Norge

Oversettelser til og fra russisk

Vi har lang og omfattende erfaring med å oversette mellom norsk og russisk. Alle våre morsmålsoversettere har lang erfaring innen aktuelle fagfelt. Slik sikrer vi at alle oversettelser skreddersys etter din tekst, og at viktige hensyn ivaretas.

Det russiske språket

Russisk er det offisielle språket i Russland og var også riksspråket i det tidligere Sovjetunionen. Russisk er også offisielt språk i Hviterussland (hviterussisk), Kasakhstan (kasakhisk) og Kirgisistan (kirgisisk). Videre er språket ett av seks offisielle FN-språk. Etter år 1900 ble det utviklet en språklig standard for russisk, men det det finnes likevel mange varianter. Det varierer også hvordan språkregionene deles opp. Noen deler dialektene inn i nord og sør, andre inkluderer også den sentralrussiske dialekten. Dialektforskere i Russland deler imidlertid dialektene inn i enda flere varianter, men det standardiserte russiske språket bygger hovedsakelig på Moskva-dialekten. Det russiske alfabetet er den mest utbredte versjonen av det kyrilliske alfabetet, og består av 33 bokstaver.

Hvordan gjøre forretninger i Russland

Russlands økonomi er en av de raskest voksende i verden, og de siste tiårene har veksten vært spesielt kraftig i takt med økt olje- og gassvirksomhet. Stadig flere norske bedrifter setter kursen mot Russland for å samarbeide med nabofolket og ta del i suksessen – og vice versa. Samtidig er det ofte svært krevende for utenforstående å innlede gode forretningsrelasjoner med russerne, og de fleste er avhengig av støtte innenfra for å vinne tillit og aksept. Det finnes likevel en del nyttige tips du kan benytte deg av for å få et forsprang i den russiske forretningsverdenen.

Tips 1: Byråkrati og hierarki

Russland er tydelig preget av både byråkrati og hierarki. Dette kommer særlig til uttrykk i arbeidslivet. Ved uenigheter henvises det ofte til regler, hvor ulogiske disse enn måtte være, eller til sjefen i en bedrift. I russiske bedrifter er det alltid sjefen som tar viktige beslutninger og som får siste ordet – nesten uten unntak. Det er med andre ord lett å havne i situasjoner hvor man ikke har noe man skulle ha sagt. Denne mentaliteten ser man også i russernes formelle bruk av yrkestitler. For eksempel: dersom en russer henvender seg til en advokat, inkluderes alltid denne tittelen. Russere vil i dette tilfellet si «advokat Alexandrov», fremfor «herr Alexandrov».

Tips 2: Forretningsavtaler

Overholdelse av avtaler er en egenskap de fleste russere setter svært høyt, ikke minst i forretningsverdenen. Når en først har inngått en avtale, er det høyst sjelden at denne utsettes eller avlyses, uavhengig av grunnlag. Når du introduserer deg bør du være rak i ryggen, ha et fast håndtrykk og snakke tydelig. Russere ser ofte etter tegn på svakhet, og skulle dette først inntreffe, kan det være vanskelig å endre inntrykket i ettertid. Ettersom utenlandske bedrifter er avhengig av å bygge en positiv relasjon til potensielle russiske samarbeidspartnere, er det vanlig at forretningsrelaterte møter sklir over i en fin lunsj eller middag. Det anbefales da at en unngår å sette seg ved bordhjørner, ettersom overtroiske russere ser dette som et tegn på at man aldri blir gift.

Tips 3: Sosiale spilleregler

Russere har en del sosiale særegenheter det kan være lurt å vite om på forhånd, spesielt om du er opptatt av å gi et ekstra godt inntrykk. Nordmenn bør legge spøker og sarkastiske kommentarer midlertidig på hylla, for ikke bare har russere en helt annen form for humor – det er generelt lite utbredt på seriøse arbeidsplasser. Noe som sannsynligvis faller bedre i smak hos nordmenn er derimot russernes drikkevaner. I likhet med Norge har Russland en bred aksept for alkohol i sosiale settinger, også i forretningssammenheng. Russerne ser stadig vekk en anledning til å skåle, og det går hovedsakelig i vodka. Det er forventet at alle deltar i disse «ritualene», og det vil garantert bli positivt mottatt om du selv har med en flaske russisk vodka ved signering av kontrakter og lignende.

Tips 4: Språk

Selv om den yngre generasjonen russere stadig snakker mer og bedre engelsk, er det likevel anbefalt å investere i en tolk under viktige møter. Kun slik kan du være helt sikker på at det ikke oppstår misforståelser, eller at viktig informasjon går tapt. Men – uavhengig av dette bør du gjøre det til en vane å avklare slikt med møtedeltakerne på forhånd. All skriftlig korrespondanse skal normalt oversettes til russisk, og eventuelt også til engelsk. Dette gjelder ikke bare saksdokumenter – også e-poster og visittkort bør oversettes i forkant av forretningsmøter med russiske bedrifter. Dette signaliserer respekt, profesjonalitet og et ønske om videre samarbeid.

Vi hjelper deg med å lykkes i Russland!

Når du gjør forretninger i Russland er det helt essensielt for samtalene at alle dokumentene er korrekt oversatt. Dette krever støtte fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokalforståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi kun med morsmålsoversettere som er bosatt i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd i henhold til dine og dine kunders behov. Slik sikrer du optimale forhold for alle forretninger i Russland.

Oversettelser fra engelsk til russisk

Personlige og ukompliserte forretningsrelasjoner med motpartene er en forutsetning for å gjøre forretninger i Russland.

Mange økonomiske regioner, hver og en av dem med ulike forutsetninger, krever en dypere kunnskap om de ulike virksomhetsområdene.

Spisskompetanse

Vi velger oversetter i forhold til tekstmaterialets innhold og denne har alltid målspråket som morsmål, i dette tilfellet russisk.

Høyt utdannede, spesialiserte og erfarne oversettere behandler tekstene dine med stor respekt for de lokale faktorene som kan påvirke oversettelsen din.

Russiske oversettere

Vi samarbeider med russiske oversettere bosatte i ulike russisktalende regioner, ikke bare i Russland. Målgruppen for oversettelsen er akkurat like viktig for å oppnå en autentisk oversettelse som formidler samme språkfølelse som kildespråket.

De russiske oversetterne har også svært gode språkkunnskaper i engelsk, noe som sikrer produktet ditt ytterligere.

Oversettelser mellom norsk og russisk

Det finnes over 150 millioner russisktalende og det økonomiske utbyttet mellom Norge og Russland øker stadig. Vi på Hurtigoversetter får stadig flere oppdrag med oversettelse fra norsk til russisk.

Stort nettverk av russiske oversettere

Takket være et velutviklet nettverk av oversettere har vi kunnet tilby våre tjenester innenfor områder som teknologi, økonomi, jus og medisin i over ti år.

Hos Hurtigoversetter får du hjelp til å oversette alle typer dokumenter mellom norsk og russisk. Du sender oss dokumentene dine med e-post og får deretter et tilbud tilbake. Vi lover raske leveringer til konkurransedyktige priser.

Spesialisering innenfor mange områder

For å kunne levere det beste resultatet har våre oversettere alltid målspråket som morsmål. På den måten forsikrer vi både deg og oss selv om at oversetteren virkelig forstår de små variasjonene som gjør en oversettelse helt perfekt.

Oversettelse er et håndverk som krever gode kunnskaper innenfor språk og kultur. Vi er alltid nøye med at oversetteren som skal utføre oppdraget ditt har tidligere erfaring fra område teksten behandler og vet hvordan den typen kommunikasjon bør se ut.

Har du for eksempel behov for å oversette en kontrakt fra norsk til russisk eller en pasientjournal fra russisk til norsk har Hurtigoversetter det som kreves. Vi tar oss av alle typer filformater og har du behov for å sende store filer kan de enkelt lastes opp på vår FTP-server.