Norge

Oversettelser til og fra tsjekkisk

Både bedrifter og privatpersoner har i årevis benyttet seg av oss for sine tsjekkiske oversettelsesbehov. Vi har erfaring og ekspertise innen alle relevante fagfelt, noe som betyr at vi alltid finner den rette oversetteren for din tekst!

Det tsjekkiske språket

Det tsjekkiske språket tilhører den vestslaviske språkgruppen i den indoeuropeiske språkfamilien. Totalt snakker rundt 12 millioner mennesker tsjekkisk, og det er offisielt språk i Tsjekkia. Tsjekkisk har mye til felles med slovakisk, og i grenseområdene mellom Tsjekkia og Slovakia finner du flere dialekter som er en direkte kombinasjon av de to språkene. Tsjekkisk har syv kasus og språket skiller seg fra systemet i germanske språk ved å ha en systematisk utbygd aspektkategori. Som hovedregel har tsjekkisk alltid trykk på første stavelse i ordet.

Oversettelse fra engelsk til tsjekkisk

Vi tilbyr kvalitetsoversettelser mellom engelsk og tsjekkisk.  Takket være våre høyt utdannede oversettere med spisskompetanse innenfor ulike emneområder kan vi garantere både prisgunstige produkter og raske leveringer.

Mange av våre førstegangskunder velger å bruke oss for gjentatte oppdrag. På spørsmål om hvorfor de kommer tilbake så er svaret som regel konkurransedyktig pris, kort leveringstid og høy kvalitet.

Tsjekkiske oversettere

Dialektforskjeller kan ofte være avgjørende i en oversettelse. Alt dreier seg om målgruppe og tekstinnhold. Vi har tsjekkiske oversettere med kunnskap til de ulike dialektene i Tsjekkia.

Så uansett om din målgruppe befinner seg i Mähren eller Schlesien så har vi den lokalkunnskapen som kreves for å oppnå en feilfri oversettelse. Språket er veldig nært beslektet med slovakisk.

Tsjekkia er et land med god økonomisk vekst, og vi håndterer mange oversettelser av forretningstekster til og fra tsjekkisk. Dine engelske tekster vil alltid bli oversatt av noen med tilfredsstillende bakgrunn på ditt fagområde. Vi er nøye på at du får riktig oversetter til teksten din.

Oversettelser fra norsk til tsjekkisk

Vi har lang erfaring med tsjekkiske oversettelser innenfor de fleste emneområdene på markedet. Vi samarbeider med høyt utdannede morsmålsoversettere.

Hos oss får du kvalitetsoversettelser til konkurransedyktige priser og med rask levering. Vi tilpasser oversettelsen din etter behov og ønsker.

Tsjekkiske dialekter

Tsjekkisk er et vestslavisk språk som snakkes over hele Tsjekkia, det vil si i Bøhmen, Mähren og den tsjekkiske delen av Schlesien. Språket er veldig nært beslektet med slovakisk.

Tsjekkisk har flere særegne dialekter, spesielt i Mähren og Schlesien. Normalt skiller disse seg imidlertid ikke ut skriftlig. Likevel kan det være avgjørende å kjenne til de ulike dialektforskjellene i en oversettelse.

Oversetterne vi samarbeider med har alltid målspråket som morsmål. De har også erfaring på oversettelsens aktuelle område.

Personlig prosjektleder – trygt, enkelt og effektivt

Ring og snakk med en av våre prosjektledere. Den du får snakke med er også den personen du vil ha som kontaktperson gjennom hele prosjektet. Din personlige prosjektleder vil alltid være tilgjengelig for deg hvis det er noe du lurer på.

Prosjektlederen vil alltid kontakte deg dersom det oppstår spørsmål eller om vi trenger å informere deg om noe. Vi jobber i team, så det er alltid noen til stede som har full kontroll over oversettelsen din. Vi har tett kontakt med våre oversettere og et godt system som tillater oss å presse ned prisene gjennom kostnadseffektive tiltak.