Norge

Oversettelse – walisisk/kymrisk

Det walisiske språket, eller kymrisk som det også kalles, snakkes i dag på tre steder i verden.

De to mest åpenbare stedene er Wales, hvor walisisk er offisielt språk, og England, hvor kymrisk er minoritetsspråk.

Det tredje stedet er i Y Wladfa, en walisisk koloni i provinsen Chubut i Argentina.

Totalt sett er det i overkant av 750 000 kymrisktalende personer i dag.

Språkets navn

På norsk er betegnelsene walisisk og kymrisk likeverdige navn. Kymrisk kan være et bedre egnet navn ettersom det tydeligere viser til det kymriske folket som bor i Wales.

Walisisk antyder at alle som bor i Wales, snakker walisisk. Men det er langt ifra sant. Kymrisk er et av de keltiske språkene som er blitt snakket på de britiske øyer i hundrevis av år.

Tilpasset alfabet

Det kymriske alfabetet består av 28 tegn. Åtte av disse er såkalte digrafer. En digraf er to bokstaver som er satt sammen slik at de danner én lyd.

Noe som forekommer ofte på kymrisk, er dobbel L, som for eksempel i ordet Llawn. Det kymriske alfabetet bruker ikke bokstavene k, q, x, v, og z, med unntak av noen lånord.

Uttalen på kymrisk er svært forskjellig fra engelsk og de fleste andre europeiske språkene. Den største differansen er en serie toneløse nasale konsonanter, som m og n.

Trykket legges ofte på den nest siste stavelsen i en setning. Den siste stavelsen uttales med lavt tonefall, slik at man kan gå opp i tone på den siste stavelsen.

Oversettelse fra engelsk til walisisk

For lettere å forstå den store forskjellen mellom kymrisk og engelsk gir vi noen eksempler her. Walisiske hilsener skiller seg markant fra engelsk.

 • Bore da – good morning
 • Prynhawn da; P’nawn da – good afternoon
 • Noswaith dda – good evening
 • Sut ydych chi –  how are you?

Vi kan tilby oversettelser av dine engelske tekster til kymrisk.

Oversetter i Wales

Forretningsmulighetene i Wales utvider seg hele tiden! Det kan være en stor fordel å få sine engelske tekster oversatt til walisisk. Å vise kulturell interesse for landet er til fordel for ditt eget forretningsforhold. Vi har oversettere innenfor de fleste forretningsområder på det britiske markedet.

Med lokaliserte oversettere i Wales får dere:

 • språkkvalitet av høyeste klasse
 • korrekt terminologi for nettopp ditt område – turisme, økonomi, bilindustrien eller annet
 • lokaltilpasning
 • hurtig levering

Oversettelser fra svensk til kymrisk

Litterær kymrisk er annerledes enn kymrisk hverdagsspråk. Den litterære formen bruker langt flere bøyninger.

Walisisk blir ofte inndelt i nord- og sørkymrisk. Disse to dialektene skiller seg fra hverandre både grammatisk og fonologisk.

Nedenfor kan du se to eksempler på kymrisk slik det brukes til hverdags.

 • Os gwelwch yn dda – vær så snill
 • Diolch yn fawr – tusen takk

Hurtigoversetter har oversettere i Wales som oversetter dine norske tekster til kymrisk.

Kymriske oversettere i Wales

Vi samarbeider kun med morsmålsoversettere. Det betyr at din norske tekst blir oversatt av en person med kymrisk som morsmål. Oversetteren vil sannsynligvis være bosatt i Wales, noe som gir et produkt av høy kvalitet.

Vi garanterer at ditt norske dokument får:

 • terminologi på det området som oversettelsen gjelder
 • kymrisk/walisisk lokalisering – vi kjenner til de dialektale forskjellene
 • en autentisk oversettelse – originalteksten skal etterlignes i størst mulig grad

Forespørsel om pristilbud

Vi i oversetterbyrået Hurtigoversetter har god kjennskap til kymrisk. Vi kan gjerne hjelpe deg hvis du har noe du trenger oversatt til eller fra kymrisk. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger nærmere informasjon eller ønsker et pristilbud.