Oversettelse av signalteknikk

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Alle dine tekster oversettes av fagfolk.

Signalteknikk møter vi hver dag og på alle kontinenter. Det være seg i vei- eller jernbanetrafikk, på verksteder, eller ved en bedrift. Dette øker etterspørselen etter profesjonelle oversettelser innen fagområdet elektroteknikk. For at dine håndbøker, byggeplaner og andre dokumenter skal oversettes raskt og effektivt, samarbeider vi utelukkende med spesialiserte oversettere. På den måten oversettes teksten din feilfritt – både språklig og faglig.

Signalapparater i bygningsteknikk

I dag gir signalteknikken innen for eksempel bygningsteknikk, muligheter til å plassere apparater med både nyttig og attraktivt design i bygninger og andre arealer. Pålitelig signalgivning er her alfa og omega, og gir kunden mulighet til å plassere nødvendige varselsignaler med en høy grad av vedlikeholdsfrihet og pålitelig teknikk selv med lite teknisk kunnskap.

Internasjonalt marked – internasjonale kunder

Den internasjonale handelen med signalsøyler, akustiske signalapparater og trafikklys krever uhindret kommunikasjon med internasjonale kunder og forretningsforbindelser. Vi bistår deg med profesjonell oversettelse av håndbøker, programvare og alle andre relaterte dokumenter.

Vi er din samarbeidspartner

Hurtigoversetter er den rette samarbeidspartneren for deg, uansett om det gjelder en liten bruksanvisning, mange sider med dokumentasjon eller omfangsrike patentdokumenter. Vi utfører jobben samtidig som vi tar hensyn til fortrolighetsregler og interne krav i bedriften.

I gode hender

Står du overfor en ombygging eller tilpassing av signalanlegget, eller en omfattende prosjektinspeksjon, og har signalteknisk støttearbeid som oppgavefelt? Da er du i gode hender hos oss når det gjelder å utarbeide profesjonelle oversettelser innen signalteknikk. Med høy teknisk erfaring, og en egnet fagkyndig oversetter, sikrer vi at all dokumentasjon oversettes i henhold til krav og retningslinjer.

2018-01-24T10:38:17.9506842Z

Olivier Falk-Rønne
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo