Norge

Oversettelser til og fra litauisk

Litauere utgjør den nest største gruppen arbeidsinnvandrere i Norge, og dette innebærer at stadig flere bedrifter og privatpersoner må forholde seg til informasjon og dokumenter på litauisk. Da er det godt å vite at alt kan oversettes, og at det slettes ikke behøver å være hverken dyrt eller tidkrevende.

Vi har oversettere innen en rekke spesifikke fagfelt, men mellom norsk og litauisk oversetter vi mange arbeidsrelaterte dokumenter slik som stillingsutlysninger, arbeidskontrakter og -instrukser, med særlig vekt på renholdsbransjen.

Visste du at…?

Bedrifter og offentlige etater med jevnlige behov for oversettelser til og fra litauisk kan kontakte oss for å inngå en gunstig rammeavtale.

Vi oversetter ikke bare teksten din – vi hjelper deg å lykkes!

Hurtigoversetter er kjent for sin fleksible og løsningsorienterte tilnærming, og vårt motto er at alt er mulig! Enten du er en internasjonal bedrift som ønsker hjemmesiden oversatt til alle store språk, eller en privatperson som trenger et vitnemål oversatt, sørger vi for at oppdraget alltid skreddersys etter akkurat dine behov – selv når tiden er knapp. Ettersom vårt nettverk av oversettere strekker seg på tvers av alle tidssoner kan vi levere både raskt og rimelig – uten at det går på bekostning av kvaliteten!

Oversettelse fra engelsk til litauisk

Det fins to større litauiske dialekter, augštaitiskas og žemaitiska.

Augštaitiskas er dialekten skriftspråket er basert på. Den har bare to tonelag, mens žemaitiska har flere.

Vi har de språklige kunnskapene som kreves for en lokaltilpasset oversettelse fra engelsk til litauisk.

Aktuelle forretningsmuligheter

En litauer går rett på sak i en forretningskommunikasjon. Det blir sett på som uetisk å ikke stå fast ved en avgjørelse. 

De mest attraktive bransjene for forretningsmuligheter i Litauen er:

 • mekanisk metallbearbeiding
 • treindustri
 • energi- og miljø
 • tekstil- og søm industri

Oversettere i Litauen

Hurtigoversetter samarbeider med frilans morsmålsoversettere i Litauen. Med spesialkompetanse på områder som jus, teknologi, energi- og miljø og produksjon er du garantert en oversettelse med korrekt terminologi.

Oversetterne blir nøye utvalgt av våre prosjektledere og de må alltid ha erfaring innenfor det emneområdet som teksten handler om. Teksten din vil alltid bli lokaltilpasset og vi arbeider ut i fra dine spesifikke ønsker. Du skal være fornøyd med sluttproduktet vi leverer.

Vi oversetter fra norsk til litauisk

Litauisk tilhører den østbaltiske grenen av de baltiske språkene. Språket er syntetisk, som kjennetegnes ved at enkeltord endrer form avhengig av den grammatiske funksjonen.

Det finnes dialektforskjeller og i en oversettelse må man vurdere disse faktorene for å oppnå riktig språkbruk og en ekte følelse av språket.

Oversettelser av forretningstekster fra norsk til litauisk

Vi har den nødvendige kompetansen til å behandle teksten og etterligne originaldokumentet så mye som mulig.

Turistinformasjon som oversettes fra litauisk til norsk må gjenspeile den riktige følelsen hvis det for eksempel handler om en historisk bygning.

Det finnes flere interessante virksomhetsområder for norske aktører. Noen av dem er:

 • tekstilindustri
 • metallindustri
 • tre- og produksjonsindustri
 • miljøteknikk

Oversettelse er til og fra litauisk

Litauisk er et baltisk språk. Det snakkes av rundt fire millioner mennesker, hvorav tre millioner i Litauen.

Det anses å være det språket som er mest nærliggende det opprinnelige indoeuropeiske språket, spesielt når det gjelder tonefall og aksent.

Språkforskning

Litauisk har ikke blitt påvirket av andre språk i like stor grad som andre. Det gjør at språket har stor verdi innen språkforskning.

Det er et perfekt eksempel på at utrydningstruede språk kan innhente seg.

Litauiske oversettere

Hurtigoversetter tilbyr oversettelsestjenester av absolutt høyeste kvalitet med raske leveringer. Til tross for den høye standarden kan vi holde lave priser, og årsaken er fremfor alt våre velutdannede oversettere som ofte jobber kvelder og helger.

Andre faktorer som gjør at vi kan holde så lave priser er:

 • oversettelsesminne
 • unike programverktøy
 • effektiviserte arbeidsrutiner
 • god kommunikasjon

La oss høre fra deg så skreddersyr vi oversettelsen ut i fra dine preferanser, behov og målgruppe.