Norge

Oversettelser til og fra kurdisk

Vi har lenge vært et høyt foretrukkent oversettelsesbyrå for oversettelser mellom norsk og kurdisk. Vi har mange kurdiske morsmålsoversettere innen en rekke aktuelle fagområder.

Det kurdiske språket

Betegnelsen kurdisk beskriver flere ulike språk som blir talt av kurdere i Vest- Asia. Det er ikke gitt at disse gruppene forstår hverandre, men det er heller ikke usannsynlig. Kurdiske språk tilhører opprinnelig området Kurdistan, som omfatter deler av Iran, Irak, Syria, Tyrkia, Armenia, Georgia og Russland. Kurdisk er en indo-europeisk språkgruppe med tre standardiserte former; kurmanji, sorani og kermanshahi. Kurmanji kalles også nord-kurdisk og tales i Tyrkia, Syria og nordlige deler av Irak og Iran. Sorani tales i den vestlige delen av Iran og i store deler av det irakiske Kurdistan. Kermanshahi blir også kalt sør-kurdisk og tilhører Kermanshah-provinsen i Iran. Ettersom kurderne bor i ulike stater skrives det med ulike skrifttegn. I Iran og deler av Irak skrives sorani med et tilpasset arabisk alfabet, i den nordligste delen av Irak, Badinan, skrives kurmanji med arabiske skrifttegn, mens det på nordsiden av grensen i Tyrkia skrives med latinske bokstaver.

Oversettelsesbyrå for kurmanji

Kurmanji er en av to kurdiske hoveddialekter. Den snakkes fortrinnsvis i det nordre og vestre Kurdistan, men er også forankret i andre regioner.

Hoveddialekten er selv inndelt i dialektvarianter:

 • Badini – snakkes hovedsakelig i det tidligere emiratet av Badinan
 • Zaza – snakkes i de nordvestre delene av Kurdistan

Oversettere i Kurdistan

Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tar oss av tekstene dine som skal oversettes til kurmanji. Våre kurdiske oversettere befinner seg i ulike regioner rundt om i verden. De har den ekspertisen som er nødvendig for en lokalspråklig tilpasset oversettelse.

Lokaliserte kurdiske oversettere

Bruker du oss er du garantert en oversettelse til kurmanji som:

 • Har lokaltilpasset innhold
 • Har riktig terminologi i samsvar med tekstens fagområde.
 • Er så lik originalteksten som mulig i språkfølelse og uttrykksmåte.
 • Behandles av en nøye utvalgt oversetter

Kundefokusert

De tilbakevendende kundene er vår nøkkel eller rettere sagt nøklene til vår suksess. At du som kunde er viktigst, er det ingen tvil om. Vi vil at du skal være fornøyd så vi arbeider i henhold til dine preferanser og betingelser.

Vår kundefokuserte tilnærming skyldes våre effektive rutiner. Vår programvare er spesielt utformet for oss på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter. Organisering, god kommunikasjon og tydelig arbeidsstruktur har gjort det enkelt for oss å sette inn all vår energi på det vi skal – deg!

Oversettelser fra engelsk til kurmanji

Vi har kurdiske oversettere som kan håndtere språkets ulike dialektvarianter. Sorani er en kurdisk dialekt og kurmanji er en annen. De betraktes å være de største dialektene.

Hoveddialektene har i sin tur underdialekter og bahdini og zaza tilhører Kurmanji.

Bahdini og zaza

Kjært barn har mange navn. Det finnes flere navn på underdialektene. Bahdini kan også kalles badinani. Zaza er også kjent som: zazaisk, zazakî og har navnet sitt fra zazafolket i det østlige Tyrkia. Andre navn for zaza er kirdki, dimili og kirmancki.

Engelsk-kurdiske oversettelser

Hos oss på Hurtigoversetter får du en kvalitetssikret tekstoversettelse. Kurdiske oversettere med språket som morsmål og kurmanji som spisskompetanse gir deg høyeste tenkelige standard på din engelsk-kurdiske oversettelse.

Du får mer enn som så hvis du bruker oss til din oversettelse fra engelsk til kurmanji. Du får også:

 • Dialektale språkjusteringer
 • Kvalitetssikrede dokumenter
 • Tekstbehandling i henhold til originaldokument
 • Terminologi tilpasset innhold

Nøkkelen til suksess

Våre tilfredse kunder er selvsagt grunnen til vår sterke posisjon på markedet i dag. Vi har kommet langt som bedrift og vi fortsetter å ekspandere over hele verden. Flere av våre kontorer er i ferd med å etablere seg globalt.

Årsakene til at vi stadig blir brukt til gjentatte oppdrag av bedrifter og enkeltpersoner er mange. Noen av dem er:

 • Kundefokus og tilgjengelighet
 • Effektivisering, digitalisering og automatisering
 • Unik programvare
 • God kommunikasjon

Vi tilbyr førsteklasses oversettelsestjenester til konkurransedyktige priser. Sammenlign oss gjerne med konkurrerende byråer!

Oversettelse fra norsk til kurmanji

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter behandler dine norske tekster og oversetter dem til kurmanji. Vi arbeider i henhold til ønskene du har og styrer prosessen rundt dem.

Våre kurdiske morsmålsoversettere har også regionale språkkunnskaper.  Hoveddialektene sorani og kurmanji er to av disse. Vi tilbyr også spisskompetanse for dialekter som badinani (bahdini) og zazaisk (zaza).

Norsk-kurdisk oversettelse

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter leverer tekstene dine etter at de har blitt korrekturlest av en annen oversetter. Alt for å sikre kvaliteten på produktet ditt.

Den norske teksten justeres og gjennomgår flere steg under kvalitetssikringen av oversettelsen til kurmanji. ”Kvalitetsstigen” som vi kan kalle den, omfatter:

 • Tilpasning av tekstinnhold og best egnet oversetter
 • Behandling av teksten der målet er å opprettholde språkfølelsen fra originalteksten
 • Terminologisk tilpasning av teksten med hensyn til emne
 • Tett kontakt mellom prosjektledere og oversettere for beste resultat

Oversettelsesbyrå for sorani

Sorani er den andre av de to store kurdiske dialektvariantene. Sorani pleier å bli regnet som den opprinnelige dialekten i det kurdiske språket.

Grunnen er at de eldste skriftene man har funnet på kurdisk er skrevet på sorani. Soranidialekten pleier også å bli kalt sydkurdisk.

Skrift- og talespråk

Dialekten snakkes av cirka 15 milloner kurdere. Områdene der det snakkes sorani ligger i det sørlige Kurdistan rundt Arbil og Suleimania og i Kermanshah og Mahabad lenger øst.

Skriftspråkets alfabet er i utgangspunktet det samme som det arabiske. Sorani har imidlertid seks skrifttegn mer. Sorani skrives fra høyre til venstre.

Minoritetsdialektene gurani og feyli

Gorani og feyli er minoritets- og underdialekter til sorani og skrives også på sorani.

Forskjellene er relativt små, men de kan være avgjørende i en oversettelse. Nedenfor forteller vi litt mer om de to minoritetsdialektene.

 • Gorani – også kalt gurani er veldig lik sorani men har blitt mer påvirket av persisk
 • Feyli – snakkes fortrinnsvis i de sydvestligeste delene av Kurdistan, ved Irak-Iran-grensen. De fleste feyli-kurderne bor i de kurdiske (iranske) byene Ilam, Kermanshah og Khanaqin regionen og Mandali i irakiske Kurdistan.

Oversettelser til og fra sorani

Oversetterbyrået Hurtigoversetter tar mer enn gjerne hånd om tekstdokumentet ditt som skal oversettes til sorani. Vi har spisskompetanse innenfor de fleste emneområder. Vi tilbyr våre tjenester til både privatpersoner og bedrifter. Vi har ingen krav til hvor liten eller stor en tekst kan være, vi behandler dokumenter i mange forskjellige størrelser.

«Språkkombinert» kurdisk oversettelse

Vi oversetter mellom alle verdens språk og vi har hittil ikke støtt på et oppdrag vi har måttet sagt nei til. Hos oss får du en tekstoversettelse av høyeste kvalitet og tilbudet du mottar inkluderer:

 • Lokaltilpasset tekst
 • Terminologisk bearbeiding
 • Kvalitetssikring
 • Spesialisert translatør

Oversettelse fra engelsk til sorani

På oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tilbyr vi oversettelser fra engelsk til sorani. Våre oversettere har i tillegg til kurdisk som morsmål også språkkompetanse i de ulike underdialektene.

Vi har kunden i fokus og retter oss etter dine preferanser. Du vil få et sluttprodukt av garantert høyeste kvalitet.

Dialektoversettelse

Vi oversetter tekstene dine med kunnskap om dialektforskjellene i sorani av stor betydning. Vi benytter lokalisering i våre dialektoversettelser.

Det betyr at dokumentet ditt gjennomgår:

 • Grammatisk tilpasning
 • Kvalitetssikring
 • Autentisering – oversettelsen skal gjenspeile originalteksten på en troverdig måte

Terminologibearbeiding – teksten tilpasses etter tekstens fagområde

Vi oversetter fra norsk til sorani

Vi er et oversettelsesbyrå som er i vekst over hele verden. Vi tilbyr oversettelsestjenester mellom de fleste språk. De kurdiske oversetterne i vårt globale nettverk har alltid språket som morsmål.

Men de har også dialektkunnskaper innenfor de ulike forgreningene i det kurdiske språket. Vi kan for eksempel oversette dine norske dokumenter til sorani.

Hurtigoversetter et globalt oversettelsesbyrå

Vi har en sterk posisjon som oversettelsesbyrå på verdensmarkedet og vi er etablerte i mange land. Det som gjør oss så konkurransedyktige avhenger av flere ting, men årsaken til vår fremgang er effektiv organisering.

At suksessen fortsetter og at vi stadig vokser avhenger også av:

 • Tilbakevendende kunder
 • Høyt utdannede morsmålsoversettere med spisskompetanse
 • Automatiserte og digitaliserte arbeidsrutiner
 • Humane priser – vi kan holde utgiftene nede takket være vår effektivisering
 • Godt rykte – vi er kjent for høy kvalitet, rimelige priser og rask levering

Personlig prosjektleder

Gjennom hele prosjektet vil du ha den samme kontaktpersonen som du kan henvende deg til hvis du lurer på noe. Prosjektlederen jobber sammen med et helt team så det finnes alltid noen du kan prate med hvis du trenger informasjon.

På nettsiden  finner du våre kontaktopplysninger. Du er alltid velkommen til å ringe hvis du lurer på noe. Vi hjelper deg videre!

Oversettelsesbyrå for kurdisk

Kurdisk er offisielt språk i Kurdistan og Irak, og et etablert verdensspråk. Språket tilhører den iranske gruppen av språk som snakkes av om lag 85 millioner mennesker rundt om i verden

I Kurdistan deles språket opp i to hoveddialekter:

 • Kurmanji som snakkes i nord og vest
 • Sorani som snakkes i sør og øst

De to kurdiske dialektene har i sin tur underdialekter:

 • Bahdini og zaza hører til kurmanji
 • Gorani og feyli (kermanshahi) tilhører sorani

Kurdiske dialektoversettere

Oversetterbyrået Hurtigoversetter garanterer deg en kurdisk oversettelse av absolutt beste kvalitet. Vi har de dialektkunnskapene som kreves for en korrekt tekstbehandling av språk og fagterminologi.

For oss er det en selvfølgelighet at oversetteren har:

 • Målspråket som morsmål
 • Svært gode og dokumenterte kunnskaper i kildespråket
 • Relevant utdanning/erfaring innenfor det aktuelle emneområde.

Sorani og kurmanji – lokalisering

Vi har oversettere som kan oversette tekstene dine til og fra de kurdiske dialektene. Vi vet at det er viktig å bedømme teksten etter målgruppe, land og språkvariant. Originalteksten skal alltid være så lik grunnteksten som mulig, og gjenspeile den samme følelsen som kildespråket.  Når man oversetter tekster med hensyn til dialekt og andre lokalt påvirkende faktorer, kaller man det lokalisering. Dette er grunnen til hvorfor nettopp vi har vært så vellykkede på markedet. Dette kan vi!