Norge

Oversettelser til og fra persisk (farsi)

Har du behov for oversettelser til eller fra persisk? Da har du kommet rett! Vi tilbyr rimelige kvalitetsoversettelser til og fra persisk (farsi), innen en rekke ulike fagområder. Våre morsmålsoversettere har lang erfaring og ekspertise på sitt felt, og leverer alltid oversettelser av høy kvalitet. Samtidig sørger våre dyktige prosjektledere for et lavt prisnivå og rask levering.

Det persiske språket

Persisk, eller farsi, er det mest talte språket innenfor den iranske grenen av de indo-iranske språkene. Farsi stammer fra Iran, som tidligere ble kalt Persia, men er i dag mye brukt i Afghanistan. Persisk og varianter av persisk har offisiell status i Iran, Afghanistan (dari) og Tadsjikistan (tadjikisk). Persisk har blitt brukt i litteratur og vitenskapelige bidrag til den muslimske og vestlige verden omtrent så lenge en kan huske. Det har i tillegg hatt stor innflytelse på mange av nabospråkene, inkludert de tyrkiske språkene i Sentral-Asia, Kaukasus og Anatolia. Det har i mindre grad påvirket utviklingen av arabisk og andre mesopotamiske språk. Totalt snakker rundt 110 millioner mennesker en variant av persisk.

Språkhistorie – farsi

Farsi, parsi eller persisk er ett og samme indoeuropeiske språk, men har forskjellige navn i Iran (Persia). Der kalles persisk for parsi eller farsi.

Dari (fârsi dari) er en språkform så nær beslektet med standardpersisk at den regnes som en persisk dialekt i Afghanistan. Forskjellen mellom farsi og dari kan sammenlignes med forholdet standardsvensk og finlandssvensk.

Tadsjikisk er det offisielle språket i Tadsjikistan. Språket bruker det kyrilliske alfabetet og har en annen struktur, spesielt for vokaler. Her kan man sammenligne med forholdet mellom svensk og norsk.

Farsi – et verdensspråk

De ulike språkgruppene snakkes også i Usbekistan, Qatar, Forente arabiske emirater og Irak.  Eksilgrupper av iranere og afghanere har brakt språket videre til USA, Canada og Vest-Europa. I Norge snakkes persisk av rundt 12 000 personer.

Språkets spredning utenfor Iran skyldes hovedsakelig utvandringen fra Iran. Årsaken er den ustabile sosiale, politiske og religiøse situasjonen i landet.

Da og nå

Det persiske språket har hatt flere ikke-iranske og iranske alfabeter gjennom historien. Et av de eldste er kileskriftstegn. Farsi som språk har forandret og utviklet seg i takt med ekspansjonen av det persiske riket. Ulike kulturer og mennesker har påvirket det persiske alfabetets natur.

Gammelpersisk og nypersisk skiller seg fra hverandre omtrent som gammelislandsk skiller seg fra norsk.  Forskjellene ligger i vokalenes fonetikk.

Oversettelser fra engelsk til farsi 

Språket farsi (persisk eller parsi) snakkes fortrinnsvis i Iran, Afghanistan og Tajikistan.

Vi har persiske oversettere i alle land der språket snakkes. Det er en stor fordel for deg som kunde.

Nedenfor ser du noen av årsakene til hvorfor nettopp vi er så suksessfulle på dagens globale oversettelsesmarked.

Spesifikk lokaliseringskunnskap

Nøkkelen til oversettelsesbyrået Hurtigoversetters suksess er:

 • Persiske translatører bosatte i de land der farsi snakkes
 • Spisskompetanse innenfor alle markedsområdene
 • Lokalisert oversettelse til farsi – kunnskap om språkbruk og dialekt
 • Effektiv organisering
 • Tett kontakt mellom prosjektledere og oversettere
 • Høy tilgjengelighet for kunden
 • Tydelig arbeidsstruktur
 • Rask levering av sluttprodukt

Enkelhet og kompleksitet

Hurtigoversetters oversettelsestjenester utfører både enkle og mer komplekse oversettelser. Si at du som privatperson har behov for å få oversatt et brev fra engelsk til farsi. Personen som skal ha brevet bor i Teheran. Vår oversetter vil da også være bosatt i Iran og ha kunnskap om den typen farsi som snakkes nettopp der. Det gjør at du kan føle deg trygg på oversettelsens kvalitet.

Vi kan også hjelpe til med juridiske dokumenter og andre mer kompliserte tekster der terminologien er ytterst viktig. Uansett hva du som enkeltperson eller dere som selskap vil ha oversatt så har vi ekspertisen.

Vi oversetter fra norsk til farsi 

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetters persiske oversettere bor i de ulike farsitalende regionene. Iran, Afghanistan og Tadsjikistan er de største regionene men det finnes også mange minoritetsområder.

At oversetteren er stasjonert i regionen for målspråket er en garanti for deg som kunde på at du vil få et produkt av høyeste standard!

Lokalisert oversettelse til farsi

Vår suksess på oversettelsesmarkedet avhenger av mange ulike faktorer. Noen av disse er:

 • Regionalt stasjonerte oversettere i områdene der det snakkes farsi
 • Sertifiserte oversettere med bred kunnskap
 • Unikt programsystem
 • Serviceorientert og kundevennlig
 • Strukturerte arbeidsrelasjoner:
  kunde–prosjektledere, prosjektledere–oversettere
 • Markedssterke priser
 • Fleksibilitet
 • Globalt nettverk med tusenvis av oversettere