Norge

Oversettelsesbyrå for portugisisk i Brasil

Vi tilbyr oversettelser til og fra brasiliansk portugisisk innenfor alle markedsområder.

Oversetterbyrået Hurtigoversetter har den lokalkunnskapen som skal til for en fagrettet oversettelse av denne typen. 

Brasiliansk-portugisiske oversettere

Oversetterne har alltid brasiliansk portugisisk som morsmål. Ettersom de bor i Brasil har oversetterne en språkkulturell kunnskap som effektiviserer prosessen.

Til oversettelser innenfor medisin eller jus bruker vi bare personer med erfaring fra de ulike feltene. Så du vil få korrekte terminologiske begreper innenfor det aktuelle området.

Oversettere i Brasil

Vi er kjente for kvalitetssterke oversettelser og raske leveringer. Våre priser er i tillegg konkurransedyktig lave. Vi kan holde vår høye kvalitet og våre lave priser takket være en effektivisert, automatisert og digitalisert produksjonsprosess.

Oversettelse fra engelsk til brasiliansk portugisisk

Våre brasilianske oversettere leverer profesjonelle oversettelser fra engelsk til brasiliansk portugisisk.

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har det som kreves for å oppnå en lokalt tilpasset oversettelse.

Lokaliseringsoversettelser

Tekstene dine oversettes av morsmålsoversettere som bor i Brasil. Her er morsmålet brasiliansk portugisisk.

Oversetteren har meget gode kunnskaper i engelsk og har en egnet universitetsutdannelse. Du får et produkt av høyeste tenkelige kvalitet til en gunstig pris og med rask levering!

Oversettelser fra norsk til brasiliansk portugisisk

Vi har oversettere i Brasil med brasiliansk portugisisk som morsmål.

Oversetterne har utmerkede kunnskaper i norsk og utdannelse på universitetsnivå innen fagområdet oversettelsen gjelder.

Lokaliserte oversettelser

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har sine frilansoversettere lokalt plassert i Brasil.

Dette gir ikke bare en språklig sikkerhet, men også sikring av andre ulike faktorer.

Vi garanterer en oversettelse som er:

  • terminologisk korrekt
  • lokalt tilpasset
  • tilpasset emne
  • kvalitetssikret

Vi kan tilby gunstige priser og raske leveringer. Uansett hvilket område oversettelsen gjelder så kan vi hjelpe deg. Vi har kunder fra privatpersoner til større bedrifter innenfor både små og store fagområder.