Norge

Oversettelsesbyrå for jiddisk

Jiddisk (på engelsk: Yiddish) er et germansk språk som snakkes av omtrent 4 millioner jøder over hele verden.

Språket oppstod rundt år 1000 i det geografiske området som i dag er Tyskland. Hurtigoversetter tilbyr oversettelser av høy kvalitet til og fra jiddisk.

Oversettelser tilpasset dine behov

Hos Hurtigoversetter tar vi hensyn til målspråk, dialekt, målgruppe og andre faktorer som kan ha betydning for oversettelsen.

Vi lokaltilpasser teksten, og vi er grundige når vi velger ut oversetteren som skal bearbeide teksten din. Tilstrekkelig utdannelse med tanke på tekstinnholdet samt relevant bakgrunn og erfaring er to kriterier som oversetteren må oppfylle.

Jiddisk språkhistorie

Det opprinnelige navnet på jiddisk var lashon-ashkenaz, fra det tidligere jødiske navnet på dette området, og det blir også kalt taytsh.

Betegnelsen jiddisk blir brukt i litterære sammenhenger, men kom i bruk først på 1700-tallet.

I likhet med andre jødiske språk som ikke er i slekt med hebraisk, som ladino och dzhidi, skrives jiddisk med en egen variant av det hebraiske alfabetet.

Dialektinndelinger

Vi utfører behovstilpasset oversettelse til og fra jiddisk.

Jiddisk er basert på middelhøytysk, og spesielt middelrhinlandsk. Det er også tydelige innslag av hebraisk og arameisk i språket.

På 1300-tallet ble språket delt mellom vestjiddisk og østjiddisk. Sistnevnte blir inndelt  nord-, sentral- og sørøstjiddisk. Grunnen til dette var at det geografiske området stadig utvidet seg.

En moderne standardjiddisk, hovedsakelig basert på den nordøstlige dialekten som ble snakket i Litauen, litvish, vokste frem på begynnelsen av 1900-tallet.

Standardiseringen var gjenstand for diskusjon, men den ble etter hvert akseptert i pedagogiske sammenhenger. Det største antallet jiddisktalende tilhører den sentrale dialektgruppen, poylish, fulgt av det sørøstlige ukrainish. Vestjiddisk anses i dag å være en utdødd dialekt.

Jiddisk i dag

Jiddisk blir vanligvis ansett som et utdøende språk. Språket lever igjen blant ortodokse grupper i USA og Israel. Grupper som ikke bruker hebraisk i hverdagslige sammenhenger.

Det er stor interesse for å bevare den jiddiske språkkulturen. Dette har ført til at mange lærer seg jiddisk for å redde språket. Forfatteren Isaac Bashevis Singer som mottok Nobelprisen i litteratur i 1978 og den israelske sangerinnen Chava Alberstein har gitt nytt liv til jiddisk med sine bøker og sanger.

Oversettelser fra engelsk til jiddisk

Er du ute etter en profesjonell oversettelse av dine engelske tekster til jiddisk? Da kan vi hjelpe deg.

Med mange års erfaring av oversettelser til og fra ulike minoritetsspråk kan Hurtigoversetter garantere kvalitetsoversettelser til en rimelig pris. Høy kvalitet skal ikke trenge å være dyrt.

Jiddisk i USA

Visse ortodokse grupper i USA som ikke bruker hebraisk i hverdagslige sammenhenger, bruker jiddisk.

Vi hjelper deg gjerne med oversettelser fra amerikansk engelsk til jiddisk.

Ring oss, så diskuterer vi hvordan vi kan håndtere tekstene dine på en god og konstruktiv måte.

Oversettelser fra norsk til jiddisk

Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp med oversettelse fra norsk til jiddisk.

Vi har den kompetansen du trenger! Vi har den nødvendige kunnskapen om hvordan de ulike dialektene skiller seg fra hverandre.

Ta kontakt med oversettelsesbyrået Hurtigoversetter hvis du trenger et kvalitetsprodukt til en rimelig pris og kort leveringstid.

Minoritetsspråk i Sverige

Jiddisk har siden år 2000 vært ett av Sveriges offisielle minoritetsspråk. Det er anerkjent som ekstraterritorielt minoritetsspråk i Sverige.

Det betyr at språkets brukere, i motsetning til blant annet kvensk, ikke kan knyttes til et bestemt geografisk område.

Ved Universitetet i Lund foregår det både undervisning og forskning på språket. I Sverige er det omtrent 1500 personer som snakker jiddisk som morsmål.

Pris for en oversettelse til og fra jiddisk

Prisen kan variere avhengig av behov og ønsker, og derfor anbefaler vi at du sender oss tekstene slik at vi kan gjøre en nøyaktig beregning.

Du er hjertelig velkommen til å ringe oss hvis du skulle ha noen spørsmål om oversettelsen, så vil en av våre prosjektledere hjelpe deg videre.