Norge

Oversettelsesbyrå – sanskrit

Sanskrit er et gammelindisk ord som betyr «det velordnede, regulerte».

Språket er det eldste og kulturelt mest innflytelsesrike av de indoariske språkene.

Ulike alfabeter

I begynnelsen ble brahmi alfabetet brukt i sanskrit, men det ble senere erstattet av devanagari. I unntakstilfeller skrives sanskrittekster med andre nyindiske alfabeter.

Devanagari alfabetet har vært et mønsterbilde for mange skriftsystemer i Sør- og Øst-Asia.

Tre ulike stadier

Sanskrit deles inn i tre ulike perioder:

  • Den vediske perioden, da språket fortrinnsvis ble brukt blant de geistlige
  • Den episke perioden, da det fikk en mer folkelig karakter
  • Den klassiske perioden, da det ble et kunstspråk

Som litterært og akademisk språk brukes sanskrit fremdeles i dag. De som bruker sanskrit i dagens India er fortrinnsvis de tradisjonelt lærde. 

Oversettelser til og fra sanskrit

Hurtigoversetter har som en av få oversettelsesbyråer mulighet til å tilby oversettelsestjenester til og fra sanskrit. Vi har indiske oversettere med kunnskapen som kreves for korrekte oversettelser.

Oversetterens bakgrunn er alltid relevant med hensyn til tekstenes innhold og lokaltilpassing av selve oversettelsen blir alltid gjort i samsvar med geografisk område og målgruppe.

Oversettelser fra engelsk til sanskrit

Hurtigoversetter er et oversettelsesbyrå som tilbyr oversettelsestjenester mellom ulike språk, inkludert engelsk–sanskrit.

Vi kan garantere svært høy kvalitet, raske leveringer og lave priser.

Oversettere i India…

…og andre regioner der sanskrit brukes er noe Hurtigoversetter har tilgang til. Vi har tilgang til et stort nettverk av spesialiserte oversettere rundt om i verden.

Prosjektlederne jobber i team og i nært samarbeid med oversetteren som har blitt nøye utvalgt til ditt oppdrag.

Alle typer dokumenter

De som bruker oversettelsesbyrået Hurtigoversetter til ulike oversettelsesoppdrag er enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, ulike typer offentlige myndigheter og andre instanser.

Vi hjelper til å oversette alt fra enkle e-postmeldinger til mer kompliserte juridiske dokumenter.

Oversettelser fra norsk til sanskrit

Trenger du hjelp til å oversette en tekst fra norsk til sanskrit eller fra sanskrit?

Vi samarbeider med indiske oversettere i ulike regioner. Vi har den kompetansen som kreves for å hjelpe deg og vi hjelper deg mer enn gjerne.

Indiske oversettere

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter utfører oversettelser til og fra mange indiske språkvarianter, inkludert sanskrit.

Personen som skal behandle teksten din har blitt omhyggelig utvalgt av oss. Oversetteren må oppfylle visse krav for å få oppdraget.

Morsmål, utdanning og tidligere erfaring er noe av det vi ser på før vi velger den mest egnede personen til å behandle teksten din.

Hvorfor bør du velge nettopp vårt oversettelsesbyrå?

Å engasjere en oversetter på egen hånd krever både tid og penger. Det er kanskje heller ikke nok med én oversetter avhengig av hvilken type dokument som skal oversettes.

Hvis du engasjerer oss som oversettelsesbyrå, tar vi oss av alt arbeidet for deg og sparer deg for både tid og penger ettersom vi allerede i utgangspunktet vet hvilken oversetter vi skal kontakte for nettopp din tekst. Vi garanterer at det både blir billigere og mindre arbeidskrevende å ansette oss. La oss gjøre det vi kan best så kan du fokusere på det du kan best. Vi hjelper deg!