Norge

Oversettelser til og fra bosnisk

Vårt oversettelsesbyrå leverer kvalitetsoversettelser til og fra bosnisk innen en rekke aktuelle sektorer. Våre statsautoriserte oversettere bistår også privatpersoner med å oversette offentlige dokumenter slik som attester og lignende.

Det bosniske språket

Språket bosnisk som tidligere falt inn under samlebetegnelsen serbokroatisk, har flere fellestrekk med andre slaviske språk, deriblant serbisk og kroatisk. Det er det eneste språket i denne språkfamilien som benytter seg av låneord fra det tyrkiske språket, men bruken er noe som imidlertid har avtatt i dagligtalen i Bosnia. Bosnisk er bygd opp på 7 forskjellige kasus, og kan skrives med både det latinske og en egen versjon av det kyrilliske alfabetet. Begge alfabetene er godkjent som offisielle skriftspråk i Bosnia.

Hvordan gjøre forretninger i Bosnia-Hercegovina

Bosnia-Hercegovina er et av landene som Norge har valgt å opprette en handelsavtale med. Per i dag livnærer landet seg i stor grad på jordbruk og metallutvinning, men mesteparten eksporteres til de baltiske nabolandene. Norge, som er avhengig av å importere nærmere 90 prosent av all frukt og grønt, er et ukjent marked for bosniere. For norske importører kan Bosnia-Hercegovinas beliggenhet og lave prisnivå være spesielt interessant. En bedre utnyttelse av handelspotensialet kan med andre ord bli meget lukrativt og føre til et langvarig samarbeid. 

Tips 1: Respekt

Det er flere ting å ta hensyn til når du gjør forretninger i Bosnia-Hercegovina. Det aller viktigste er likevel å være bevisst på bosniernes dyptgående følelse av ære og stolthet. Det innebærer å utvise respekt for lokale skikker og særegenheter, og å tilpasse seg disse i den grad det lar seg gjøre. Unngå helst å nevne eller diskutere potensielt konfliktfulle temaer som religion, etnisitetsspørsmål eller borgerkrigen. Skulle du befinne deg midt i en slik samtale – finn et mest mulig nøytralt standpunkt, men forsøk samtidig å ikke fremstå helt unnvikende.

Tips 2: Etikette

Forretningsetiketten i Bosnia-Hercegovina er relativt forutsigbar, og nordmenn og bosniere følger stort sett de samme sosiale retningslinjene. Kleskoden er formell og moderne, og kvalitetsmerker blir garantert lagt merke til. I Bosnia-Hercegovina må status tas på alvor, og dette inkluderer å presentere titlene på de du introduserer. Forretningsmøter innledes vanligvis med litt uformell småprat, hvor personlige temaer slik som familie og fritid er gjengangere. Bosniere flest vil oppfatte det som smiger om noen uttrykker nysgjerrighet for livene deres, så ikke vær redd for å grave eller stille spørsmål.
Når det gjelder gavegivning finnes det ingen fasit – det er ikke forventet, men det vil stort sett bli positivt mottatt. Det er derimot lurt å holde seg til tradisjonelle gaver, slik som konfekt, en flaske vin eller en typisk suvenir fra Norge.

Tips 3: Lover og regler

Når du gjør forretninger her er det viktig å være oppmerksom på at lovverk og regelverk kan skille seg drastisk fra tilsvarende i Norge. I tillegg vil det som oftest være for komplisert og innviklet for utenforstående å sette seg inn i dette uten videre. Det kan derfor være en lur investering å engasjere en lokal advokat i forbindelse med kontraktinngåelser og andre juridiske spørsmål.

Tips 4: Språk

Når du gjør forretninger med bosniere bør du regne med at alle relevante dokumenter må oversettes til bosnisk, og muligens også til engelsk. Det kan i tillegg være aktuelt å ha med en bosnisk tolk på viktige forretningsmøter og forhandlinger for å forsikre seg om at alle kan gjøre seg forstått. Selv i tilfeller hvor dette strengt tatt ikke er nødvendig, vil det garantert bidra til at dine bosniske samarbeidspartnere føler seg ivaretatt og oppmuntret til et videre samarbeid.

Vi hjelper deg med å lykkes i Bosnia-Hercegovina!

Skal du gjøre forretninger i Bosnia-Hercegovina er det essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er kyndig oversatt. Det krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med riktig erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi kan hjelpe deg med dette arbeidet. Vi arbeider utelukkende med morsmålsoversettere som bor og oppholder seg i det aktuelle landet. De kan skreddersy all dokumentasjon i henhold til dine og dine kunders behov. På den måten sørger vi for å optimalisere forretningene dine der.