, varsomhet og noen ganger hurtighet. Når du velger leverandør for dine oversettelser, må du sørge for at…

 • Oversetterne har riktig finansvokabular,
 • de oversatte tekstene er korrekte og
 • kan leveres raskt ved behov.

Hos Hurtigoversetter tar vi gjerne over denne oppgaven for deg slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet, nemlig å ta vare på dine kunder og klienter.

Få tilbud nå

Ofte stilte spørsmål

Når trenger jeg en juridisk oversettelse?

Du trenger juridisk oversettelse for oversettelse av kontrakter, patenter, skjøter og andre offentlige dokumenter. Disse dokumentene inneholder ofte sensitive data og må oversettes diskret, konfidensielt og korrekt av spesialutdannede juridiske oversettere.

Hvor raskt kan jeg få en juridisk oversettelse?

Varigheten av en juridisk oversettelse avhenger av lengden på dokumentet ditt. En profesjonell juridisk oversetter oversetter i gjennomsnitt 2000 ord per dag. I tillegg kommer korrekturlesing av en annen person. På vår tilbudsside kan du laste opp ditt juridiske dokument og få en estimert leveringsdato og tilbud i løpet av minutter.

Hvordan bestiller jeg en sikker juridisk oversettelse?

Juridiske oversettelser bør kun oversettes av spesialutdannede juridiske oversettere med tilleggsopplæring. Du kan enten søke direkte etter en spesialistoversetter på jobbportaler som Norsk fagoversetterforening (Norfag) eller bruke en pålitelig leverandør av oversettelsestjenester.

Hva koster en juridisk oversettelse?

Juridiske oversettelser belastes vanligvis i henhold til antall ord i kildedokumentet, ønsket språkkombinasjon og hvor mye det haster. For sertifikater kreves ofte en fast pris eller minstepris. For å få et spesifikt tilbud, kan du laste opp dokumentet til vår tilbudsside, velge kildespråk, emnet «jus» og målspråk. Verktøyet vårt gir deg umiddelbart forskjellige leveringsdatoer med tilsvarende pris.

Kan jeg få skannede dokumenter oversatt?

Selvfølgelig. Våre juridiske oversettere oversetter det skannede sertifikatet ditt og gjenskaper oppsettet til originaldokumentet i et tekstbehandlingsprogram. En utskrift av skanningen legges alltid ved den bekreftede oversettelsen eller det hele kobles sammen slik at det er tydelig at oversettelsen og kildeteksten hører sammen.

Vi har en oversettelse av et skjøte eller et juridisk dokument som haster veldig. Kan vi få den i løpet av noen dager?

Selvfølgelig. Last opp dokumentet ditt på vår tilbudsside, velg kildespråk, emnet «jus» og målspråk. Verktøyet vårt gir deg umiddelbart forskjellige leveringsdatoer med tilsvarende pris. I svært presserende tilfeller kan du også nå oss på telefon på +47 2152 0253 (direkte fra Norge uten det internasjonale retningsnummeret: 2152 0253).

Vi trenger en sertifisert oversettelse. Hvordan fungerer dette?

For bedriftskunder kan vi produsere sertifiserte oversettelser av oversettere med avlagt ed i Norge, og om nødvendig også med et apostillestempel. Last opp dokumentet ditt på vår tilbudsside eller send oss en e-post på info@hurtigoversetter.no

Hvilke språkkombinasjoner tilbyr Hurtigoversetter for juridiske oversettelser?

I tillegg til de mer vanlige europeiske språkene som engelsk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, russisk eller polsk, kan vi også oversette juridiske dokumenter til og fra andre  språkkombinasjoner som arabisk, tyrkisk, kinesisk, japansk eller koreansk.

Trenger du juridiske oversettelser av høy kvalitet? Hurtigoversetter har, med norsktalende filialer i Oslo og Stavanger, vært en foretrukket partner for kjente ledelseskonsulenter, revisorer, advokatfirmaer, notarer og flyttebyråer i mer enn 20 år.

Få tilbud nå

Oversettelse av juridiske tekster

Vi oversetter gjerne følgende juridiske dokumenter:

 • Patentsøknader
 • Sivilstandsdokumenter
 • Sertifiserte oversettelser av utdanningskvalifikasjoner
 • Rettsdommer og rettsavgjørelser
 • Taushetserklæring
 • Samarbeidsavtaler
 • Forretningsplaner
 • Arbeidskontrakter
 • Kompensasjonsspesifikasjoner og årsregnskap
 • Medisinske journaler
 • DSGVO-dokumentasjon