Norge

Oversettelse til katalansk

Det katalanske språket har fått navnet sitt fra den regionen der det snakkes mest – Catalonia.

Vårt oversettelsesbyrå velger med omhu ut en kvalifisert oversetter som behandler og oversetter tekstene dine til katalansk.

Katalanske oversettere

Vi hos vårt oversettelsesbyrå er eksperter på lokalisering. Det betyr at vi tilpasser oversettelsen etter de lokale forholdene som kan ha innvirkning på tekstoversettelsen.

Oversettere med gode lokalkunnskaper og omfattende utdanning sikrer en kvalitet utenom det vanlige.

Oversettelser fra engelsk til katalansk

Katalansk har sin opprinnelse i latin. Mange tror at det ikke er noen forskjell på spansk og katalansk. Men det stemmer ikke, det finnes forskjeller.

Fransk og italiensk står nærmere katalansk enn det spansk gjør. Man kan se dette tydelig når det gjelder ordkonstruksjonen.

Vi oversetter dine filer, tekster og dokumenter fra engelsk til katalansk.

Engelsk-katalanske oversettere

Vi har katalanske oversettere med spesialkompetanse innenfor de fleste emneområder. Vi tilbyr høyeste tenkelige kvalitet til konkurransedyktige priser og med korte leveringstider.

Katalansk L-lyd og spansk J-lyd

Spansk og katalansk skiller seg hovedsakelig i bruken av det katalanske skilletegnet ·.

Tegnet brukes når man vil markere at dobbel L ikke skal gå over i en myk J-lyd. På spansk uttales LL med en myk, glidende J-lyd.

Lokaliserte oversettere

Uansett hvilken målgruppe oversettelsen retter seg mot, har vi den katalanske oversetteren du trenger. Våre translatører innehar ekspertise innenfor alt fra jordbruk til jus.

Dine engelske tekster som oversettes til katalansk har også gjennomgått lokalisering.

Lokalisering er et vanlig ord i mange sammenheng. I situasjoner med katalanske oversettelser betyr det at oversetteren vurderer lokale faktorer som kan påvirke produktet. Det kan være forskjeller i:

  • Dialekter
  • Språkkultur
  • Terminologi

Språkhistorie – katalansk

Katalansk er et språk som er oppkalt etter regionen der det snakkes mest, Catalonia. Catalonia-regionen går langs Spanias østkyst.

Bruken av det katalanske språket strekker seg utenfor Spanias grenser, og inn i Sør-Frankrike, til provinsen Roussillon. Språket brukes også i Andorra og i Sardinia i Italia.

I Andorra og Catalonia har katalansk blitt et anerkjent offisielt språk, men ikke i Frankrike der kun fransk har den posisjonen.

Uansett om katalansk er offisielt anerkjent eller ikke, er det et språk som snakkes av over 11 millioner mennesker rundt om i verden.

Vårt oversettelsesbyrå hjelper deg mer enn gjerne med profesjonelle oversettelser til katalansk!

Nedstammer fra latin

Katalansk har sin opprinnelse i latin, et såkalt romansk språk, men selv om det blir snakket mest i det spanske Catalonia, er ikke katalansk veldig likt spansk.

Snarere virker det å ha slektskap med fransk og italiensk i hvordan ordene blir konstruert. Som du kan se i eksemplet nedenfor er spansk markant forskjellig fra de tre andre språkene.

Eksempel: ordet spise

Katalansk – menjar
Italiensk – mangiare
Fransk – manger
Spansk – comer

Det finnes også ord som staves likt, eller nesten likt, på katalansk og spansk, men som har ulike betydninger.

Eksempel: ordet cercar

Katalansk – å søke.
Spansk – å gjerde inn.

Egne tegn

Noe annet som skiller spansk og katalansk fra hverandre er det unike katalanske skilletegnet ·.

Tegnet blir brukt for å angi når en dobbel L ikke går inn i en glidende J-lyd, som det blir på spansk når to L-er står ved siden av hverandre. Derfor skriver man på katalansk intel·lectual, for å markere at det er en distinkt L-lyd i midten av ordet.

Katalansk er et språk som bøyer ord av flere årsaker, som om hvorvidt ordet er flertall eller entall og avhengig av hvilket kjønn ordet har.

Ordet feliç (glad) skrives akkurat sånn i ubøyd form. Hvis det er flere kvinner som er glade, staves det feliços og feliçes hvis det er flere glade menn. På denne måten ligner katalansk på spansk, da spansk også bøyes etter både kjønn og antall.

Oversettelser fra norsk til katalansk

Katalansk skiller seg fra spansk og er nærmere fransk og italiensk på mange måter. <NameOfOrg/> tilbyr oversettelsestjenester fra norsk til katalansk.

Skilletegn

Noe som er unikt for katalansk er skilletegnet ·.

Når to L-er står ved siden av hverandre på spansk (for eksempel intellectual) indikerer det en glidende J-lyd. På katalansk skrives det samme ordet med det unike skilletegnet slik: intel·lectual. Det indikerer at det skal uttales som L og ikke J.

På katalansk bøyes ordene avhengig av om det er i flertall eller entall og hvilket kjønn ordet har. Her er spansk og katalansk likt.

Norsk-katalanske oversettere– lokalisering

Vi har ekspertisen om de små dialektforskjellene i de store språkene. Vi har katalanske oversettere innen alle fagområder, alltid med målspråket som morsmål og spesialkompetanse innenfor det spesifikke emnet.

Dette gjør vi for å kunne tilby høyeste kvalitet til konkurransedyktige priser. Når man tar hensyn til eventuelle lokale påvirkende faktorer i en oversettelse, i dette tilfelle Catalonia, kalles det for lokalisering.