Norge

Mer om medisinske oversettelser

Medisinske oversettelser blir som oftest lest av leger og andre profesjonelle på området, men vi kan også tilby oversettelser som er tilpasset en bredere lesergruppe. Våre spesialister har god erfaring med å oversette hefter med pasientinformasjon, produktbeskrivelser, diagnoser, medisinsk programvare og instruksjonsmateriell. Vi er naturligvis klar over at en medisinsk oversettelse må være helt feilfri. Derfor har vi alltid muligheten til å hyre inn en korrekturleser med samme kvalifikasjoner som oversetteren, skulle oversettelsen være ment for publisering for eksempel. Slik gjør vi det: 1. Oversettelse – utført av fagoversetter. Vi benytter ingen form av maskinoversettelse med mindre du bestiller MT+PE. Standard er at oversettelsen utføres av en oversetter som benytter det nyeste innen oversettelsesteknologi for slik å ivaretar oversettelsens ordvalg og terminologi. 2. Korrektur – oversettelsen blir sjekket opp mot originalen for å sikre flyt, ordlyd samt terminologi. 3. Kvalitetssikring – Kvalitetskontroll av det ferdigstilte dokumentet i forhold til formatering o.l. 4. Vårt hovedkontor er sertifisert iht. ISO 9001:2015 og ISO 17100 Oversettelsestjenester. .

Vår erfaring med medisinske oversettelser

Engelsk er standardspråket på dette yrkesområdet, men det finnes også andre europeiske språk som spiller en viktig rolle, blant annet tysk og fransk. Vi har et stort nettverk av oversettere til disposisjon, inkludert morsmålsoversettere innenfor alle mulige språkkombinasjoner. De fleste medisinske oversettere har gjennomgått relevant opplæring og er fortrolige med medisinsk språk og fagterminologi. De jobber med spesifikke oversetterverktøy for å sikre at ordbruken blir konsekvent. Vi håndterer en prosess som garanterer topp kvalitet og rask levering.

Våre ekspertiseområder

Det medisinske fagfeltet inneholder mange spesialområder, alle med sine egne faguttrykk og egenskaper. Vårt team av medisinske oversettere har spesielt god kjennskap til følgende områder:

 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Dermatologi
 • Dietetikk
 • Embryologi
 • Endoskopi
 • Fysioterapi
 • Gynekologi
 • Oralkirurgi og kjeveortopedi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Plastisk kirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Urologi
 • Obstetrikk

Våre kunder er farmasøytiske selskaper, offentlige etater og omsorgsinstitusjoner. Vi kan vise referanser på forespørsel.

Våre ekspertiseområder

 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Dermatologi
 • Dietetikk
 • Embryologi
 • Endoskopi
 • Fysioterapi
 • Gynekologi
 • Oralkirurgi og kjeveortopedi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Plastisk kirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Urologi
 • Obstetrikk