Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Vi bistår deg med kyndige oversettelser innen vitenskapelig psykiatri.

Psykiatriens utvikling

Faget som i dag kalles «vitenskapelig psykiatri», har sin opprinnelse fra den franske legen og psykiateren, Philippe Pinel, som arbeidet for en voldsfri behandling av pasienter. Hans behandling førte til et paradigmeskifte i psykiatrien, og for første gang ble lidelser tatt på alvor. Nye konsepter som fobier og tvangstanker fulgte raskt. I dag er disse en del av terminologien. Supplerende behandlingsformer som kunstterapi og utviklingen av psykofarmaka varslet også store framskritt - særlig det somatiske. En milepæl på nittenhundre-tallet var likevel publiseringen av DSM-katalogen, «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», der psykiatrien etterstreber en internasjonal uniform diagnostikk.

Prosjekter på høyeste nivå

Ettersom oversettelsesprosjekter innen vitenskapelig psykiatri ofte er store med tungt, faglig innhold og korte deadliner, kan de være utfordrende for den mest erfarne fagoversetteren. Hurtigoversetter har erfaring med oversettelse av rapporter, læreplaner, statistikk, vitenskapelig arbeid og diagnoser innen dette feltet. Våre morsmålsoversettere kan derfor raskt oversette fagteksten din feilfritt i henhold til den kvaliteten du krever, og med rett bruk av terminologi.

Vitenskapelige hasteoppdrag

Oversetterbyrået Hurtigoversetter kan også påta seg hasteoppdrag. Mange av våre kunder innen akademiaen sender oss regelmessig vitenskapelige arbeid og læreplaner for hurtig oversettelse. For denne typen oppdrag setter våre erfarne prosjektledere sammen et ekspertteam med en korrekturleser for ekstra kvalitetssikring. Denne arbeidsmetoden krever gjerne tett samarbeid med kunden siden du kan gi oss viktig referansemateriale og retningslinjer for målteksten.

Ved behov kan våre språkteknikere utarbeide et oversettelsesminne. Dette sørger for at dine dokumenter oversettes konsekvent i alle oppfølgingsoppdrag.

2018-01-24T10:37:41.2571322Z
Frederique Blom
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Frederique en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo