Norge

Oversettelser fra og til latinsk

Vi leverer profesjonelle oversettelser mellom norsk og latinsk. Vi har yrkesoversettere med ekspertise innen så å si alle relevante fagfelt. Ingen tekst er for utfordrende, så du kan alltid be oss om en gratis vurdering og et gunstig pristilbud.

Det latinske språket

Det latinske språket tilhører den italiske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Latin stammer opprinnelig fra Roma og områdene rundt, men språket vokste raskt i takt med Romerrikets politiske makt. Resultatet ble at latin var Europas dominerende skriftspråk gjennom hele middelalderen og i mange år etter. Latin utviklet seg til å bli de intellektuelles språk, brukt av den kulturelle eliten i Europa, og var lenge kjent som «vestens internasjonale kulturspråk». Lenge fungerte det også som et internasjonalt diplomatisk språk, før fransk overtok denne posisjonen. I dag benyttes latinsk hovedsakelig i medisinfaget og i visse katolske miljøer, men det er og forblir et av verdenshistoriens viktigste språk.

Oversettelse fra engelsk til latin

For å forstå Europas historie og språkene i verdensdelen er grunnleggende kunnskaper i latin fremdeles viktig.

Oversetterbyrået Hurtigoversetter hjelper deg med oversettelser fra engelsk til latin.

Film, medisin og biologi

Latin er i dag ikke et levende språk fordi det ikke snakkes, men å betrakte språket som utdødd er galt.

Latin har fremdeles en sterk posisjon innen for medisin og biologi. Film- og medieproduksjon er også et område der latin dukker opp i ny og ne. Katolisismen bruker fremdeles skriftlig latinsk den dag i dag.

Språkhistorie latinsk – viventes mortuae linguae

Viventes mortuae linguae – det levende døde språket. Således skulle latin kunne beskrives. Det er ikke et språk som lever fordi det ikke snakkes.

Før Vestromerrikets fall i 476 hadde latin vært offisielt hovedspråk både skriftlig og muntlig i hele Romerriket.

På oversettelsesbyrået Hurtigoversetter kan vi hjelpe deg å oversette til eller fra latin. Nedenfor vil vi gjerne fortelle litt om språkets betydning i dag.

Det har preget andre språk

Med Romerrikets fall ble den europeiske delen delt inn i nye stater. Språket ble endret på ulike måter og i dag snakker man om fem språk som har oppstått fra klassisk latin:

  • Spansk
  • Fransk
  • Portugisisk
  • Rumensk
  • Italiensk

Grammatisk sett er disse språkene enklere enn latin, men i grunnen er de alle moderne tolkninger av et felles språk. Man kan fremdeles se tydelige spor av latin i de ulike språkene.

Lingua franca

Selv om det muntlige språket har blitt forvandlet til nye språk som krever sine egne oversettelser, er skriftlig latin en annen historie. Den katolske kirken fortsatte nemlig å kommunisere ved hjelp av skriftlig latin.

Latin ble det som kalles et lingua franca, et felles språk for mennesker på tvers av landegrensene.

Klassisk gresk var et annet stort språk, men det måtte til slutt bukke under for latin. Filosofer, vitenskapsmenn og skjønnlitterære forfattere skrev alle sine verk på latin, for å nå frem til et så stort publikum som mulig.

For eksempel svenske Carl von Linné som på 1700-tallet ga alle plantene latinske navn. Linné var aktiv over et årtusen etter at det muntlige latin forsvant, men valgte allikevel å utgi sin banebrytende forskning på latin.

Det ledende lingua franca i moderne tid er engelsk, men til tross for det brukes latin fremdeles i dannelsen av nye ord i den vestlige verden og i medisinsk vitenskap. Den katolske kirken bruker også latin som skriftspråk i relativ stor utstrekning.

Oversettelse fra norsk til latin

Latin er et indoeuropeisk språk innenfor den italiske språkgruppen. I dag brukes latin til å sette vitenskapelige navn på dyr, planter og andre arter.

Navn på sykdommer og anatomi er andre bruksområder. Grunnleggende kunnskaper i latin er fremdeles viktig for å forstå europeisk historie og europeiske språk.

Vi tilbyr oversettelsestjenester fra norsk til latin. Vi hjelper deg!

Viventes mortua linguae…

…betyr det levende døde språket. Det er en god og aktuell beskrivelse av latin ettersom det i dag ikke er et språk som snakkes.

Men språket er alt annet enn dødt. I Norge kan man studere latin både på gymnaset og på universitetet.  Den katolske kirken benytter fortsatt språket gjennom skriftlig latin. Filmindustrien og fornyelse av latinske ord i medisin og biologi, er også to områder der språket fremdeles blir brukt.