Norge

Oversettelsesbyrå for romani

Romani, også kalt romani chib, tilhører den indoariske språkgrenen og er et språk som snakkes over hele verden.

Det er et av Norges offisielle minoritetsspråk og har blitt talt i Norge siden 1500-tallet.

Romani chib har flere dialekter og snakkes av rom- og reisefolk over hele verden.

Romani-dialekter

Avhengig av hvilket land skiller språket seg i ulike dialekter. Men den felles opprinnelsen i sanskrit merkes tydelig i alle dialektene.

De asiatiske og afrikanske dialektene er relativt ukjente i motsetning til de europeiske;

 • tyrkisk-gresk
 • rumensk
 • ungarsk
 • tsjekkisk
 • tysk
 • polsk
 • russisk
 • finsk
 • skandinavisk
 • engelsk
 • italiensk
 • baskisk
 • spansk

De europeiske variantene har dokumentert språkbruk med grammatikk og vitenskapelig dokumentasjon. Den viktigeste og mest kjente dialekten er den tyrkisk-greske.

Oversettelse fra engelsk til romani

Romani chib er et språk som snakkes over hele verden. Dialektene er mange og de skiller seg veldig fra hverandre fra land til land.

Har du behov for en oversettelse mellom romani og engelsk kan vi hjelpe til. Hurtigoversetter tilbyr oversettelsestjenester fra engelsk til romani.

Romani oversettelser

Vi har kompetansen som kreves for oversettelser til romani. Uansett land og dialekt så vet vi hva som skiller språkvariantene fra hverandre.

Vi er kjente for vår høye kvalitet, våre lave priser og hurtige leveringer. La oss høre fra deg så drøfter vi oss frem til den løsningen som passer deg best.

Et belyst språk

Romani har vært belyst av media i ulike land det siste året, og med økt interesse for språket øker også etterspørselen etter oversettelser til og fra romani chib.

Vi har kompetanse til å utføre korrekte oversettelser innenfor alle fagområder. Våre oversettere er godt bevandret i språkkulturen og de ulike dialektene.

Oversettelse fra norsk til romani

Romani er et verdensspråk med mange ulike språkvarianter. I Norden finner vi spesielt låneord fra romani i svensk, noen av disse er:

 • tjej – jente
 • jycke – bikkje
 • lattjo – latterlig
 • haja – fatte
 • pröjsa – betale
 • kirra – fikse
 • vischan – landsbygda
 • muck, mucka – mukk, mukke

Vi har den kompetansen som kreves for å kunne oversette til de ulike romanidialektene. Kontakt oss på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter så forteller vi mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Norsk-romani

Norsk-romani kalles også romani rakripa. Språket har blitt brukt i Norge siden tidlige 1500-tallet. Nyere studier viser at språket er en direkte fortsettelse av romanidialektene som snakkes på kontinentet, fremfor alt sinte-manouche (Tyskland-Frankrike) samt kalé-dialekten i Finland.

Grammatikken har stort sett blitt erstattet av norsk grammatikk, selv om en rekke språklige strukturer i norsk-romani ikke finnes på norsk.

Selvstendig språk

Norsk romani er altså i høyeste grad et selvstendig minoritetsspråk i Norge. Mesteparten av det spesifikke ordforrådet kommer fra romani-varianten som snakkes på kontinentet, dog med mange tyske låneord.