Norge

Oversettelser til og fra islandsk

Vi leverer rimelige kvalitetsoversettelser til og fra islandsk. Alle våre yrkesoversettere har et høyt nivå av ekspertise innenfor sitt fagfelt. Slik finner vi alltid den oversetteren som er mest aktuell for din tekst. Våre dyktige prosjektledere tar seg av resten, og sørger for rask levering til lavest mulig pris.

Det islandske språket

Islandsk er et germansk språk som tilhører den vestnordiske grenen innenfor den indoeuropeiske språkfamilien. Island er det eneste landet som har islandsk som offisielt språk, og det er i dag et av Europas best bevarte språk. Skriftlig islandsk har nesten ikke utviklet seg fra det norrøne skriftspråket, og de fleste islendinger kan derfor lese selv svært gamle sagaer i vanlig tempo. Muntlig islandsk har derimot gjennomgått store endringer gjennom historien, og en islending fra 1900-tallet hadde mest sannsynlig ikke vært i stand til å kommunisere med en islending fra 1200-tallet. Det er få variasjoner og dialekter i islandsk, men det finnes noen lokale forskjeller. I tillegg ligner islandsk til en viss grad på færøysk.

Hvordan gjøre forretninger på Island

Nordmenn flest regner ikke islenderne som naboer, men Norge og Island har mye mer til felles enn en kanskje skulle tro. Begge landene er EFTA-land og er ikke medlem av EU. Dette gjør oss til viktige handelsallierte. Landene er også verdenskjente for sin eksotiske, nordiske natur, i tillegg til de kjernesunne samfunnsverdiene som gjenspeiles i et særdeles oppegående demokrati og velutviklet velferdssystem. Den islandske økonomien opplevde riktignok en alvorlig kollaps i 2008, men de lar seg ikke knekke så lett der. Måten de har hentet seg inn på kan ikke beskrives som annet enn beundringsverdig, og et sterkt signal til omverdenen om at Islands suverenitet er her for å bli.

Tips 1: Utseende og fremtoning

Island er kjent som et av verdens mest jordnære og likestilte folkeslag, og derfor er det nærmest et paradoks at forretningskulturen i så stor grad vektlegger ytre faktorer. Men slik er det nå en gang, og om du virkelig ønsker å imponere potensielle islandske forretningspartnere bør du aller helst se plettfri ut. Nøkkelen ligger i å fremstå mest mulig profesjonell, og i så måte kan både designerklær, en velstelt frisyre og en rak holdning bidra til å etterlate et lovende førsteinntrykk.

Tips 2: Effektivitet og punktlighet

Møtekulturen i Island er hovedsakelig basert på en forestilling om at forretningsmøter er svært verdifull tid. Det forventes at alle parter møter opp til avtalt tid eller tidligere, og det tas sjelden høyde for møteforberedelser i det avsatte tidsrommet. Om du er usikker på veien eller behøver å forberede en presentasjon, bør du derfor alltid beregne god tid til dette. Islenderne slår gjerne av en uformell prat i forkant eller i ettertid av et viktig møte, men de forventer fokus og produktivitet under selve møtet.

Tips 3: Hilsninger og relasjoner

Islenderne er svært ettertraktede som forretningspartnere, og dette skyldes delvis at de vet å hevde sin posisjon. I likhet med nordmenn kan de fremstå som reserverte og skeptiske overfor nye bekjentskaper, men de sies samtidig å være usedvanlig lojale og romslige med etablerte forretningspartnere. Et godt førsteinntrykk er derfor helt avgjørende. Husk å ha et fast håndtrykk og stødig øyekontakt når du introduserer deg selv for en islender. I forretningssammenheng er det også vanlig å utveksle visittkort, ettersom dette signaliserer profesjonalitet. Om du først slippes inn i varmen, kan du forvente å bli invitert hjem til forretningspartneren din eller å bli tatt med på ulike rundturer og aktiviteter som presenterer Islands særegenheter og attraksjoner. I så tilfelle er det viktig å uttrykke både interesse og takknemlighet.

Tips 4: Kommunikasjon

Nordmenn har mange fordeler når det kommer til å samarbeide med islendere, og en relativt lik kommunikasjonsform er én av disse. I tillegg til å være over gjennomsnittet direkte i den verbale fremgangsmåten, har islenderne en form for humor og selvironi som nordmenn både vil kjenne seg igjen i og sette stor pris på.
En annen viktig fordel med et norsk-islandsk samarbeid, er det nærmest totale fraværet av språkbarrierer. De fleste nordmenn kan uten problemer forstå islendernes versjon av dansk, og for øvrig snakker befolkningen i begge land tilfredsstillende engelsk. Vær allikevel oppmerksom på at andre behov kan gjelde i visse globale forretningssammenhenger.

Vi hjelper deg med å lykkes på Island!

Når du gjør forretninger på Island kan det være essensielt for kommunikasjonen at all dokumentasjon er profesjonelt oversatt. Dette krever alltid assistanse fra et oversettelsesbyrå. Et byrå har ofte relevant erfaring og ekspertise som er nødvendig, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I Hurtigoversetter arbeider vi bare med morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i landet. På den måten sørger vi for at dokumentene dine alltid blir skreddersydd i henhold til ditt behov. Og ikke minst, det sørger for å optimalisere forholdet som ligger til grunne for å gjøre gode forretninger.

Oversettelser fra engelsk til islandsk

Mange islandske bedrifter kommuniserer på engelsk for å lette kontakten med andre land. Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter oversetter til daglig tekster til og fra engelsk for å tilrettelegge for forretningsforbindelser over hele verden.

For oversettelser mellom engelsk og islandsk bruker vi kun oversettere med målspråket som morsmål for å sikre at resultatet blir korrekt.

Våre oversettere har en solid utdannelse og jobber utelukkende innenfor de områdene der de har spesiell kompetanse. Send oss dokumentet ditt allerede i dag så får du et prisgunstig tilbud tilbake.

Lokalisering Island

Våre frilansoversettere er bosatte på Island. Vi garanterer deg en oversettelse av høyeste mulige kvalitet og du får:

  • lokalisert kunnskap
  • korrekt terminologi for ditt fagområde
  • spesialiserte oversettere med fagrelatert utdanning.
  • god tilgjengelighet til prosjektleder

Islandsk språkhistorie

Islandsk er det offisielle språket på Island og snakkes av rundt 350 000 mennesker. De aller fleste bor på Island men på slutten av 1800-tallet emigrerte om lag 30 000 mennesker til Canada og USA.

På grunn av de isolerende omstendighetene som en øy gir, har islandsk bevart mange av de språklige trekkene som forsvant fra resten av Norden for flere hundre år siden.

Språket har flere bøyningsformer enn andre nordiske språkene og har beholdt den gammelnordiske bokstaven Þ (tilsvarer hvordan man i dag uttaler th i engelske ”the”). På norsk var bruken av diftonger svært svekket allerede på 900-tallet og er i dag lite brukt, i motsetning til på islandsk der diftongbruk fremdeles er vanlig den dag i dag.

Låneord

Et språk formes alltid av de menneskene som bruker det, og i takt med at utvekslingen av varer og tjenester mellom landene økte lånte også språkene ord fra hverandre. Over halvparten av det svenske språkets ordforråd er låneord fra fortrinnsvis tysk og engelsk.

På Island har det alltid vært et ønske om å holde språket så fritt for lånord som mulig for å bevare den kulturelle identiteten. Den islandske regjeringen arbeider aktivt for å gi nye ord islandske ekvivalenter og tradisjonelle islandske bøyninger.

På islandsk sier man for eksempel ikke at man skal opereres (ettersom «operation» opprinnelig er et engelsk ord) men at man vera skorinn upp (bli oppskåret).

Oversettelser fra norsk til islandsk

Vi på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har mange års erfaring med oversettelser fra norsk til islandsk.

Våre serviceinnstilte prosjektledere hjelper deg å komme i gang. Oversettelsen utføres av en profesjonell oversetter med islandsk som morsmål.

Send oss tekstene dine med e-post så kommer vi tilbake med et konkurransedyktig tilbud.

Vi ser på språk som et kulturelt håndverk

Oversettelse er et håndverk som krever grundige kunnskaper om hvordan språk og kommunikasjon fungerer. En god oversettelse er noe mer enn en bokstavelig nytolkning av det nye språket.

Teksten må tilpasses de kulturelle forskjellene som kan forekomme blant de nye leserne. Norsk og islandsk nedstammer fra samme urspråk, men med tiden har det vokst frem forskjeller.

Tilpassede islandske oversettelser

Her på oversettelsesbyrået Hurtigoversetter sørger vi alltid for at teksten skal fungere i sin nye sammenheng. Tilpasningen blir selvfølgelig gjort i dialog med kunden for å sikre at resultatet skal bli så bra som overhode mulig.