Norge

Oversettelser til og fra hindi

Vi oversetter alle slags tekster og dokumenter mellom norsk og hindi. Våre kompetente oversettere har alltid målspråket som morsmål, noe som sikrer at alle stilistiske og geografiske behov ivaretas på en god måte. Våre dyktige prosjektledere skreddersyr ethvert oppdrag og sørger for fleksible løsninger som passer deg!

Språket hindi

Hindi er et indoeuropeisk språk som tilhører den indoariske språkgrenen. Det er det tredje mest utbredte språket i verden, om du regner med det nært beslektede språket urdu. Det har vært offisielt språk i India siden 1947, og brukes i dag av totalt mellom 200 og 300 millioner mennesker over hele verden, blant annet i Fiji, Mauritius, Surinam, Trinidad og Tobago og deler av Afrika. Hindi skrives med devanagari-skrift, men inneholder også en del lånord fra sanskrit.

Hvordan gjøre forretninger i India

India er en av verdens raskest voksende økonomiske stormakter, og alt tyder på at det lønner seg å følge med på utviklingen. Enten du er på jakt etter billige produksjonsfasiliteter, billigere arbeidskraft eller unik kompetanse, i India finner du alt dette og mer. Spesielt for nordmenn er forholdene lagt til rett for å gjøre gode forretninger. I 2009 lanserte den norske regjeringen en strategi for å ytterligere tilrettelegge og øke samarbeidet mellom norske og indiske bedrifter. Allikevel, India er et enormt land fylt med kontraster og ulikheter, og til tross for gode råd er det viktig å ta høyde for lokale variasjoner, og forsøke å få en forståelse av sine kunder og forretningspartnere.

Tips 1: Hierarki

Indisk forretningskultur er preget av en hierarkisk tankegang og ligger dermed i den andre enden av spekteret sammenlignet med i Norge. Om du ikke tar tilstrekkelig hensyn til denne strukturelle inndelingen, kan det by på store utfordringer og minske effektiviteten dramatisk. For å unngå dette er det særlig viktig å tidlig identifisere hvem som er sjefen, altså beslutningstakeren, og deretter forholde deg utelukkende til denne personen. Deretter er det viktig å ta i betraktning at alle instruksjoner går gjennom ett ledd, for så å bli formidlet videre til potensielt utallige ledd. Vær derfor oppmerksom på at instruksjonene som gis er korrekte – det kan nemlig bli svært tidkrevende å rydde opp i dersom de ikke er det.

Tips 2: Relasjonsbygging

Indere er svært opptatt av relasjoner, og innehar evnen til å knytte solide bånd med mange ulike individer. Spesielt i forretningsverdenen kan dette være en uvurderlig fordel, som det vil være klokt å spille på. Det skal ikke nødvendigvis mye til, men du bør likevel ikke forvente at et tillitsforhold bygges over natten. En god begynnelse er å være åpen og omgjengelig, og gjerne diskutere personlige temaer som familie og hobbyer under den såkalte «small talk»-fasen av møter. Indere er riktignok kjent for å være ekstremt produktive, men dette er et område hvor de ikke liker å gå for fort frem.

Tips 3: Tålmodighet

Selv om indere selv både er arbeidsomme og vant til å samarbeide med utenlandske bedrifter, kan det indiske byråkratiet by på utfordringer for visse fremmede bedrifter. I kombinasjon med noen inderes avslappede forhold til tidspunkter, kan det fort oppstå situasjoner som krever en viss romslighet fra din side. I slike tilfeller er det viktig å smøre seg med tålmodighet, og forsøke å la være å uttrykke frustrasjon over eventuelle forsinkelser eller lignende.

Tips 4: Språk

Sannsynligheten er svært høy for at indere du møter i forretningssammenheng snakker adekvat eller svært godt engelsk. Likevel er det viktig å huske på at India består av svært mange språk og dialekter, og at du derfor alltid bør rådføre deg med noen før du tar avgjørelser rundt språkutfordringer og ved bruk av tolk og oversetter.

Når det gjelder kroppsspråket til indere er det den mest fremtredende måten de hilser på. I India er nemlig ikke det universale håndtrykket særlig utbredt, ettersom de har sin egen skikk hvor håndflatene presses sammen foran brystet og man bukker lett samtidig som man hilser ved å si «namasté».

Oversettelse fra engelsk til hindi

Har du behov for å oversette et engelsk tekstdokument til hindi? Da har vi den rette oversetteren for deg! Uansett om det er en CV eller en manual kan vi hjelpe deg.

Hos oss tilbyr vi oversettelsestjenester for alle målgrupper og innen samtlige markedsområder.

Med hindi som morsmål

Vi har oversettere i ulike regioner i India. De har alltid hindi som morsmål i tillegg til ekspertise innenfor nettopp ditt emneområde.

Oversettelsen gjelder kanskje en medisinsk innholdsfortegnelse, en personalhåndbok innen IT eller telekom. Uansett i hvilke retning den går så kan vi oversette tekstene dine.

Engelsk–indiske oversettere

I alle språk finnes det dialektvarianter av et og samme språk. Med regionale morsmålsoversettere er ikke dette noe problem for oss. Vi har kunnskapen om forskjellene som finnes mellom variantene.

Vårt nettverk av oversettere strekker seg verden rundt. Det betyr også at tidsforskjellene er en gode, og vi kan jobbe raskt og effektivt.

Språkhistorikken bak hindi

Hindi er Indias offisielle og  ”nasjonale” språk.

Både hindi og urdu pleier å bli kalt hindustani.

Hindi og urdu er grammatisk like men de bruker ulike alfabeter. Urdu har utviklet seg til skrift- og kulturspråk i følge islamsk tradisjon og blir derfor skrevet med det persisk-arabiske alfabetet.

Hindi er hinduenes språk og skrives med devangari-alfabetet.

Hurtigoversetter oversetterbyrå har ekspertisen du er på jakt etter for korrekte oversettelser til og fra hindi.

Vest- og østhindi

Man pleier å dele hindi inn i øst- og vesthindi.

Vesthindi omfatter:

 • braj bhasha
 • khari boli
 • haryanvi
 • bundeli
 • kanauji
 • rajasthani

Østhindi omfatter:

 • awadhi
 • chattisgarhi
 • bhojpuri
 • magahi
 • maithili

Sanskrit

Sanskrit er et gammelindisk indo-europeisk skriftspråk. Både sanskrit og hindi skrives med devangari-alfabetet. En del vesentlig og betydningsfull litteratur blir fortsatt skrevet på sanskrit. Takket være det er språket fortsatt levende i dag.

Oversettelser fra norsk til hindi

Våre indiske oversettere hjelper deg/dere med tekstoversettelser fra norsk til hindi.

Privatperson, bedrift eller organisasjon spiller ingen rolle. Om det er enkle eller kompliserte tekster er heller ikke viktig.

Oversetterbyrået Hurtigoversetter har ekspertise innen både brede og smale fagområder.

Lokalisering – hindi

Lokalisering er en av årsakene til vår fremgang på markedet. Det innebærer at våre translatører er på plass i ulike deler av landet og behersker språket fullt ut.

De har ikke bare hindi som morsmål, men er også godt bevandret i den regionale språkkulturen der de bor. Ulike faktorer som er avgjørende for en feilfri oversettelse er blant annet:

 • Regionale dialektforskjeller
 • Varierende terminologi
 • Språkkulturelle forskjeller
 • Kunnskap om fagområdet

Våre oversettere har disse kunnskapene, og mye mer.

Norsk-hindi oversettelse

La oss si at du trenger å oversette din norske CV til hindi. Eller kanskje bedriften din trenger å få oversatt en medisinsk innholdsfortegnelse fra norsk til hindi.

Uavhengig av behovet så har vi ekspertise innenfor de fleste fagområder.

Hva koster en oversettelse til hindi?

Våre oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.