Norge

Oversettelser til og fra koreansk

Vi oversetter ofte mellom norsk og koreansk. Vi oversetter hovedsakelig diverse tekster og prosjekter for næringslivet, men vi bistår også privatpersoner med mindre oppdrag. Fellesnevneren er høy kvalitet til en rimelig pris, så kontakt oss gjerne dersom du ønsker et gratis prisestimat.

Det koreanske språket

Koreansk er ett av få språk som ikke faller inn under noen av de definerte språkfamiliene i verden. Teoretisk sett har språket mange likhetstrekk med japansk, men ulikhetene er like fremtredende. Koreansk snakkes av rundt 78 millioner mennesker i Nord- og Sør-Korea, samt av enkelte minoritetsgrupper i Kina, Japan og USA. Det florerer av koreanske produkter på verdensmarkedet, noe som har skapt et stort behov for gode oversettere innen de aktuelle fagfeltene. Tekniske manualer, forretningsskriv og kundekorrespondanse er bare noen av områdene hvor gode oversettelser er alfa og omega. Derfor samarbeider Hurtigoversetter kun med profesjonelle yrkesoversettere som alltid leverer på høyeste nivå.

Oversettelse fra engelsk til koreansk

I løpet av de siste tjue årene har Korea utviklet seg til å bli et av de markedsledende industrilandene i Øst-Asia. Men det er ikke bare økonomien som gjør Korea interessant.

Korea har en gammel historie og et lingvistisk interessant språk. Våre koreanske oversettere har kunnskapen om dagens moderne språk samt ekspertisen om dialektforskjellene.

Men de har mer enn det – forståelse av kultur og samfunnsliv kommer naturlig ettersom oversetterne bor i Korea.

Oversettere i Sør-Korea og Nord-Korea

Uavhengig om det er en oversettelse som retter seg til en målgruppe i Sør- eller Nord-Korea så har vi den rette oversetteren for din region og ditt spesifikke fagområde.

Med kunnskapen om språkforskjellene som fins i de ulike koreanske regionene, er vi eksperter på lokalisering. Det betyr at man i en oversettelse tar hensyn til faktorer som kan påvirke tekstinnholdet.

Det kan være:

  • Ulike dialekter
  • Språkkulturelle uttrykk
  • Terminologiske forskjeller avhengig av emnet
  • Målgruppe (vi har oversettere innenfor de fleste markedsområder)

Disse faktorene er bare noen av dem som muligens kan ha en påvirkning, men det er mange flere. Vi har spisskompetansen du er på jakt etter for oversettelsen din!

Koreanske kvalitetsoversettelser

Vi kan love deg et kvalitetsprodukt du vil bli fornøyd med. Med et stort globalt nettverk av kompetente koreanske oversettere har vi den riktige kunnskapen for oppdraget ditt.

Enkeltpersoner eller større bedrifter, lite eller mye tekst, det spiller ingen rolle! Vi oversetter engelske tekster til koreansk for alle!

Med et godt omdømme er vi i dag den raskest voksende språktjenesten på det globale markedet. Du kan be om et tilbud nå! Vi lover deg et tilbud våre konkurrenter vil finne det vanskelig å matche.

Språkhistorie – koreansk

Koreansk er et språk på fremmarsj og vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har de oversetterne du trenger!

Språket utvikler seg både i kultur- og i næringslivet. På kulturfronten er det observert en økt interesse i Vesten for fenomenet kjent som K-drama og K-pop.

K-drama er dramafilmer som produseres i Sør-Korea og K-pop er sørkoreansk popmusikk. Rapperen PSY, med låten Gangnam style er et godt eksempel på K-pop. Han har en og en halv milliard visninger på Youtube.

På bedriftssiden er Sør-Koreas IT-sektor under stadig vekst. Mange IT-selskaper som Samsung, er for tiden basert i Seoul, hovedstaden i Sør-Korea. Utvidelsen reflekteres av en sterkt økende trend blant beboere i USA som ikke er av koreansk opprinnelse i å studere koreansk.

Altaisk språk – isolatspråk

Men hva er det koreanske språket? Noen mener det er et altaisk språk, og i slekt med for eksempel mongolske språk. Andre mener at koreansk er et isolatspråk – et språk som har oppstått fritt fra en omfattende språkfamilie – som den altaiske eller semittiske.

Alfabetet i Sør- og Nord-Korea kalles Hanju. Hanju skrives ikke i rekkefølge som det latinske alfabetet, men i blokker. I et latinsk språk skriver man for eksempel ”ett”, altså tre bokstaver i rekkefølge fra venstre til høyre som i sammen gir mening. På koreansk skrives ”ett” 한.

Tegnet kan se ut som en enkelt bokstav, men det er en kombinasjon av tre separate bokstaver: ㅎ, ㅏ og ㄴ som plasseres i en blokk for å danne ordet ”ett”, eller han, som det heter på koreansk.

Vise respekt med språket til hjelp

Høflighetsformer er en viktig del av koreansk. Når man skriver en tekst på koreansk bør man huske på hva slags forhold man som forfatter har til sin målgruppe.

Hvis for eksempel en ung mann skriver et brev til sin far vil verb og substantiv bli bøyd på en måte som uttrykker ærbødighet for farens høyere status. Verbet ”å motta” skrives vanligvis batda (받다) men når man henvender seg til en person av høyere status badeusida (받으시다).

Kvalitetsoversettelser fra norsk til koreansk

Vårt oversettelsesbyrå behandler dine norske tekster til koreansk. Vi har ekspertkompetanse innenfor de fleste emneområdene på dagens bedriftsmarked.

Norsk-koreanske oversettere

Det finnes også språkvarianter i de ulike delene av Korea. At våre oversettere er bosatte i både Sør- og Nord-Korea gir språklig trygghet.

Med translatører stasjonert over hele Korea kan vi kalle oss lokaliseringseksperter. Med lokalisering mener vi kort uttrykt en lokaltilpasset oversettelse.

Språkkultur og varierende terminologi kan være regionalt påvirkende faktorer som oversetteren da tar hensyn til.

Andre påvirkende faktorer kan være:

  • Dialektforskjeller
  • Høflighetsfraser
  • Fokusering (hvilken målgruppe oversettelsen rettes til)

Vi har tilbakevendende kunder blant både privatpersoner og større børsnoterte bedrifter. Vi hjelper alle! Vi hjelper deg!

Kvalitet og kompetanse

Vi gir deg en oversettelse av høyeste tenkelige kvalitet til markedslave priser. Vi kan holde den høye standarden og de lave prisene takket være de kvalifiserte norsk-koreanske oversetterne og en effektiv organisering. Med et godt rykte på markedet og i bransjen er Hurtigoversetter en av de mest suksessrike oversetterbyråene i dag.