Norge

Oversettelser til og fra norsk

Hurtigoversetter har lang erfaring med å bistå norske bedrifter, offentlige etater og privatpersoner med ulike oversettelsesbehov. Vi er kjent for våre fleksible tilnærminger og skreddersydde løsninger. Vårt motto er at alt er mulig! Med et verdensomspennende nettverk av erfarne oversettere og et dyktig team av prosjektledere, leverer vi kvalitetsoversettelser både effektivt og rimelig – uansett språk!

Det norske språket

Norsk er et nordgermansk språk, som sammen med de nært beslektede språkene svensk og dansk, utgjør de fastlandsnordiske språkene. Det snakkes (nesten) utelukkende av nordmenn, hvorav majoriteten (rundt 6 millioner) er bosatt i Norge. Norsk er også det offisielle språket der. Videre kan det deles inn i to skriftspråk – nynorsk og bokmål. Disse er basisen for de mange norske dialektene. Ordforrådet inneholder svært mange lånord og fremmedord, og generelt er norsk kjent for å være et svært fleksibelt og lett-tilpasselig språk.

Omsetjing til og frå nynorsk

Etter nynorskreforma i 2012  har etterspurnaden etter omsetjing mellom bokmål og nynorsk auka betrakteleg. I dag er mange offentlege etater forplikta til å omsette materiale til nynorsk, men stadig fleire bedrifter veljer no å gjere dette utan oppfordring. Vi har mange erfarne nynorsk-omsettarar  innafor ei rekke ulike fagfelt, og alle oppdrag vert tilpassa dine behov eller bedrifta di sine behov.

Visste du at…?

Bedrifter eller offentlege etatar med regelmessige behov for omsetjing til nynorsk kan inngå ein gunstig rammeavtale med oss, slik mellom anna Helse- og omsorgsdepartementet har gjort.

Dansk til norsk oversettelse

Trenger du avisartikkel, årsrapport eller domsavgjørelse oversatt fra dansk til norsk eller omvendt? Da har du kommet rett. Vi er din lokale språkekspert. Ikke nok med det. Vi har ekspertise innen fagområder som medisin, teknikk, jus og økonomi bare for å nevne noen.

Kvalitet, raskt og rimelig

Hurtigoversetter stiller meget høye krav til alle sine oversettere. Alle er for eksempel morsmålsoversettere. Det betyr at de har målspråket som morsmål. De er i tillegg fageksperter innen minst ett fagområde. Du kan altså være trygg på at oversettelsen vil være av høyeste kvalitet språklig og fagmessig. Målet vårt er å skreddersy oppdrag i henhold til ditt behov. Vårt verdensomspennende nettverk av profesjonelle frilansoversettere i alle tidssoner som står parat gjør dette mulig.  Disse jobber kveldstid, i helger og under høytiden. Dette muliggjør rask levering, og det til rimelige priser.

Tysk til norsk oversettelse

Vi har oversetterekspertise fra tysk til norsk. Vi bruker utelukkende morsmålsoversettere fordi disse kjenner språket og markedet hvor teksten skal brukes best. Ikke nok med det, vi skreddersyr alle oversettelser og bruker en fagekspert innen ditt emneområde. Trenger du for eksempel en juridisk avtale oversatt? Vel, da setter vi en juridisk oversetter på teksten.

Kvalitetsoversettelser raskt!

Hurtigoversetter stiller høye krav til sine oversettere. Alle har gjennomført oversetterutdanningen og de aller fleste kan, i tillegg, vise til én eller flere spesialiseringer. Det gjør våre oversettere til eksperter innen emner som jus, økonomi, markedsføring, medisin og teknikk. Denne kompetanse har vi systematisert i vår database og koblet opp mot tilgjengelighet. Vi vet derfor alltid om vi har rett kompetanse tilgjengelig og hvor raskt vi kan utføre oversettelsen.

Polsk til norsk oversettelse

Vi har mye erfaring med oversettelser fra polsk til norsk og omvendt. Trenger du en ansettelseskontrakt, sykehusjournal eller CV-en oversatt? Våre oversettere har erfaring innen de aller fleste fagområder. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget til ditt spesifikke behov. Du er altså i gode hender hos oss.

Oversetter med norsk som morsmål

Hurtigoversetter bruker bare morsmålsoversettere. Trenger du for eksempel leiekontrakten oversatt fra polsk til norsk? Det første vi gjør da er å finne en norsk morsmålsoversetter med spesialisering innen polsk til norsk oversettelse. Denne personen vil være en juridisk ekspert. Han/hun er altså jusutdannet eller har juserfaring. Og det ved siden av å være profesjonell oversetter. Vår enorme frilanserdatabase gir oss muligheten til å skreddersy oppdraget ditt.

Spansk til norsk oversettelse

Vi har lang erfaring med oversettelser fra spansk til norsk og vice versa. Vi oversetter både til og fra europeisk og latinamerikansk spansk! Våre spanske oversettere er eksperter innen de fleste fagområder fra medisin og jus, til teknikk og økonomi. Målet vårt er å skreddersy oppdraget i henhold til ditt behov. For å kunne gjøre dette trekker vi en morsmålsoversetter med ekspertise innen ditt fagfelt ut av flosshatten. Slik sikres kvaliteten!

Svensk til norsk oversettelse

Hurtigoversetter har bygget opp adskillig erfaring med oversettelser fra svensk til norsk. For din tekst bruker vi en morsmålsoversetter med kunnskap innen ditt fagområde. Det klarer vi fordi vi har bygd opp et stort nettverk av oversettere med språk- og fagekspertise innen de aller fleste områder.

Fagoversettere innen alle emner!

Vi har ekspertise innen blant annet medisin, teknikk, jus, økonomi, HR, markedsføring og litteratur. Står ikke ditt emne oppført her så betyr ikke det at vi ikke har eksperter innen det også. Test oss gjerne! Hurtigoversetter holder åpent alle hverdager fra 08.00 til 17.00. Våre oversettere jobber også kveldstid, i helgene og noen selv under høytider. Det betyr at vi alltid kan garantere rask levering, og det til en rimelig penge. Spør en av våre prosjektledere for mer informasjon.

Engelsk til norsk oversettelse

Trenger du en kontrakt, medisinsk rapport, eller en CV oversatt? Noen ganger kan det lønne seg å rådføre seg med en språkekspert som Hurtigoversetter. Språkkombinasjonen engelsk til norsk og vice versa er faktisk den vi oversetter mest mellom. Vi kan altså enkelt og raskt støtte deg med kvalitetsoversettelser her.

Morsmålsoversetter

Vi har mer mange morsmålsoversettere tilgjengelig i vår frilanserdatabase. Det betyr at vi enkelt kan skreddersy oppdraget ditt. Det begynner med å velge ut en morsmålsoversetter. Denne personen har vokst opp i landet hvor teksten skal brukes, kjenner kulturen og hvordan samfunnet fungerer der. Som profesjonell oversetter er han/hun språkekspert innen norsk eller engelsk. For at du skal bli 100 % fornøyd sørger vi i tillegg for at denne personen også har rett fagkunnskap. Er det snakk om en juridisk kontrakt som skal oversettes. Da kan du være sikker på at oversetteren er en juridisk ekspert med papirene i orden.