Norge

Oversettelser til og fra ungarsk

Vi bistår norske bedrifter og privatpersoner med alle oversettelsesbehov mellom norsk og ungarsk. Alle våre fagoversettere har høy ekspertise innenfor relevante fagfelt, og kan påta seg ethvert oppdrag. Vi skreddersyr alle tilbud etter dine ønsker, så ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av teksten din.

Det ungarske språket

Det ungarske språket, som også går under navnene madjarsk og magyarsk, hører til den finsk-ugriske språkgrenen av den uralske språkfamilien. Ungarsk er offisielt språk i Ungarn, hvor 11 millioner av de omtrent 16 millionene språkbrukerne er bosatt. Det er et relativt ensartet språk, noe som betyr at det inneholder svært få lånord. Språkets historie kan spores helt tilbake til år 1000 f.Kr, og den eldste bevarte teksten er datert tilbake til år 1055.

Hvordan gjøre forretninger i Ungarn

Ungarn er et av de største nye EU-landene. Dette i kombinasjon med EØS-avtalen, og det lave skattenivået for bedrifter, har bidratt til at stadig flere nordmenn ønsker å gjøre forretninger der. Så kom finanskrisen. Den påfølgende høye utenlandsgjelden førte til at landet ble hardt rammet. Dette har gitt ungarerne økt motivasjon for å sikre utenlandske investeringer. Alt i alt er dette helt klart et gunstig tidspunkt for nordmenn å gjøre forretninger i Ungarn.

Tips 1: Formalitet, nøyaktighet og punktlighet

Ungarsk forretningskultur er relativt stiv og formell, men som oftest blir stemningen mer avslappet etter hvert som man blir bedre kjent. Kleskoden byr ikke på store variasjoner, og begge kjønn forventes å bruke dress eller andre konservative antrekk.
Ved alle former for møter og avtaler er det en forutsetning å møte opp tidsnok – alt annet vil kunne oppfattes som en fornærmelse. I forbindelse med introduksjoner legges det stor vekt på korrekt bruk av navn og titler, ettersom mange ungarere har fokus på status og bakgrunn. Det er viktig å hilse på alle som er tilstede, men du bør avvente med å hilse på kvinner inntil de selv tar initiativ til det.
Du vil kunne oppleve at noen ungarske forretningsmenn er i overkant analytiske, og du bør derfor sørge for å inkludere fakta og bakgrunnsinformasjon når du presenterer noe. Unngå derimot å overdrive eller fremstå som overivrig – det kan fremkalle skepsis hos ungarerne.

Tips 2: Forhandlinger

Deler av den eldre generasjonen ungarere er fremdeles preget av kommunisttiden, og dette er noe du kan komme til å merke ved forhandlinger. Vær forberedt på at faktorer som konfliktskyhet og et tungt byråkrati kan skape langtekkelige beslutningsprosesser, og smør deg med tålmodighet på forhånd. Du bør også være oppmerksom på det ungarske hierarkiet, for til tross for at noen få nøkkelpersoner tar alle de store avgjørelsene, er det svært vanlig at mange ulike ansatte deltar på møter og forhandlinger. Det kan derfor være lurt å avklare i forkant hvem du hovedsakelig skal forholde deg til.

Tips 3: Relasjoner

Forretningsrelasjoner i Ungarn er i stor grad basert på tillit og bekjentskap, og mye av relasjonsbyggingen foregår i nøytrale omgivelser, slik som på restauranter eller kaféer. Dette avgrenser seg derimot til sosialt samvær, for seriøse forretninger og forhandlinger holdes nesten alltid innenfor kontorets fire vegger. Om du er usikker på hvordan du skal forholde deg til eller bli kjent med ungarske forretningsmenn, kan det være en god investering å søke råd hos en lokal representant.

Tips 4: Språk

Selv om stadig flere unge ungarere behersker engelsk godt, er det fremdeles lite utbredt på generell basis. Du bør derfor alltid oversette viktige dokumenter og skriftlig korrespondanse når du gjør forretninger i Ungarn. Dette er like mye en praktisk nødvendighet som det er et spørsmål om respekt, og jo mer du tilrettelegger og organiserer på forhånd, jo mer øker sannsynligheten for en vellykket og langvarig forretningsrelasjon med ungarske bedrifter.

Vi hjelper deg med å lykkes i Ungarn!

Når du gjør forretninger i Ungarn er det helt nødvendig for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever støtte fra et oversettelsesbyrå med riktig erfaring og ekspertise. Slik påser du at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere. De bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. 

Engelsk-ungarske oversettelser

Forretningsmulighetene er gode i Ungarn. Industrisektoren har en høyt utdannet arbeidsstyrke og det foreligger et godt samarbeid mellom akademisk forskning og industriell produksjon.

Flere industrielle nettverk er basert her, og det finnes mange forskningssentre over hele landet. De fleste markedsledende elektronikkselskaper er representert her.

Med gode forutsetninger på det ungarske bedriftsmarkedet øker også etterspørselen etter oversettelser av forretningstekster innen elektronikk og industri. Vi samarbeider med tekniske oversettere innenfor ulike fagområder. Vi hjelper deg mer enn gjerne med tekniske oversettelser fra engelsk til ungarsk.

Oversettelser fra norsk til ungarsk

Hurtigoversetter samarbeider med tusenvis av oversettere med målspråket som morsmål. De har også avanserte utdanninger innenfor ditt spesifikke fagområde.

En medisinsk tekst oversettes for eksempel alltid av en oversetter med erfaring innenfor det aktuelle medisinske område som oppdraget gjelder.

Norske forretningsmuligheter i Ungarn

Ungarn er et land rikt på naturressurser. Her finnes det store muligheter til å blant annet produsere biodrivstoff, vindkraft og solenergi.

Den ungarske regjeringen har satt som mål at 15 prosent av landets energi skal komme fra fornybare kilder innen fem år. Dette, sammen med skattelettelser og en god infrastruktur, gjør at norske energi- og miljøteknologiske bedrifter velger å investere i landet.

Med dette øker også behovet for oversettelser innen området for energi- og miljøteknologi. Vi har den kompetansen som kreves for en oversettelse med korrekt terminologi. Vi bruker en oversetter med relevant bakgrunn og ungarsk som morsmål.

Hva koster en oversettelse til ungarsk?

Våre ungarske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.