Norge

Oversettelser til og fra kasakhisk

Vi samarbeider med profesjonelle yrkesoversettere som oversetter mellom norsk og kasakhisk. Alle er spesialisert innenfor sitt fagfelt, enten det er jus, finans eller medisin. Derfor er heller ingen tekst for utfordrende for oss. Om du er i tvil kan du kontakte oss for en uforpliktende vurdering av teksten din og et gratis pristilbud.

Det kasakhiske språket

Kasakhstan har to offisielle språk: russisk og kasakhisk. Sistnevnte er morsmål for over 6 millioner kasakhstanere nasjonalt, men det strekker seg også utover landegrensene. Over halvannen million mennesker i land som Kina, Iran, Tyrkia og Mongolia snakker også kasakhisk. Kasakhisk er et tyrkisk språk, men både det latinske og det kyrilliske alfabetet er benyttet i skrift. Det er nå det kyrilliske alfabetet som er offisiell skriftform, men siden 1990 har det vært fokus på å gå tilbake til det latinske alfabetet. Forskjellige alfabeter og 2 offisielle språk innenfor landegrensene byr på utfordringer dersom du har behov for oversettelse til og/eller fra dette språket, men fortvil ikke; dette kan vi hos Hurtigoversetter hjelpe deg med.

Oversettelse fra engelsk til kasakhisk

Trenger du hjelp med en oversettelse fra engelsk til kasakhisk? Gir du oss oppdraget får du et behovstilpasset produkt av svært høy kvalitet.

Vi har tilgang til frilansoversettere med kasakhisk som morsmål. Med utdanning innenfor ditt område, la oss si teknologi, garanterer vi at også oversetteren din har teknologisk bakgrunn. Derfor kan du være trygg på at teksten får riktig terminologi og språkbruk.

Russisk og kasakhisk

Russisk og kasakhisk er de offisielle språkene i Kasakhstan. Retter teksten din seg mot målgrupper der begge språkene er nødvendige kan vi tilby en helhetsløsning. Vi behandler både mindre og større tekstmengder og engasjeres av så vel privatpersoner som bedrifter, offentlige etater og organisasjoner.

Hurtigoversetter er den raskest voksende oversettelsestjenesten på det europeiske markedet i dag og vi ekspanderer både på landsbasis og i utlandet. La oss gjøre det vi liker og hjelpe deg så du kan fokusere på kundene dine.

Oversettelser fra norsk til kasakhisk

Størstedelen av Kasakhstan ligger i Sentral-Asia, men den nordvestlige delen vest for Ural, regnes til Europa.

Landet har en nesten syv mil lang grense mot Russland i nord. Andre tilgrensende land er: Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan og i øst Kina.

Vi har kunnskapen om de tilgrensende språkvariantene og tilbyr lokaltilpassede oversettelser til og fra kasakhisk.

Russiske og kasakhiske oversettere

Kasakhstan har to offisielle språk: Russisk og kasakhisk, der russisk er det største av de to. Vi har tilgang til et stort antall oversettere i ulike regioner og vi kan tilby oversettelser til og fra begge språkene.

Oversetteren som behandler den norske teksten din i språkkombinasjonen norsk til kasakhisk har:

  • målspråket som morsmål
  • relevant utdannelse i forhold til tekstinnholdet
  • tidligere erfaring fra ditt fagområde
  • språkkulturell innsikt (reduserer risikoen for misforståelser)
  • taushetsplikt

Vi utfører våre tjenester for både enkeltpersoner, større organisasjoner og offentlige etater. Om det er små tekster eller mer kompliserte dokumenter spiller ingen rolle. Vi påtar oss alle typer oppdrag, og velger alltid en oversetter basert på kompetanse og kompatibilitet.