Norge

Oversettelser til og fra kinesisk

Vi har i årevis levert kinesiske kvalitetsoversettelser til det norske næringslivet så vel som privatpersoner. Våre kinesiske yrkesoversettere har lang erfaring og spesifikk ekspertise innenfor sine fagområder. Vi kan derfor alltid skreddersy oppdraget etter tekst- eller prosjekttype, uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Det kinesiske språket

Kinesisk, eller kantonesisk (forenklet kinesisk) tilhører den sinotibetanske språkfamilien og er morsmål for over en milliard mennesker. Talespråket kalles mandarin og de to benevnelsene opptrer som oftest som synonymer for hverandre. Kinesisk er det språket i verden som snakkes av flest mennesker, noe som er naturlig med tanke på at det Kinas offisielle språk – det landet i verden med høyest innbyggertall.

Når kvaliteten teller

Kina er en sentral aktør i global eksport av industri og teknologi. Når nærmere halvparten av eksportbedriftene i landet er grunnlagt på utenlandsk kapital, er det en selvfølge at det stilles høye krav til korrespondansen – både til og fra kinesisk. Vi har et stort nettverk av kvalitetssikrede oversettere, og kan spare deg for både tid og unødvendige kostnader når du har behov for oversettelser til eller fra kinesisk.

Å gjøre forretninger i Asia

Kulturene er mange og ulike i Asia. Vårt oversettelsesbyrå vet dette og har derfor brukt tid på å bygge opp et solid nettverk av eksperter i de fleste asiatiske land. Spar tid ved å benytte deg av våre oversettelsestjenester, slik at du kan fokusere på å bygge broer med dine nye potensielle kunder og partnere der. I bakhånd legger vi siste puslebit på oversettelsen med korrekt terminologi og oppsett. Slik imponerer du!

Tilstedeværelse i Asia

Våre asiatiske oversettere har ikke bare innsikt i de forskjellige kulturene, men også kunnskap innen forskjellige fagfelt. De vet hva som er de beste forhandlings- og møteteknikkene. Hva som er passende å snakke om ved formelle- og uformelle møter. Et samarbeid med oss leder dermed til både kvalitetsoversettelser, og kan bistå og forbedre din forretningskommunikasjon i Asia direkte.

Asiatiske oversettelser

Vårt nettverk av språk- og fageksperter i Asia har kunnskap om dialekter og lokale språkvarianter som finnes i Afghanistan, Armenia, Brunei, Kypros, De forente arabiske emirater, Georgia, India, Israel, Japan, Kazakhstan, Kina, Malaysia, Nord Korea, Qatar, Saudi-Arabia, Singapore, Thailand og Tyrkia. Det betyr at vi kan tilby oversettelser av absolutt høyeste kvalitet. Du trenger ikke å bry deg om tidsforskjellene. Våre oversettere finnes i alle tidssoner og jobber om kvelder og i helger. Dette muliggjør rask levering.

Ikke dyrere enn andre språk

Det trenger heller ikke bli dyrt med bra kvalitet. Med effektive arbeidsrutiner samt et stort nettverk oversettere på bakken i Asia kan vi holde et rimelig prisnivå. Nedenfor leser du i detalj om forretningskommunikasjon i ulike deler av Asia.

Hvordan gjøre forretninger i Kina

Kina er en av verdens desidert største handelsnasjoner, kun overgått av USA på eksportmarkedet. Kina er også det landet i verden med flest innbyggere. Til tross for at den sterke veksten har stabilisert seg de siste årene, er dette fremdeles et land med et enormt utviklingspotensial. Kort sagt, Kina byr på uendelige muligheter. Enten man er på jakt etter rimelige produksjonsfasiliteter, arbeidskraft, eller ønsker å bosette seg i et spennende og eksotisk land. Her leser du om hva du kan gjøre for å bli mer attraktiv for potensielle kinesiske forretningspartnere.

Tips 1: Personlige relasjoner

Den viktigste investeringen du gjør i møte med kinesiske forretninger, er å bygge en personlig og meningsfull relasjon med potensielle partnere. Respekt og tillit er essensielle ingredienser i en slik relasjon, ettersom de fleste kinesere legger stor vekt på faktorer som alder, ansiennitet og bakgrunn. Det kan være spesielt nyttig å vite at kinesere er ydmyke i sin fremgangsmåte og ikke rett på sak. Dette må det tas høyde for i en dialog, og man bør forsøke å møtes på halvveien.

Tips 2: Kinesiske visittkort 

Utveksling av visittkort er en naturlig og viktig del av introduksjonsprosessen ved stiftelse av nye forretningsrelasjoner i Kina. Om du skal i et viktig møte med en kinesisk bedrift er det anbefalt å få laget egne visittkort for anledningen. Den ene siden bør oversettes til kinesisk. Slik signaliserer du at du er en seriøs aktør som er interessert i et langsiktig samarbeid. Når du blir tildelt visittkort av en kineser, bør du ta imot dette med begge hender, og gjerne vise interesse ved å kommentere eller komplimentere innholdet. I møter bør du alltid ha visittkortet ditt lett tilgjengelig, for eksempel foran deg på bordet.

Tips 3: Kroppsspråk

Som nevnt tidligere er kinesere ofte mer tilbakeholdne i fremtoningen, og dette må også sees i sammenheng med bruk av kroppsspråk. For eksempel vil kinesere ofte unngå øyekontakt i dialog med «fremmede», ettersom direkte øyekontakt kan tolkes som et tegn på aggressivitet. I tillegg kan du oppleve at kinesere stort sett har et nøytralt ansiktsuttrykk og sjelden viser følelser. Selv når en kineser er ekstremt misfornøyd kan det være krevende for utenforstående å legge merke til dette, med mindre man er kjent med de indirekte signalene.

Du bør også merke deg at håndhilsning i Kina foregår på en litt annen måte enn i Norge. I motsetning til de faste håndtrykkene nordmenn er vant med, er et løst håndtrykk å foretrekke blant kineserne, gjerne kombinert med et lite nikk. Utover håndhilsningen bør du unngå alle former for kroppslig kontakt, inkludert en ellers vennskapelig klapp på skulderen.

Tips 4: Bli kjent med kulturen

En forretningsreise til Kina er den ideelle muligheten til å bli kjent med kulturen og muligens lære et par kinesiske ord. Dette bør betraktes som viktige forberedelser før et møte med en kinesisk bedrift, ettersom det er slike gester som til syvende og sist vil imponere kineserne, og eventuelt bidra til at de velger deg fremfor en av konkurrentene dine.

Tips 5: Skap en vinn-vinn situasjon

Når du gjør forretninger med kinesere er det ekstremt viktig å fokusere på alle de positive aspektene ved et samarbeid, og unngå negativt ladede ytringer så langt det lar seg gjøre. Kinesisk forretningskultur er basert på vinn-vinn situasjoner, så en smittende optimisme samt en konkret og detaljert fremlegging av de mulighetene et samarbeid byr på – for begge parter – er det nærmeste du kommer en suksessoppskrift.

Vi hjelper deg til suksess i Kina

Når du gjør forretninger i Kina er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Dette krever assistanse fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I vårt oversettelsesbyrå arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som stort sett bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd dine og dine kunders behov. Slik sikrer du optimale forhold for forretninger på tvers av landegrensene.

Engelsk kinesisk oversettelse

Trenger du hjelp med oversettelsen fra engelsk til kinesisk eller visa versa? Vi har lang erfaring med oversettelser til kinesisk. Alle våre kinesiske oversettere har spesialisert seg innen et spesifikt fagområde. Det betyr at vi kan skreddersy oppdraget iht. ditt behov. Våre kinesiske oversettere utfører bl.a. finansielle, juridiske, medisinske, tekniske, kommersielle og generelle oversettelser.

Høykinesisk

Ved oversettelser til kinesisk bruker vi hovedsakelig fagoversettere med bopel i Kina, Taiwan eller Singapore. Disse oversetterne bor i språkområdet og er oppdatert på utviklingen av det kinesiske språket. I frilanserdatabasen vår har vi flere morsmålsoversettere tilgjengelig, hvorav mer enn 100 oversettere som utfører oversettelser fra engelsk til kinesisk. Vi oversetter mest til mandarin, men om nødvendig kan vi også oversette til andre kinesiske språk og dialekter.

Norsk – kinesisk oversettelse

Siden 2001 oversetter vi stadig oftere til og fra kinesisk. For dine oversettelser til kinesisk bruker vi bare morsmålsoversettere. Disse har bopel i Kina, USA, Taiwan og Singapore hvor vi finner den høyeste konsentrasjonen av kinesere. Vi er da også sikret best kvalitet på oversettelsen. Alle våre oversettere er eksperter innen et spesifikt fagområde! Det betyr at vi enkelt kan oversette tekster innen finans, jus, medisin, teknikk og markedsføring bare for å nevne noen.

Mandarin

Det finnes ulike kinesiske språk, men vi oversetter mest til mandarin. Vi har et stort antall mandarinoversettere i databasen sin, men også oversettere som kan ta seg av andre kinesiske språk. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. For oversettelser direkte fra norsk til kinesisk kan det lønne seg å oversette til engelsk for deretter videre til norsk. Fordelen er at oversettelsen din vil bli håndtert av en oversetter som bor og jobber i målspråkområdet pluss at du får den engelske oversettelsen med på kjøpet.

Hva koster en oversettelse til kinesisk?

Våre kinesiske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.