Norge

Oversettelsesbyrå for kantonesisk

Kantonesisk er et annet navn for Yue-dialekten, som snakkes i Sør-Kina.

Kantonesisk regnes å være det kinesiske språkets eldste språkvariant, uten variasjoner de siste femten hundre årene.

Det er den kinesiske språkgruppens tredje største språk, etter Mandarin og Wu (eller Shanghainesisk).

Om kantonesiske oversettere og lokalisering

Kantonesisk snakkes fortrinnsvis i Guangdongprovinsen i hovedstaden Guangzhou.

I Hong Kong er det et offisielt språk og blir brukt i undervisning og media.

Kantonesisk er det kinesiske språket som er mest utbredt i verden.

Hong Kong har blitt kalt den største kantonesisktalende byen i verden.

De fleste «China Towns» i europeiske og amerikanske byer er bebodd av kantonesere.

Vi samarbeider med kantonesiske oversettere i ulike deler av verden.

Lokalisering er derfor en selvfølge i våre oversettelser.

Det vil si at vi tilpasser oversettelsen ut i fra det geografiske området, målgruppe og behov.

Har du behov for en oversettelse innenfor et spesielt fagområde?

Vi har lang erfaring med oversettelser knyttet til det asiatiske næringslivsmarkedet.

Oversettelser fra nederlandsk til kantonesisk

Kantonesisk har ikke mindre enn ni forskjellige toner.

To av dem har dog i moderne språkbruk stort sett blitt slått sammen til én. Lik alle kinesiske språk eller dialekter er kantonesisk et stavelsesbasert språk. I motsetning til standardkinesisk har kantonesisk bevart en rekke stavelser som ender med konsonantlyd. Vårt oversettelsebyrå har den spisskompetansen som skal til for å oppnå en autentisk oversettelse med korrekt språkbruk og terminologi. Vi tilpasser oversettelsene dine fra nederlandsk til kantonesisk ut i fra dine behov.

Vi har kantonesiske oversettere i Kina, Singapore og…

…andre regioner der kantonesisk snakkes i dag.

Et globalt nettverk av frilansoversettere gjør at vi kan tilby blant annet asiatiske oversettelser mellom de fleste språk.

Vi har utført oversettelser både for enkeltpersoner og børsnoterte selskaper og offentlige etater.

Juridiske dokumenter, tekniske instruksjoner, medisinske innholdsfortegnelser eller kokebøker – vi oversetter alle typer dokumenter.

Oversettelser fra engelsk til kantonesisk

Guangdong er en av Kinas økonomisk viktigste provinser, og mange økonomiske reformer har blitt utprøvd her, ikke minst åpningen av de økonomiske frihandelssonene i Shenzhen og Zhuhai.

Nærheten til Hong Kong har også bidratt sterkt til den økonomiske utviklingen.

Provinsen er ikke bare Kinas ledende eksportør av varer, men også den største importøren.

Bedriftsoversettelse fra engelsk til kantonesisk

Guangdong har arbeidet seg sterkt opp innen produksjonsindustrien, fra å ha fokusert på tekstiler, leketøy og sko til mer avanserte produkter som informasjonsteknologi og tyngre maskinprodukter.

Det er fortrinnsvis byer som Guangzhou, Huizhou, Jiangmen, og Shenzhen, som leder an den økonomiske utviklingen.

Guangdong er også et finanssentrum og mange kinesiske foretak er registrerte på børsen i Shenzhen.

Vi har lang erfaring med oversettelser til og fra det asiatiske markedet.

Vi har tilgang til oversettere i Hong Kong og Guangdong og innenfor ulike fagområder.

Det kantonesiske språkets historie

Historisk har kantonesisk blitt skrevet med klassisk kinesisk, men i løpet av det tjuende århundre oppsto det et uformelt kantonesisk skriftsystem som i hovedsak blir brukt i Hong Kong.

Nå finnes det tidsskrifter og aviser som bruker kantonesisk snarere enn kinesisk standardskrift.

Skrift- og talespråk

Vestlige begreper for å beskrive språk skiller seg på mange måter fra den kinesiske terminologien, delvis på grunn av den samlende kraften som kinesiske tegn representerer, og dels på grunn av forskjellene i den politiske og sosiale utviklingen i Kina sammenlignet med Europa.

Etter oppløsningen av Romerriket ble Europa fragmentert i områder som ofte ble kjennetegnet av språket.

Gjennom en felles standard for skriftspråket kunne Kina beholde kulturell og politisk enhet innenfor et stort geografisk område i et helt annet omfang.

Dette har ført til at kineserne setter et klarere skille mellom skrift- og talespråk.

Drøyt to tusen år med et felles offisielt skriftspråk, som er opprettholdt selv i dag, og gjelder for alle dialekter.

Translitterasjon

Jyutping er et transkripsjonssystem for standard kantonesisk som er utviklet i Hongkong.

Vi har kompetansen du ser etter og kan hjelpe deg med oversettelser til og fra kantonesisk.

Oversettelser fra norsk til kantonesisk

Guangdong, hovedstaden i provinsen med samme navn der kantonesisk har et sterkt feste, er en språklig og kulturelt splittet region, så det blir talt en rekke ulike kinesiske dialekter i provinsen.

Det kantonesiske språket og kulturen dominerer ved Perleflodens delta i sentrale Guangdong og er det mest prestisjefylte språket i regionen.

Dette har igjen bidratt til å påvirke resten av Kina med kantopop og Hong Kong film.

Kantonesisk – dialekt eller språk?

Kantonesisk skiller seg fra det nordkinesiske standardspråket like mye som norsk fra tysk, men blir likevel ofte omtalt som en kinesisk dialekt eller dialektgruppe.

Kantonesisk mat er kjent over hele verden takket være en stor utvandring

Vi har lang erfaring med oversettelser til og fra det asiatiske markedet.

Vi har tilgang til oversettere i Hong Kong og Guangdong og innenfor ulike fagområder.

Vi hjelper deg å oversette kokebøker, tekniske manualer, medisinske og juridiske dokumenter.

Oversetteren vi bruker for din oversettelse til kantonesisk, har målspråket som morsmål og en adekvat utdanning innenfor ditt fagområde.

Takket være den mest moderne teknologien og de nyeste programvarene kan vi kutte ned på administrasjonstiden.

Det betyr også at vi kan presse prisene og holde et fornuftig prisnivå uten at det går utover kvaliteten.

Med oversettere i alle tidssonene som jobber kvelder og helger kan vi også garantere raske leveringer.

Privatperson, bedrift, organisasjon eller myndigheter spiller ingen rolle – vi oversetter for alle!