Norge

Oversettelse til de samiske språkene

Samisk er en gruppe språk som snakkes av cirka 50 000 personer, fortrinnsvis i Nordkalotten. Det er et geografisk område som strekker seg gjennom Norges, Sveriges, Finlands og Russlands nordlige deler.

Å snakke om samisk som ett språk er egentlig problematisk ettersom samisk består av et titalls dialekter. Dialekter som kan bli klassifisert som egne språk.

Språk og dialekter

Nordsamisk og sørsamisk for eksempel, kan sammenlignes med islandsk og svensk. En som snakker nordsamisk har derfor problemer med å kommunisere med en som snakker sørsamisk.

Samisk har heller ikke et felles skriftspråk. Til tross for det går de ulike språkvariantene under fellesnavnet samisk, som er et offisielt minoritetsspråk i Norge.

Ursamisk

Det sies at ursamisk ble født for 4000 år siden i det sentrale Russland, ved elvene Volga og Okas bredder. Når folket som bodde der begynte å vandre mot vest kom de i kontakt med flere andre språk, og moderne samisk bærer i dag tydelige preg av å ha vært i kontakt med de ulike språkgruppene.

Man finner låneord fra baltisk og uriransk som snakkes i Iran og Afghanistan. Ordet for ren, boazu er et eksempel på låneord fra uriransk.

Samiske uttrykk

I nordsamisk finnes det veldig spesifikke ord og uttrykk for natur og reindrift da det er en viktig del av samenes hverdagsliv:

  • Ahtton – en situasjon der det finnes oversnødde spor og samtidig ferske spor der dyr eller mennesker befinner seg i øyeblikket.
  • Lahppen luottat – spor av rein som har gått mellom trærne og beitet hengelav (til en viss grad også stamme- og greinlav)
  • Oppas – snødekke urørt av dyr og mennesker
  • Joavgan – spor på snø, dannet av snø i forbindelse med vind
  • Muorragoaikkahat – tining og drypping fra trær som rammer jorda under

Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har den kompetansen som kreves for å kunne dekke våre kunders behov når det kommer til oversettelse til, eller fra samisk.

Oversettelser fra engelsk til samisk

Samisk er en fellesbetegnelse, og består av en rekke varianter. Lingvistene regner med at det finnes opp til elleve samiske språk.

Disse variantene skiller seg like mye fra hverandre som de skandinaviske språkene, dansk, norsk og svensk.

Samiske oversettere

I Norge er de tre største samespråkene:

  • Nordsamisk
  • Lulesamisk
  • Sørsamisk

Det er nordsamisk som har flest brukere og det er det mest brukte skriftspråket. Hurtigoversetter oversetter gjerne tekstene dine mellom samisk og engelsk.

Snø og rein

Samisk inneholder mange ord som har med natur og reindrift å gjøre. Det finnes for eksempel mange ulike ord for snø. Dette er for å kunne beskrive snøens utseende og egenskaper med bare ett ord.

Det samme gjelder for landskap, for å kunne beskrive fjell, vassdrag og ulike miljøer. Det finnes også mange ord for rein, for å kunne beskrive alder, kjønn og farge.

Samiske oversettelser

Du vil kanskje oversette turistinformasjon fra samisk til engelsk eller du trenger hjelp til korrespondanse fra engelsk til samisk. Da er vi den rette oversettelsestjenesten for deg!

La oss høre fra deg så drøfter vi hvordan prosjektet skal se ut og hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Oversettelse fra norsk til samisk

Skriftspråket varierer mellom de ulike samiske språkene. Det latinske alfabetet blir brukt til nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, umesamisk, enaresamisk og skoltesamisk, mens det russiske alfabetet blir brukt til kildinsamisk.

Vi har et massivt nettverk av frilansoversettere. Vi har kompetansen du ser etter!

Sápmi…

… er det nordsamiske navnet på Sameland, området som utgjør samenes historiske bosettingsområde. Området kalles også Lappland, men det må ikke forveksles med det svenske og finske landskapet med samme navn.

Området strekker seg over Nordkalotten og en stor del av den skandinaviske halvøya. Sverige, Norge, Finland og Kolahalvøya i Russland.

Samiske oversettere

I Norge bruker vi bare samisk som en fellesbetegnelse for alle dialektene. Dette til tross for at forskjellene er nokså store. Sameland heter for eksempel sápmi på nordsamisk men sábme på lulesamisk, saemie på sørsamisk og Säämi på enaresamisk.

Det ovennevnte er et klart eksempel på behovet for riktige lokaliserte språkkunnskaper for å oppnå en korrekt oversettelse. Vi har kunnskapen som kreves.