Norge

Oversettelser til og fra svensk

Hurtigoversetter er godt etablert i Sverige med to lokale kontorer i Stockholm og Gøteborg. Vår tilstedeværelse betyr at vi har inngående kunnskap om de lokale forholdene og det svenske næringslivet. Det sikrer våre nordiske bedriftskunder de beste forutsetninger for å lykkes der. Så ta kontakt i dag og opplev selv hvor omfattende vårt nettverk av morsmålsoversettere med spisskompetanse innen et bredt spekter av fagfelt er.

Visste du at bedrifter og offentlige etater med jevnlig behov for oversettelser til og fra svensk kan kontakte oss en gunstig rammeavtale?

Hvordan gjøre forretninger i Sverige

Nordmenn og svensker er både naboer og gode venner, og ser naturlig nok mye til hverandre.  Svenskene kommer til Norge for å jobbe og nordmenn kjører til Sverige for å handle billige varer. Likevel er Sverige først og fremst et av Norges aller viktigste import- og eksportland, mye takket være store likhetstrekk på områder som økonomi, kultur og handelsmarked. På tross av åpenbare fordeler i samarbeidet med svenskene, er det viktig å være bevisst på de forskjellene som tross alt eksisterer, og ta hensyn til disse for enkelt og problemfritt å kunne navigere i den svenske forretningsverdenen.

Tips 1: Ærlighet

Både nordmenn og svensker er relativt ærlige og direkte i sin kommunikasjonsform, og unngår helst unødvendige formaliteter. Vær likevel ekstra oppmerksom på å være oppriktig i dialog med svenskene, og la være å inngå avtaler du er usikker på om du kan overholde. Såkalt small talk anses både som passende og upassende, alt ettersom hvor godt man kjenner hverandre.

Tips 2: Hierarki

I likhet med norske bedrifter er svenske kjent for å være mindre hierarkiske enn den gjennomsnittlige europeiske bedriften. Skandinaver har generelt en mer uformell forretningskultur, som ofte fremstår som mer demokratisk i oppbyggelsen. Du bør likevel være klar over at svenskene opererer med tydeligere arbeidsroller enn det nordmenn gjør. For sikkerhets skyld bør du alltid forholde deg annerledes til en svensk sjef enn en svensk resepsjonist.

Tips 3: Språk

Selv om nordmenn og svensker som regel forstår hverandre uten problemer, stilles det ofte andre krav i forbindelse med forretninger. Med mye på spill er det lite rom for misforståelser, og derfor er det alltid lønnsomt å ta tilstrekkelig hensyn til språkforskjellene. I forbindelse med møter er det naturlig å kommunisere på det språket forretningspartneren din tar initiativ til. Ved større forsamlinger kan det være vanskeligere å forsikre seg om at alle behersker norsk like godt. For å være på den sikre siden bør du forhøre deg på forhånd om hvilken løsning som foretrekkes. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en tolk. Det samme gjelder for alle skriftlige dokumenter. Gjør alltid en vurdering av hva som bør oversettes til svensk – spesielt når du er usikker på hvem mottakerne er.

Vi hjelper deg med å lykkes i Sverige!

For å unngå kommunikasjonsproblemer i Sverige er det essensielt at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever hjelp fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi alltid med morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. Slik kan vi skreddersy dokumentene etter dine og dine kunders behov. 

Engelsk til svensk oversettelse

Hurtigoversetter har bygd opp et stort nettverk av svenske morsmålsoversettere. Disse står til rådighet ved oversettelser fra engelsk til svensk. For noen ganger lønner deg seg faktisk å bruke en ekte språkekspert. Vi har disse innen alle språk- og fagområder. Det gjør det enkelt for oss å påta oss oversettelsen av kontrakten, dine medisinske rapporter eller e-poster o.l.

Svensk lokalkontor

Alle oversettelser til svensk utføres av en svensk morsmålstaler. Ikke nok med det, vi skreddersyr ethvert oppdrag til ditt personlige behov. En kjempe frilanserdatabase mange fagoversettere gjør dette mulig. Vi har juridiske og litterære oversettere, men også eksperter innen reklame, turisme, teknikk, historie, politikk, medisin, EU, økonomi, journalistikk og mye mer.

Vil du snakke med en svensk prosjektleder? Ikke noe problem. Vi har mange med svensk som morsmål.

Tysk – svensk oversettelse

Forretningsforbindelsene mellom Tyskland og Sverige blir stadig mer intense. Vi merker dette ved at stadig flere trenger oversettelser fra tysk til svensk eller omvendt. I samarbeid med Stockholm-kontoret har Hurtigoversetter derfor bygd opp et solid nettverk av profesjonelle oversettere. Disse er utelukkende svenske morsmålsoversettere, og utfører oversettelser innen alle emner fra medisin til litteratur.

Spesialiserte oversettere for ethvert fagområde

Trenger du for eksempel en juridisk kontrakt oversatt fra tysk til svensk? Vi setter en jusekspert på saken. Denne personen har både jusutdannelse og erfaring som jurist. Oversetteren er naturligvis svensk morsmålsbruker, og har mange års erfaring som oversetter innen denne språkkombinasjonen. Slik skreddersyr vi alle oppdrag uansett språk- og fagkombinasjon. Vi føler at det sikrer den aller beste kvaliteten med rett terminologi og tone.

Norsk til svensk oversettelse

Hurtigoversetter har bygd opp et omfattende nettverk av profesjonelle svenske oversettere. Disse oversetter raskt og nøyaktig til svensk. De aller fleste bor i Sverige og er utelukkende morsmålsbrukere. Dette sikrer kvaliteten på din oversettelse. La oss utføre oversettelsen din så sørger vi for høy kvalitet, rask levering og det til en konkurransedyktig pris.

Skreddersydde oversettelser

Våre svenske morsmålsbrukere har alle spesialisert seg innen (minst) ett fagområde. Vi har blant annet jus og litterære oversettere. Vi har også fagfolk innen emner som idrett, turisme, kultur, historie, politikk, kongehuset, EU, media og mye mer. Visste du forresten at Hurtigoversetter har et søsterkontor i Stockholm? Om nødvendig setter vi deg gjerne igjennom til en svensk prosjektleder. Da er du i hvert fall sikker på at alt som blir kommunisert er å forstå.