Norge

Oversettelser til og fra polsk

I dag utgjør polakker den største gruppen arbeidsinnvandrere i Norge. Det innebærer at stadig flere bedrifter må forholde seg til skriftlig kommunikasjon på blant annet polsk. Hurtigoversetter har lang erfaring med oversettelser mellom norsk og polsk og omvendt. Med et stort nettverk av polske oversettere innen en rekke ulike fagområder kan vi håndtere alle typer oppdrag – også på kort varsel.

Visste du at bedrifter og offentlige etater som jevnlig trenger hjelp med oversettelser til og fra polsk kan kontakte oss for en gunstig rammeavtale?

Vi oversetter ikke bare teksten din – vi hjelper deg å lykkes!

Vi bruker utelukkende morsmålsoversettere. Disse er erfarne oversettere med spesialisering innen minst ett ekstra fagområde. I vår frilanserdatabase med morsmålsbrukere finner vi alltid en som er egnet for nettopp din tekst. Ettersom vårt nettverk strekker seg på tvers av land og tidssoner kan vi levere både raskt og rimelig – uten at det går på bekostning av kvaliteten!

Hvordan gjøre forretninger i Polen

Når nordmenn tenker på polakker, tenker de som regel på billig arbeidskraft. Polakker på sin side, assosierer ofte nordmenn med rikdom og arroganse. Kontrasten er stor. I kombinasjon med uvitenhet og eventuelle fordommer, kan dette by på både uheldige og potensielt kostbare misforståelser om man ikke trår forsiktig. For Polen, med sine 40 millioner innbyggere, byr på langt mer enn øyet kan se – ikke minst fra et forretningsperspektiv. Med enkle grep kan også du få innsyn i det virkelige Polen, og samtidig bli introdusert til et hav av muligheter.

Tips 1: Respekt og likeverd

Polakker blir ofte omtalt som østeuropeere, til tross for at Polen i virkeligheten ligger i Sentral-Europa. De er naturligvis både kjent med og påvirket av fordommene som florerer om østeuropeiske land, og det er lett å forstå hvorfor dette er et ømt punkt for mange. Det mange i tillegg ikke vet er at Polen er et svært religiøst land, hvor majoriteten av befolkningen er katolikker. Nordmenn blir derimot stadig mindre religiøse, og en stor del av befolkningen i dag er ateister, eller ikke-troende. Unngå derfor å snakke nedlatende om troende mennesker eller religioner, og er du i tvil – hold meningene dine for deg selv.

Tips 2: Hierarki

I motsetning til den norske normen, har polske bedrifter en tydelig hierarkisk oppbygging. Polske sjefer har ofte liten eller ingen beslutningskraft, men har hovedsakelig som oppgave å administrere og tildele arbeidsoppgaver. Under et forretningsmøte i Polen kan du derfor trygt be om å få snakke med den øverste sjefen dersom du har konkrete forslag som krever overordnet godkjennelse. Det er derimot underforstått at topplederne aldri kontaktes uten tilstrekkelig grunnlag.

Tips 3: Formelt og gammeldags

Polsk forretningskultur er strengt formell, og i stor grad basert på gammeldagse tradisjoner og forventninger. I Polen er status viktig, og alder, bakgrunn og nettverk er alle viktige faktorer når polakker vurderer potensielle forretningspartnere. Nordmenn flest er vokst opp med god folkeskikk og en høflig og reservert fremtoning, noe du utvilsomt kan dra fordel av i denne sammenhengen. Vær likevel ekstra oppmerksom på å være godt forberedt til møter og overholde alle avtaler og tider så nøyaktig som mulig.

Tips 4: Språk

Den yngre generasjonen snakker stadig mer og bedre engelsk, mye takket være Polens EU-medlemskap. Det har gitt mange flere polakker mulighet til å studere og jobbe i utlandet. Samtidig kan det være utfordrende å vite hvem en må forholde seg til, ettersom den som formidler og den som tar beslutninger sjelden er en og samme person. I kombinasjon med polakkens fokus på profesjonalitet, er det aldri en dårlig investering å benytte seg av en oversetter og/eller tolk. Det kan også være nyttig å vite at polakker ofte er svært direkte i talen, noe som i forretningslivet kan tolkes som et tegn på respekt. Kroppsspråket, eller snarere mangelen på dette, er ikke mindre påfallende. Ikke bli bekymret dersom polakker viser lite entusiasme under forretningsmøter. Det betyr absolutt ikke at de er uinteressert, men at de er avventende med å avsløre hvor de står.

Oversettelser fra engelsk til polsk

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter kan hjelpe deg med både enkle og mer avanserte oversettelser fra engelsk til polsk. Vi har spisskompetanse innen mange fagområder inkludert medisin, teknikk, økonomi, jus, telekommunikasjon, næringsmiddelindustri, markedsføringog mye mer. Ta kontakt for en mer komplett oversikt.

Lokalisert polsk oversettelse

Ethvert oppdrag skreddersys ditt behov. Ved oversettelser til polsk tar vi hensyn til de mange forskjellige dialektene og språkvariantene i Polen. Dialektene er som i «alle» land ulike. Så for at budskapet ditt skal nå frem til målgruppen er det viktig for oss å bruke en som kjenner språket og dialekten som snakkes der hvor teksten skal brukes. Denne personen tilpasser teksten til gjeldede lokale forhold. Dette kaller vi lokalisering og er inkludert i oversettelsestjenesten du mottar. Alle oppdrag behandles med taushetsplikt.

Oversettelse fra norsk til polsk

Samarbeidet mellom Norge og Polen har utviklet seg svært positivt de siste tiårene. Polen er i dag det største eksportmarkedet for norsk fisk, særlig laks. I tillegg bor mer enn 120 000 polakker i Norge. Det gjør dem til den største innvandrergruppen i Norge. Hurtigoversetter kan hjelpe din bedrift (også privatpersoner) med oversettelser mellom norsk og polsk.

Bred kompetanse

Trenger du å få oversatt en kontrakt, en teknisk manual eller en pasientjournal, et sikkerhetsdatablad eller næringsmiddelforskrifter mellom norsk og polsk? Da har du kommet til rett adresse. Gjennom vårt globale nettverk av oversettere har vi rett språk- og fagkunnskap tilgjengelig. Vi bruker utelukkende morsmålsoversettere fordi det sikrer absolutt høyeste kvalitet.

Tilbud

Det er enkelt å be om et tilbud! Du sender bare inn teksten/tekstene du trenger oversatt. En av våre prosjektledere analyserer deretter materialet og kommer tilbake med et skarpt tilbud. Vi kan håndtere alle typer filformater, og store filer kan enkelt lastes opp på vår FTP-server. Alle forespørsler og tekster behandles naturligvis fortrolig.

Vi hjelper deg med å lykkes i Polen!

Ved forretninger i Polen er det alfa og omega for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Her kreves assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Bare slik er du sikret at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere. Disse bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at all dokumentasjon blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Det sikrer optimale forhold for forretninger der.