Norge

Oversettelser til og fra kroatisk

Hos oss kan du bestille kroatiske oversettelser innenfor en rekke fagområder. Alle våre oversettere er profesjonelle yrkesoversettere med lang erfaring og bred ekspertise. Om du sender oss teksten din gir vi deg en uforpliktende og skreddersydd vurdering innen én time.

Kroatisk språk

Kroatisk er et sørslavisk språk som hører til den indoeuropeiske språkfamilien. Språket har mange likhetstrekk med serbisk og bosnisk, men har med tiden gjennomgått flere revisjoner. I løpet av 90-tallet kom en ny ordbok som i enda større grad skilte språket fra fotgjengerne. Kroatia har i nyere tid blitt et ettertraktet reisemål blant nordeuropeere, og med turismen kommer også behovet for tydelig kommunikasjon. Vi i vårt oversettelsesbyrå har all kompetansen du trenger for å navigere deg frem skriftlig i Kroatia, enten som bedrift eller som turist. Det er et samarbeid som kan spare deg for både tid og unødvendige kostnader.

Hvordan gjøre forretninger i Kroatia

Til tross for at Kroatia først ble uavhengig i 1991, har landet rukket å utvikle seg kraftig – både på egenhånd og i samarbeid med EU. Bildene av urolighetene som preget nyhetsbildet tidlig på 90-tallet, er nå erstattet med bilder av sjarmerende kystlandsbyer i full blomstring. Dette kan landet takke en kraftig oppsving i turismen siden begynnelsen av 2000-tallet. Den raskt voksende økonomien tiltrekker seg stadig flere utenlandske bedrifter, enten de har interesser i turistnæringen eller trenger et godt utgangspunkt for samarbeid med de baltiske nabolandene.

Tips 1: Forretningskultur

I motsetning til den sosiale kulturen, er den kroatiske forretningskulturen relativt formell, med et stort fokus på respekt. Dette innebærer blant annet at man bruker tittel og etternavn ved introduksjoner og andre henvendelser – i det minste inntil andre instruksjoner er mottatt. Kleskoden er i tillegg relativt snever, og så å si alle forretningsmenn kler seg i nøytrale dresser. Kvinner har vanligvis større valgfrihet når det gjelder antrekk, men det stilles i gjengjeld større krav til at de kler seg konservativt, slik at de ikke distraherer eller provosere noen.
Du bør også være klar over at kroater opererer med tydeligere skiller mellom sjefer og øvrige ansatte enn det nordmenn gjør, så sørg for at all relevant informasjon går gjennom rett personen.

Tips 2: Engasjement

Kroater har en veldig sterk nasjonalfølelse, og har i tillegg mye stolthet og ære knyttet til familie, frihet og religion. Utenforstående kan forveksle denne stoltheten med skryt og arroganse. Det kan ses på som en grov fornærmelse, ettersom dette er en svært feilaktig tolkning. Generelt er kroater veldig omgjengelige og sosiale vesener, men om du forsøker å gjøre et godt inntrykk bør du helst unngå temaer som krig, religion og etnisitet. Nevn heller noen av de mange positive aspektene ved Kroatia og den kroatiske kulturen. Det blir ingen lei av å høre.

Tips 3: Humor

Humor er en vesentlig del av kroatenes kultur og personlighet, både i arbeidslivet og privat. Sarkasme er særlig utbredt, og kroater har en lang tradisjon for å drive ap med hverandre, så dette må ikke tas ille opp – tvert i mot. Ha dette i bakhodet når du gjør forretninger i Kroatia, og bli gjerne med på «leken». Å ta initiativ til en spøk signaliserer at du ikke tar deg selv for høytidelig, noe de fleste kroater responderer svært positivt på, ettersom det lar dem senke skuldrene sine rundt deg.

Tips 4: Språk

Når du gjør forretninger med kroatiske bedrifter kan du i de fleste tilfeller gå ut ifra at alle skriftlige dokumenter, inkludert all korrespondanse, skal oversettes til kroatisk. Behovet for tolk har derimot minsket dramatisk de siste årene, men dette er likevel svært individuelt og varierer fra område til område. Det er derfor fremdeles nødvendig å avklare dette i forkant av forretningsmøter.

Vi hjelper deg med å lykkes i Kroatia!

Når du gjør forretninger i Kroatia er det essensielt for samtalene at all dokumentasjon er kyndig oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise. Den forberedelsen du gjør her beviser overfor dine potensielle partnere at du tar hensyn til kultur- og språkforskjellene. Dette sikrer optimale forhold for dine forretninger. Så la våre morsmålsoversettere, som bor og oppholder seg i Kroatia, skreddersy oppdraget etter dine og dine kunders behov.

Oversettelser fra engelsk til kroatisk

Trenger du å få oversatt din engelske turistbrosjyre til kroatisk? Da kan vi hjelpe deg!

Vårt oversettelsesbyrå samarbeider med morsmålsoversettere i Kroatia innenfor alle emneområder.

Engelsk-kroatisk oversettelse

Med kompetente og profesjonelle oversettere med kroatisk som morsmål garanterer vi kvalitetsoversettelser.

Men som kunde får du mer enn det fra oss:

  • Høy kvalitet fra våre kompetente morsmålsoversettere
  • Oversettelsen tilpasses dine behov
  • Personlig prosjektleder
  • Rask levering
  • Konkurransedyktige priser
  • Lokaliseringstilpassing – regionale påvirkningsfaktorer vinkles inn i oversettelsen

Kroatisk og dets språkhistorie

Det kroatiske språket er nærliggende serbisk og bosnisk. Sammen med slovensk  utgjør de den sørvestslaviske språkstammen. Bulgarsk og makedonsk tilhører den sørøstslaviske språkstammen.

Referer man til de to stammene i sammen blir de ofte betegnet som de sørslaviske språkene.

Språkreform

Kroatisk ble i begynnelsen skrevet med det glagolittiske alfabetet og senere med det såkalte bosnisk-kyrilliske alfabetet. Til slutt gikk de helt over til latinsk skrift.

En språkreform i 1830 la grunnlaget for det nåværende kroatiske alfabetet som består av latinske bokstaver etter tsjekkisk modell. Bokstavene Dž, Nj og Lj, såkalte diagrafer, ble også innført i alfabetet. Diagrafene skal ses som enkeltbokstaver og skal alltid skrives sammen. Bokstaven Đ ble lagt til alfabetet litt senere.

Fonetikk og alfabet

Det kroatiske alfabetet ser slik ut:

A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

I kroatisk brukes det fonetisk skrift. Man staver alle ordene akkurat som de uttales. Dette var en språkreform som ble standardisert i Serbia og Kroatia på 1800-tallet.

Serbiske tekster skrives med det kroatiske alfabetet i de tilfellene man ønsker å bruke et latinsk alfabet i stedet for det kyrillisk-serbiske alfabetet.

Oversettelser fra norsk til kroatisk

Vi oversetter tekstene dine fra norsk til kroatisk. Våre oversettere har kroatisk som morsmål i tillegg til spisskompetanse innenfor nettopp ditt emneområde.

Vi leverer oversettelser av høyeste kvalitet og alltid innenfor avtalt tidsfrist. La oss høre fra deg så kan vi fortelle mer om hva vi kan tilby!

Norsk-kroatisk oversettelse

Sertifiserte og kvalifiserte oversettere blir omhyggelig utvalgt av vårt prosjektlederteam.  Det er viktig at teksten får et autentisk innehold og etterligner originalteksten så mye som mulig.

Vi garanterer en oversettelse fra norsk til kroatisk med:

  • Korrekt terminologi og språkbruk
  • Lokalisering
  • Kvalitetssikring

Hva koster en oversettelse til kroatisk?

Våre kroatiske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.