Norge

Oversettelser til og fra latvisk

Vi har i årevis tilbudt rimelige oversettelser mellom norsk og latvisk. Våre dyktige oversettere er alle spesialisert innenfor ett eller flere fagfelt. Slik kan vi alltid sikre at vi har nøyaktig den ekspertisen du er på utkikk etter, og at prosessen foregår på en rask og effektiv måte.

Det latviske språket

Latvisk er det offisielle språket i Latvia, hvor det tales av rundt en halvannen million mennesker. I tillegg brukes det av omtrent 100 000 mennesker i andre europeiske land, og som ett av EUs offisielle språk. Litauisk er det språket som ligner mest på latvisk, men språkene regnes ikke som innbyrdes forståelige. Latvisk og litauisk, sammen med det utdødde gammelprøyssisk, utgjør den baltiske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Det latviske språket har to grammatiske kjønn, to tallformer (entall og flertall) og sju kasus for bøyning av substantiv. Latvisk har tre ulike dialekter; sentrallatvisk, tamisk og høylatvisk. De tamiske dialektene er i større grad enn de øvrige påvirket av det finsk-ugrisk naboskapet, særlig av det nå nesten utdødde språket livisk. Det latviske standardspråket er basert på den sentrallatviske dialekten.

Hvordan gjøre forretninger i Latvia

Latvia er både et av de minste og nyeste landene i EU. Under finanskrisen ble landet spesielt hardt rammet. Til tross for dette har Lativa gjennomgått store økonomiske, kulturelle og praktiske transformasjoner siden det ble selvstendig i 1991. Spesielt i det siste tiåret har latvierne opplevd en enorm fremgang på flere viktige områder. I dag har Latvia både en stabil og voksende markedsøkonomi, noe som i stor grad har påvirket norske bedrifters interesse og skapt en positiv utvikling for handelen mellom Norge og Latvia. Mye tilsier at dette bare er begynnelsen.

Tips 1: Vit hvem du prater med

Latvia har en lang og kompleks fortid, og det er selvsagt ikke forventet at du har full oversikt over de ulike perspektivene. Det kan likevel være nyttig å kjenne til det tidvis anspente forholdet mellom opprinnelige latviere og russiske emigranter, for å unngå å fornærme noen uten viten og vilje.
En god måte å angripe dette på kan være å stille åpne og nøytrale spørsmål om personen foran deg og historien hans eller hennes i landet. Dette gir deg både en pekepinn på hvem du har å forholde deg til, i tillegg til at du etterlater et positivt inntrykk ved å uttrykke nysgjerrighet.

Tips 2: Vær bevisst

I likhet med nordmenn er latviere et relativt beskjedent folkeslag, som helst unngår konfrontasjoner og konflikter. Forsøk derfor å ta tilbakemeldinger med en klype salt, og undersøk gjerne selv på forhånd hvor de står forretningsmessig. Slik kan du lettere unngå avsporinger i samtalen, og heller lede an til en felles plattform.
En effektiv måte å bryte isen og skape en mer åpen dialog på, er ved å gi komplimenter. Bare sørg for at de er oppriktige og troverdige, ellers kan de lett fungere mot sin hensikt og skape mer usikkerhet.

Tips 3: Invester tid

Det sies at tid er penger, men likevel er det sjelden en god investering å stresse potensielle forretningspartnere – særlig om de er latviske. Latviske forretningsmenn foretrekker å vite hvem de har med å gjøre. De vil lære deg å kjenne i uformelle omgivelser, uten press og alvorlige undertoner som ofte preger en arbeidsplass. Dette er stort sett i tråd med hvordan nordmenn flest stifter sine forretningsbekjentskaper – et fellestrekk som virkelig kan komme et samarbeid til gode.

Tips 4: Språk

Dersom du ønsker å gjøre forretninger med latviske bedrifter, er det en forutsetning at språkbarrieren blir tatt på alvor. Dette innebærer at alt skriftlig materiale, herunder både dokumenter, korrespondanse og visittkort, oversettes til latvisk og/eller engelsk, og at behovet for en tolk i forbindelse med forretningsmøter vurderes kontinuerlig.

Vi hjelper deg med å lykkes i Latvia!

Når du gjør forretninger i Latvia er det essensielt at alle dokumenter blir korrekt oversatt. Her kan oversettelsesbyrået Hurtigoversetter hjelpe deg. For vi har den rette erfaringen og ekspertisen som kreves, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi arbeider utelukkende med morsmålsoversettere som bor eller oppholder seg i landet. På den måten sørger vi alltid for at dokumentene blir skreddersydd etter dine behov. 

Oversettelse fra engelsk til latvisk

Latvia, et land med store skoger og urørt natur. Rik arkitektur og en voksende turisme.

Med vakre landsbygder og moderne byer finnes det mange forretningsmuligheter å velge mellom i Latvia. 

Transport og kommunikasjon

Landet har en moderne infrastruktur med et velutbygd transportnettverk og gode kommunikasjoner. Internettforbindelsen er blant verdens raskeste.

Latvia utmerker seg også ved å holde høy europeisk standard på ulike tjenester, men med mye lavere priser sammenlignet med andre land.

Vi tilbyr oversettelser av forretningstekster fra engelsk til latvisk. Vi hjelper deg mer enn gjerne!

Lokaliserte latviske oversettere

Vi har morsmålsoversettere lokalisert i ulike deler av Latvia. Oversettere med solid utdannelse og bakgrunn innenfor ulike emneområder gjør at kan vi dekke den voksende etterspørselen på dagens bedriftsmarked.

Men vi oversetter ikke bare for bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Vi hjelper også privatpersoner med CV-er og personlige brev, for å nevne noen eksempler.

Vi oversetter fra norsk til latvisk

Latvia er et land med store forretningsmuligheter. Med en voksende turistnæring er det også et økende behov for oversettelser mellom norsk og latvisk.

Hurtigoversetter har lang erfaring i oversettelser mellom ulike språk og latvisk. Vi behandler tekster innenfor varierende fagområder, både for bedrifter og statsetater.

Oversettere i Latvia

Vi kan presse prisene og levere raskt med kvaliteten i behold takket være ulike faktorer. Noen av disse er:

  • Latviske oversettere som bor i Latvia
  • God kommunikasjon mellom aktørene som deltar i prosjektet
  • Moderne teknologi – programvare som er spesialdesignet for oss
  • Lokaltilpasset oversettelse

En lokalt tilpasset oversettelse kan være avgjørende hvis det forekommer store dialektforskjeller og grammatiske ulikheter. Vi har kompetansen du søker for en autentisk oversettelse fra norsk til latvisk.

Oversettelsesbyrå latvisk

Latvisk er det offisielle språket i Latvia. Minoritetsspråk som forekommer er: russisk, hviterussisk, ukrainsk og polsk.

Vi utfører oversettelser til og fra latvisk for både enkeltpersoner, større organisasjoner og bedrifter. Vi er kjente for vår høye kvalitet, lave priser og korte leveringstider.

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har velutdannede oversettere for alle typer oversettelser til og fra latvisk.

Kontakt oss allerede i dag så hjelper vi deg videre!

Latviske oversettere på stedet

Forretningsbrev, spesifikasjoner, bruksanvisninger eller kontrakter er bare noen eksempler på hva vi kan oversette. Våre latviske oversettere er lokaliserte i Latvia

De har alltid latvisk som morsmål hvis det er målspråket.

Vi tar også hensyn til dialektforskjeller og andre påvirkende faktorer i oversettelsen. Det kalles lokalisering og er ofte avgjørende i en oversettelse. Vi ser på målgruppen din og i hvilken sammenheng teksten skal brukes.

Hva koster en oversettelse til latvisk?

Våre latviske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.