Norge

Oversettelser til og fra slovensk

Hurtigoversetter tilbyr kvalitetsoversettelser til og fra slovensk. Alle våre oversettere har lang erfaring og ekspertise innen sitt fagfelt. Du kan derfor føle deg trygg på at teksten inneholder korrekt terminologi, og at budskapet formidles på en god måte overfor målgruppen.

Det slovenske språket

Rundt 2,5 millioner mennesker snakker slovensk på verdensbasis. Av disse bor størsteparten i Slovenia, men du finner også slovensktalende minoriteter i Italia, Østerrike og USA. Slovensk er et sørslavisk språk som hovedsakelig skrives med det latinske alfabetet, men med tillegg av diakritiske tegn for særskilte lyder. Språket dateres tilbake til rundt 1000-tallet, og det eldste slovenske språkminnesmerket (Freisingfragmentene) stammer fra slutten av 900-tallet. Det slovenske språket er delt opp i en rekke dialekter og blir av noen beskrevet som ett av de mest flerfoldige, slaviske språkene. Totalt regner man at slovensk har mellom 7 og 9 hoveddialekter som igjen er delt inn så mange som 50.

Oversettelse fra engelsk til slovensk

Har du behov for å oversette en engelsk tekst til slovensk? Da har vi den rette oversetteren for deg! Med oversettere bosatte i Slovenia kan vi garantere deg oversettelser av beste tenkelige kvalitet.

Vi har spesialiserte oversettere på områder som programvareteknologi, miljøenergi og ulike industrigrener.

Men vi oversetter også korte tekster og tekster for privatpersoner som CV-er og e-postmeldinger.

Slovenske oversettere

Med lokale og spesialiserte oversettere der slovensk snakkes og skrives kan vi garantere:

  • korrekt grammatikk
  • moderne terminologiske uttrykk for det spesifikke emneområde
  • språkkulturell kvalitet – vi kan de små dialektforskjellene som forekommer
  • kostnadseffektive oversettelser med rask levering

Med den nyeste programvareteknologien kan vi levere raskt til lave priser og med den samme høye kvaliteten.

Oversettelse fra norsk til slovensk

Vi tilbyr våre tjenester til både privatpersoner og bedrifter. Vi har morsmålsoversettere innenfor de fleste markedsretninger.

Hurtigoversetter bruker nøye utvalgte oversettere som skal være egnet til tekstens innhold og emneområde.

Lokalisering i Slovenia

Å lokalt tilpasse en tekstoversettelse, i dette tilfellet fra norsk til slovensk, kalles lokalisering.

Vi tar hensyn til:

  • kilde- og målspråkets språkbruk
  • grammatikk og terminologi i begge språk
  • målgruppe og fokusområde
  • måleenheter
  • oppsett og teknologi

Våre programvarer er spesielt utviklet for oversettelsesbyrået Hurtigoversetter. Det gjør at vi kan holde lave priser og korte leveringstider samtidig som vi ivaretar den høye kvaliteten.