Norge

Språket hmong

Hmong kan anses som en språkgruppe snarere enn et språk. Det består av mange dialekter som først og fremst snakkes i det nordlige Vietnam, Laos og Thailand. Det er en forholdsvis liten språkgruppe med knappe fire millioner morsmålsbrukere. Hmong kan inndeles i tre hoveddialekter:

  • Hmong daw (kalles også hmong der)
  • Mong njua (kalles også mong leng)
  • Danashan

Vårt oversettelsesbyrå håndterer alle disse dialektene. Si gjerne fra hvis du er i tvil om hvilken dialekt som passer best til din oversettelse, så får du hjelp av våre prosjektledere. Blant amerikanere som snakker hmong, er hmong daw og mong njua de vanligste dialektene. Akkurat som kinesisk er hmong et tonespråk, som betyr at mange ord har ulik betydning avhengig av hvilket tonelag de uttales i. Norsk kan også regnes som et tonespråk, men ikke i like stor grad.

Et forbudt skriftspråk

Det hersker en viss tvil nøyaktig om hva som skjedde, men man antar at det opprinnelige skriftspråket til hmong døde ut på 1600-tallet, da det ble innført dødsstraff for å benytte dette skriftspråket. Det var først på midten av 1900-tallet at hmong fikk et nytt skriftspråk. Det nye skriftspråket er i stor grad basert på det latinske alfabetet, og det var tre personer fra Vesten som utviklet det. Dette skriftspråket blir ofte brukt av oversettere og på internett. Våre oversettere behersker dette moderne skriftspråket, og alle våre hmong-oversettere har språket som morsmål.

Bruk av verb i hmong

Måten man bruker verb på i hmong, skiller seg en del fra verbbruk i andre språk. Dette er de to viktigste forskjellene:

Flere verb per setning

Mens norsk ofte bare har ett verb i en setning, kan man på hmong ha opptil fem verb. Da bruker man gjerne synonymer, men betydningen av disse skiller seg noe fra hverandre.

Verb bøyes ikke i tempus

På hmong har ikke verbene noen tidsbøyning. I stedet bruker man adverber for å vise når noe skjer.

Oversettelser fra engelsk til hmong

Vi er et oversettelsesbyrå med store kunnskaper om små språk. Med et massivt nettverk av oversettere over hele verden er vi i stand til å håndtere de aller fleste språkkombinasjoner.

Våre oversettelser holder et meget høyt nivå takket være velutdannede oversettere med spisskompetanse på en rekke fagområder. Vi garanterer kvalitetssikrede tekster til rimelige priser. Når vi velger en oversetter til et oppdrag, ser vi på følgende:

  • Utdannelse
  • Tidligere utførte oversettelser
  • Morsmål (i dette tilfellet må morsmålet være hmong)
  • Kunnskaper i kildespråket
  • Kompetanse innen fagområdet som oversettelsen gjelder

Vurderingen er basert på at oversetteren skal ha en kompetanse og spesialisering som er tilpasset tekstinnholdet. Vi garanterer at spesifikke faguttrykk og øvrig språkbruk blir korrekt og autentisk oversatt.

Tilbud

Send oss en e-post med det materialet du ønsker oversatt fra norsk eller engelsk, så kommer vi tilbake til deg med et tilbud som du kan ta stilling til. I tillegg har vi en tjeneste der du kan få et tilbud eller bestille direkte. Du trenger bare å klikke på knappen øverst til høyre og følge instruksjonene! Vi har mange kunder som stadig kommer tilbake til oss med nye oppdrag.

Kontakt

Du er hjertelig velkommen til å ringe oss, så forteller vi mer om hva vi kan tilby og hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Alle nødvendige opplysninger finner du på siden Kontakt.