Norge

Oversettelser til og fra nederlandsk

Nederland har lenge tiltrukket seg nordmenn som ønsker å enten bo, arbeide eller studere i et spennende og internasjonalt miljø. I kjølvannet av finanskrisen ser vi også at norske bedrifter i økende grad får øynene opp for de mange forretningsmulighetene som ligger i et norsk – nederlandsk samarbeid. Våre nederlandske oversettere har derfor lang erfaring med å oversette forretningsrelaterte dokumenter slik som stillingsutlysninger, kontrakter og brukermanualer. I tillegg utfører vi ofte sertifiserte oversettelser av vitnemål, attester og tilsvarende offentlige dokumenter.

Hvordan gjøre forretninger i Nederland

Nordmenn og nederlendere har generelt et godt forhold til hverandre. I forretningsverdenen derimot er det en egen kultur som råder. Vi gir deg rådene du trenger for å seile inn som en pålitelig favoritt på det nederlandske forretningsmarkedet.

Tips 1: Vær ydmyk

I likhet med nordmenn er nederlendere et relativt beskjedent folkeslag, som ikke tar seg selv så høytidelig. De har sjelden mye til overs for personer som åpenbart skryter av rikdommen sin. Det kan altså være lurt å holde en formell, men nøytral profil når du presenterer deg for potensielle, nederlandske partnere.

Tips 2: Vær direkte

Mens man i Norden er mer vant til uformell småprat blant kollegaer innledningsvis i møter, er nederlendere ofte mer opptatt av å komme til sakens kjerne så raskt som mulig. Nederlandske bedrifter er svært profittorienterte, og verdsetter effektivitet og konkretisert dialog. Jo mer fokus du har på hva du kan tilby dem som bedrift, jo større er sjansen for at de lytter til forslagene dine med genuin interesse.

Tips 3: Vær punktlig

Nederlendere er riktignok kjent for sin avslappede holdning på mange områder, men i forretningsverdenen er det lite rom for å ta seg for store friheter. Sørg for at du møter i tide til viktige avtaler, og om du mot formodning skulle bli forsinket gjør du klokt i å informere om det ved første anledning. Det forventes således også at du stiller opp godt forberedt på møter, for å unngå forsinkelser underveis.

Tips 4: Vær språkbevisst

Nederlendere er godt kjent for sine språkkunnskaper, og så å si alle nederlendere har et høyt eller flytende nivå av engelsk. Det kan være både en fordel og en ulempe for norske bedrifter. I de aller fleste tilfeller vil det ikke være behov for å oversette dokumenter og korrespondanse til nederlandsk. Likevel bør du sørge for at den skriftlige engelsken er av høy kvalitet. Først og fremst for å signalisere profesjonalitet og troverdighet, men også for å unngå potensielt katastrofale misforståelser.

Vi kan hjelpe deg å lykkes i Nederland.

Engelsk – nederlandsk oversettelse

Vi har bygd opp et stort nettverk av engelsk – nederlandsk oversettere. For å sikre best kvalitet på din oversettelse skreddersyr vi oppdraget iht. ditt behov. Det betyr følgende: En juridisk tekst blir oversatt av en juridisk oversetter, og en teknisk tekst av én med spesifikk teknisk oversettelses kunnskap, medisinske tekster av en medisinsk oversetter et cetera. Vi bruker bare morsmålsbrukere.

Fornøyde kunder!

Vårt oversettelsesbyrå har bygd opp en frilanserdatabase med mange morsmålsoversettere. Det betyr at vi kan oversette til nesten alle språk og innen alle fagområder. Vi oversetter alt fra tekster innen sport, kultur, litteratur, politikk, skips- og luftfart, natur og miljø, trafikk og transport, turisme til historie.

Flamskens språkhistorie

I følge den tilgjengelige språkhistorien antas det at flanderne i hovedsak stammer fra de innvandrende germanske stammene, snarere enn fra de galliske stammene som bodde i området før romertiden.

Det flamske skriftspråket, basert på den flamske dialekten av det nederlandske språket, hadde inntil nittenhundretallet beholdt den eldre nederlandske stavemåten.

Et eksempel er: ae for lang «a«, y for diftongen «ij» av en opprinnelig lang ”i” – slik som aerde, «jord», mynheer, «min herre».

Denne måten å skrive på utgjorde den største forskjellen fra det nederlandske språket i Nederland, som deretter vedtok en nyere måte å skrive på.

Skriftspråk i Flandern

Den flamske lingvisten, poeten og historikeren Willems kjempet for en felles stavemåte for flamsk og nederlandsk. Han prøvde å bevise at forskjellen mellom dialektene kun var marginal, og på språkkongressen i Gent i 1841 ble de to skriftspråkene slått sammen.

Ordbøker som før 1841 ble kalt flamske, ble etter 1841 kalt nederlandske men med de avvikene flamsk har ved sammenligning– for eksempel ordvalg, kjønn, syntaks og fraseologi – kan det i enkelte tilfeller være av stor betydning i en oversettelse. Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har den ekspertisen.

Språkkultur i Flandern

Høflighetsfraser forekommer oftere i Flandern enn i Nederland. Hollenderne bruker som oftest kun slike uttrykk når de henvender seg til eldre for å vise respekt.

Flamsk språkkultur gjenspeiles ofte gjennom det nederlandske språket – et vestgermansk språk – men mange snakker også fransk og til en viss grad tysk, så det finnes flere viktige innflytelser som det bør tas hensyn til ved en oversettelse.

Hvordan gjøre forretninger i Belgia

Belgia er et lite land målt i areal, men i forretningssammenheng har det en helt unik rolle. Landet er ikke det letteste å forstå seg på, ettersom det på mange måter er splittet, både hva gjelder språk, kultur og mennesker. Til tross for dette er det én ting de fleste belgiere har til felles – god forretningssans. Mulighetene er flere enn begrensningene, og ved å sette deg godt inn i de viktigste trekkene ved belgisk forretningskultur, øker du sannsynligheten ytterligere for et vellykket samarbeid.

Tips 1: Pålitelighet

Et viktig kjennetegn ved belgiske bedrifter er behovet de har for å stole på sine samarbeidspartnere. Ved nye bekjentskaper kan du bli møtt med både skepsis og tilbakeholdenhet, men dette forsvinner raskt når du først blir tatt inn i varmen. Du bør derfor prioritere å opptre rolig og forutsigbart i oppstartfasen, og vise at du er til å stole på. Dette er en god investering, for når du først har fått innpass hos belgierne er det store muligheter for et langvarig samarbeid.

Tips 2: Tålmodighet

Det forventes at påliteligheten går begge veier, eller sagt på en annen måte – belgiske bedrifter ønsker tid og rom til å utføre ting på sin egen måte. De er riktignok kjent for å være fleksible med tanke på å inngå kompromisser, men ikke forvent at det skal skje over natten. Her handler det om å se samarbeidet i et større og lengre perspektiv, og være trygg på at sluttresultatet gjør opp for en tidvis tilsynelatende treg fremgang.

Tips 3: Generøsitet

Det er ingen nødvendighet, men alle initiativ som uttrykker gavmildhet og romslighet mottas med stor takk. Å invitere noen på en fin lunsj eller middag er alltid en sikker vinner, og blir du selv invitert bør du ha med en symbolsk gave. Slike formaliteter vil sjelden være avgjørende, men de kan bidra positivt til helhetsinntrykket du etterlater deg hos en potensiell belgisk klient.

Tips 4: Språk

Belgia har to offisielle språk – fransk og flamsk. Likevel er det anbefalt å kommunisere på engelsk i forretningssammenheng, og spesielt i den internasjonale hovedstaden Brussel er dette en selvfølge. Det har sammenheng med et anstrengt forhold mellom de ulike språkgruppene i landet. Altså, selv om du snakker flytende fransk eller flamsk, bør du fremdeles holde deg på nøytral grunn og benytte engelsk.

Vi hjelper deg med å lykkes i Belgia!

Vil du gjøre forretninger i Belgia er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er profesjonelt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir tatt vare på. Vi arbeider kun med morsmålsoversettere som bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi sammen for at dokumentene alltid blir skreddersydd ditt behov. Slik sikres optimale forhold ved forretninger i Belgia.

Oversettelser fra engelsk til flamsk

Vi utfører oversettelser fra engelsk til flamsk. Store som små oppdrag og innenfor alle fagområder.

Våre translatører har utelukkende flamsk som morsmål og er godt kjent med språket som brukes av befolkningen i Flandern i dag.

Flanderns forretningsspråk

Forretningsspråket i Flandern er flamsk. Selv om også fransk og engelsk brukes i forretningskommunikasjon.

Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tar hånd om dine oversettelser fra engelsk til flamsk. Gjelder oppdraget et engelsk miljøteknisk dokument som skal oversettes til flamsk? Ingen problem – vi har kompetansen og ekspertisen!

Oversettere i Flandern

Våre flamske oversettere er spesialister på ulike fagområder. Energi- og miljøteknikk, internett og telekom samt logistikk er noen eksempler på disse.

Ettersom våre flamske oversettere (flamsk – som kommer fra Flandern) også jobber kvelder og helger kan vi garantere rask levering av prosjektet ditt. Kvaliteten er høy tross den korte leveringstiden. Det er fordi vi har en effektiv organisering og bred kompetanse.

Oversettelser fra norsk til flamsk

Vi tilbyr kvalifiserte oversettelser fra norsk til flamsk.  Vi kjenner til de små dialektale og språklige forskjellene i det nederlandske språket.

Flamske oversettere med ekspertise

Når en flamsk oversetter påtar seg oppdraget ditt er det flere aspekter ved oversettelsen som tas til betraktning.

På listen nedenfor finner du faktorene som betraktes. Det kommer også tydelig frem hva den høye kvaliteten består av.

  • Lokalisering – de lokale forholdende som råder i Flandern når det gjelder dialektale avvikelser, språkkultur og terminologi
  • Fagområde – fagspråk innenfor bilindustri, finansteknikk eller næringslivsindustri.  Uansett område så har vi kunnskapen om den respektive fagterminologien.

Morsmål – oversetterne har alltid flamsk som morsmål. De betrakter de lingvistiske forskjellene som finnes mellom nederlandsk og flamsk.