Norge

Oversettelser til og fra makedonsk

Vi tilbyr profesjonelle oversettelser til og fra makedonsk. Alle oversettelser utføres av kvalifiserte yrkesoversettere som er spesialiserte innenfor sitt fagfelt. Om du sender oss teksten din gir vi deg en uforpliktende vurdering og et gunstig prisestimat.

Det makedonske språket

Makedonsk er et sørslavisk språk som blir brukt av rundt 2,5 millioner mennesker, hovedsakelig i Makedonia. Språksituasjonen i Makedonia er kompleks, noe som blant annet har sammenheng med selvstendighetsprosessen og den internasjonale anerkjennelsen av republikken Makedonia. I underkant av to tredjedeler av Makedonias befolkning identifiserer seg som makedoner og snakker makedonsk. Språket skrives med det kyrilliske alfabetet og er landets primære offisielle språk.

Det makedonske språket har mye til felles med bulgarsk og det er også områder med gradvise overgangsdialekter som heller mot serbisk. Makedonsk er det offisielle språket i republikken Makedonia, og et minoritetsspråk i Bulgaria, Hellas og Serbia. Makedonsk anerkjennes ikke som et eget språk i Bulgaria, men heller som en vest-bulgarsk dialekt. Hellas regner heller ikke makedonsk som et selvstendig språk.

Oversettelse fra engelsk til makedonsk

Makedonia tilbyr et gunstig forretningsmiljø. Landet har det raskest voksende IT-markedet i den Adriatiske regionen.

Det finnes mange ledende multinasjonale leverandører av maskin- og programvare på det makedonske bedriftsmarkedet.

Oversettelser av forretningstekster fra engelsk til makedonsk

At IT-bedrifter og forskningssentre også har etablert seg i Makedonia innebærer store forretningsmuligheter. 

Vi har makedonske oversettere innenfor alle virksomhetsområdene. Vi hjelper deg gjerne med oversettelser fra engelsk til makedonsk.

Makedonske oversettere i ulike land

Makedonsk snakkes ikke bare i Makedonia, men også i land som Albania, Hellas og Bulgaria.  Vår styrke er at vi kan lokalisering.

Det betyr at i uansett hvilke land målgruppen din befinner seg så har vi lokaliseringskunnskapen som kvalitetssikrer oversettelsen din. Du vil få en oversettelse som er tilpasset land, målgruppe og fagområde.

Det makedonske språkets historie

Det makedonske språkets historie og kamp om anerkjennelse er lang og brokete. Vi på Hurtigoversetter sammenfatter her en kortfattet språkhistorie om makedonsk.

Språket tilhører den østre gruppen av sørslaviske språk som omfatter landene i Balkan-regionen.

Den geografiske plasseringen som nå kalles Makedonia har gjennom historien tilhørt forskjellige riker.

Kamp for anerkjennelse

I lang tid ble det nektet å kalle makedonsk et eget språk. Årsaken var at det ikke ble ansett som tilstrekkelig særpreget til å bli klassifisert som et eget språk. Det ble i stedet betraktet som en bulgarsk eller serbisk dialekt.

Makedonsk er i slekt med disse språkene og makedonere, serbere og bulgarere kan uten problemer kommunisere med hverandre på sine egne språk. Men å hevde at det ikke finnes ulikheter dem i mellom er det samme som å si at norsk er en dialekt av svensk eller dansk.

Jugoslavias oppløsning

Etter at Jugoslavia begynte å gå i oppløsning, utropte Makedonia seg til en selvstendig stat 1991 og makedonsk ble nå ubestridt stående som offisielt førstespråk.

I dag snakkes språket av rundt fire millioner mennesker verden over. Halvparten av disse bor i Makedonia og resten er spredt over resten av verden, med store diasporasamfunn i USA og Australia.

Vi oversetter fra norsk til makedonsk

Makedonia er et land der stadig flere bedrifter etablerer seg. Virksomhetsområder som IT- og telekom vinner stadig større terreng og mange større kjeder velger å utvide seg her.

Hurtigoversetter tilbyr oversettelsestjenester fra norsk til makedonsk. Vi kan hjelpe deg med dine kundekontakter i Makedonia.

Oversettere i området Balkan

Språket makedonsk brukes over hele Balkan. Med et språk som er så utspredt over flere regioner varierer også dialektene.

Å ha kunnskap om disse forskjellene kan være avgjørende i en oversettelse. Vi har oversettere med makedonsk som morsmål og kunnskap om de særegenhetene som skiller dialektene fra hverandre.

Med spisskompetente morsmålsoversettere verden over er det enkelt for oss å presse prisene. Med oversettere i alle tidssoner kan vi jobbe raskt og effektivt.