Norge

Oversettelser til og fra thai

Hurtigoversetter har i årevis tilbudt rimelige høykvalitets-oversettelser mellom norsk og thai. Enten du trenger en autorisert oversettelse av dokumenter i forbindelse med flytting, eller en grundig teknisk oversettelse i forbindelse med forretninger, er det helt essensielt med et oversettelsesbyrå du kan stole på.

Språket thai

Thai er offisielt språk i Thailand, og tilhører grenen tai i språkfamilien kadai. Det finnes fire hoveddialekter innenfor språket thai; sør-, nord-, nordøst- og sentral-thai. Det er sentral-thai som regnes som thailendernes standardspråk, og denne dialekten forstås av så å si alle som snakker thai. Thai inneholder lånord fra en rekke språk, blant andre pali, sanskrit, khmer, kinesisk, malayisk og engelsk. Språket thai tilpasser også vokabularet etter alderen og den sosiale statusen hos tilhøreren.

Thai beskrives som et analytisk språk og grammatikken handler mye om ordstilling og setningsstruktur fremfor ordbøyning. Dette skiller thai, og andre språk i Sørøst-Asia, fra europeiske språk. I europeiske språk brukes bøyning for å uttrykke tid og flertallsform, mens thai bruker grammatiske partikler eller syntaktiske konstruksjoner for å oppnå samme effekt.

Hvordan gjøre forretninger i Thailand

De fleste nordmenn assosierer Thailand med strandferier, men en økende andel av norske bedrifter oppsøker Thailand for å kunne profittere av den rimelige arbeidskraften og de gunstige produksjonsfasilitetene. Vi har samlet et knippe nyttige tips for nordmenn som søker et thailandsk forretningssamarbeid.

Tips 1: Vær tålmodig

Majoriteten av thailandske bedrifter er familiedrevne. Ansatte eller samarbeidspartnere består hovedsakelig av personer familien kjenner og stoler på. For utenforstående er det viktig å respektere denne tradisjonen, og bruke tid på å bygge en solid relasjon før en fremsetter eventuelle krav eller tilbud. I møter bør du først bruke tid på personlige temaer, slik som hvor godt inntrykk du har av Thailand (ikke nevn temaer som politisk uro eller lignende). Dette vil være en verdifull investering i et langsiktig perspektiv, samtidig som for tidlig eller direkte press fort kan skremme vekk bedrifter og bety slutten på et potensielt samarbeid.

Tips 2: Tilpass deg omgivelsene

Det thailandske samfunnet er preget av kulturelle føringer og tradisjoner, og du bør alltid tilpasse deg disse så langt det går. Fokuset ligger gjennomgående på respekt og ydmykhet, som delvis stammer fra buddhismens verdier. Det forventes at du kler deg konservativt, men dersom det er veldig varmt kan du bære dressjakken din underveis. Det forventes at du ankommer til avtalt tid, eventuelt litt før. Så unngå å avtale møter under den verste rushtiden.  Også høflighet og tekkelighet er svært viktige faktorer for thailendere, i tillegg til respekt for eldre (både innad i bedrifter og ellers).

Tips 3: Gi det lille ekstra

Thailandske bedrifter er riktignok ikke de enkleste å få innpass i, men det finnes flere konkrete og effektive måter å få et forsprang på. Et av dem er å medbringe visittkort med kontaktdetaljer både på engelsk og thai. Fremhev tittelen din på kortet, og overlever det til sjefen av selskapet først. Det blir også satt pris på om du har med en symbolsk gave fra hjemlandet ditt, selv om thailendere sjeldent åpner gaver foran giveren. Ved introduksjoner bør du hilse med en «wai» (foldede hender), og fremfor Mr. og Mrs. kan du bruke «Khun» etterfulgt av fornavnet, for begge kjønn (eks. Mrs. Mary Smith = Khun Mary).

Tips 4: Vær forberedt på språklige utfordringer

Et halvhjertet forsøk imponerer ikke seriøse, thailandske bedrifter. Dersom du er oppriktig interessert i å inngå et offisielt samarbeid bør du møte godt forberedt for å signalisere at du mener alvor. Oversett alle viktige dokumenter til thai på forhånd, og ha med deg en egen tolk dersom det kan være behov for det. De fleste i høye stillinger snakker engelsk, men i svært varierende grad. Om du virkelig vil gjøre inntrykk på en potensiell partner kan du i tillegg lære et par strofer på thai, slik som «hyggelig å møte deg». Det er også den ideelle «isbryteren» ved stive introduksjoner.

Hvordan kan Hurtigoversetter hjelpe deg med dette?

Når du gjør forretninger i Thailand er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er oversatt korrekt. Det krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med rett erfaring og ekspertise. Slik blir viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket ivaretatt perfekt. Vi i Hurtigoversetter sørger for en løsning som ivaretar bedriftens behov på best mulig måte.