Norge

Oversettelsesbyrå for khmer

Khmer, som også kalles kambodsjansk, snakkes fortrinnsvis i Kambodsja, der det er et offisielt språk.

Det er anslått at det finnes om lag åtte millioner personer som snakker Khmer. Syv millioner av disse befinner seg i Kambodsja.

Geografiske områder

Thailand og sørlige Vietnam er andre områder der språket snakkes. Khmer skrives med khmer-alfabetet, og er ikke et tonespråk som mange av de andre språkene i området.

Hurtigoversetter hjelper deg mer enn gjerne med å oversette tekstdokumenter, korrespondanser eller andre tekster til og fra khmer.

Oversettelse fra engelsk til khmer

Oversetterne vi bruker til våre oppdrag har alltid språket som morsmål. Som kunde innebærer det en trygghet både når det gjelder språkbruk og bransjeterminologi.

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter garanterer behovstilpassede tekstoversettelser av absolutt høyeste kvalitet.

Kambodsjanske oversettere

Dine engelske tekstdokumenter behandles av kambodsjanske oversettere med erfaring innenfor ditt fagområde og khmer som morsmål. Vi velger omhyggelig ut oversetteren i forhold til dokumentets innhold.

Gjelder oversettelsen din informasjon innen medisin, teknologi eller turistnæring vil oversetteren alltid ha en bakgrunn som er relatert til tekstinnholdet.

Oversettelse fra norsk til khmer

Vi utvider stadig vårt nettverk av oversettere. Dine oversettelser vil bli tilpasset dine spesifikke behov og ønsker.

Kundegaranti

Engasjerer du oss til dine oversettelser fra svensk til khmer, får du en tekst som:

  • Behovstilpasses
  • Kvalitetssikres
  • Leveres innenfor avtalt tidsfrist

Du skal føle deg fornøyd som kunde og vi prøver alltid å imøtekomme dine behov og preferanser. Vi har mange års erfaring med asiatiske oversettelser til og fra ulike kilde- og målspråk.