Norge

Oversettelser til og fra hebraisk

Vi oversetter alle dokumenter og prosjekter mellom norsk og hebraisk. Våre oversettere er spesialiserte innenfor et hav av fagfelt, så du kan være trygg på at oversetteren har rett ekspertise for din tekst. Vi tilbyr skreddersydde løsninger og rask levering om nødvendig, og sørger for at du som kunde alltid blir fornøyd med resultatet.

Det hebraiske språket

Dette språket har røtter mer enn 4000 år tilbake og har gjennomgått utallige reformer gjennom årenes løp, både i skrift- og taleform. Hebraisk listes under språkgruppen semittiske språk, som igjen faller inn under afro-asiatiske språk. En lengre periode var det kun ansett som skriftspråk, men hebraisk er nå sidestilt med arabisk som offisielt språk i Israel. Såkalt bibelsk-hebraisk er i dag hverken i bruk i tale- eller skriftform. Dette utelukker ikke at man får behov for oversettelse av tekster som er skrevet på denne formen, eller noen av de andre formene av hebraisk frem til dagens offisielle form. Hurtigoversetter har kvalifiserte oversettere over hele verden, så for oss er ingen oppdrag for utfordrende!

Hvordan gjøre forretninger i Israel

De fleste nordmenn forbinder først og fremst Israel med den omfattende nyhetsdekningen av Israel – Palestina konflikten. Som følge av dette er det regelmessig demonstrasjoner av aktører som mener at Norge må boikotte israelskproduserte varer. Mange har fryktet at dette ville ramme handelssamarbeidet eller skade omdømmet til norske bedrifter som velger å ignorere disse oppfordringene. I virkeligheten har lite skjedd, og handelen mellom Norge og Israel blomstrer som aldri før. Likevel, for bedrifter som vil gjøre forretninger der er det viktig å ikke bare kjenne til kulturen, men å holde seg oppdatert på de stadige endringene i regionen. Hurtigoversetter hjelper deg med dette.

Tips 1: Vær åpen og direkte

Israelere er kjent for å snakke rett fra hjertet, og de forventer den samme behandlingen fra de rundt dem. Du kan derfor kommunisere relativt fritt, men vi anbefaler likevel at du alltid formulerer deg med omhu i forretningssammenheng. En hovedregel er å gå rett på sak når det gjelder forretningsforslag, men å trå mer varsomt når det gjelder personlige og potensielt følsomme temaer.

Tips 2: Vær fleksibel

I Israel er skillet mellom arbeid og fritid vesentlig svakere enn det nordmenn flest er vant med, men dette bør først og fremst anses som en fordel. Israelerne er like glad i å arbeide hardt som de er i å ta en fest, og dette flyter ofte inn i hverandre. Fordelen ligger i at det aldri er et feil tidspunkt for forretningshenvendelser, og at folk stort sett er tilgjengelige. Dette er også bakgrunnen for at israelske forretningsmenn foretrekker improvisasjon fremfor nøyaktig planlegging, og i mindre grad arbeider ut ifra kalenderen og detaljerte planleggingsskjemaer.

Tips 3: Vær ambisiøs

Israelske bedrifter har rykte på seg for å være både ambisiøse og nyskapende, noe de til en viss grad har vært nødt til med tanke på de vanskelige forholdene de arbeider under. Med begrensede markedsmuligheter i sitt eget land, ser de fleste seg nødt til å eksportere varene til land som USA, og Norge selvsagt. Israelere læres opp til å tenke stort, og forretningskulturen er i stor grad basert på å ta initiativ og sjanser. Vær derfor oppmerksom på å aldri avfeie forslag umiddelbart – forsøk heller å tenke optimistisk og alternativt.

Tips 4: Vær profesjonell og moderne

Det norske og det israelske forretningslivet har likevel mye til felles, spesielt med tanke på likestilling og teamarbeid. Mens mange land opererer med et strengt hierarki innad i bedriften, er det i Israel så vel som i Norge, svært utbredt å arbeide på tvers av både kjønn og posisjon. Begge land har også en relativt formell holdning og kleskode, og det forventes at man opptrer profesjonelt i forretningssammenheng.

Tips 5: Ta hensyn

På tross av de mange åpenbare fordelene ved å gjøre forretninger med israelerne, er det likevel en del hensyn å ta, både med tanke på språket og den politiske situasjonen i landet. Selv om sistnevnte er basert på mange ulike faktorer, og derfor varierer i omfang, er det alltid viktig at alle språkbarrierer blir ivaretatt. De fleste israelere snakker riktignok tilfredsstillende engelsk, men det bør være en fast rutine å oversette skriftlige dokumenter og korrespondanse til hebraisk.

Oversettelse fra engelsk til hebraisk

Som språk henviser hebraisk til en av flere dialekter i det kanaaneiske språket. Hebraisk (Israel) og moabittisk (Jordan) kan kalles sørlige kanaaneiske dialekter, mens fønikisk (Libanon) kan kalles en nordlig kanaaneisk dialekt.

Vi har utført mange oversettelser fra engelsk til hebraisk. Våre flergangskunder er både privatpersoner, store organisasjoner og offentlige etater.

Oversettere med hebraisk som morsmål

Organisasjonen ICHEIC, er en av våre mest trofaste kunder. Vi har oversatt mange økonomiske tekster av juridisk art.

Alle våre oversettere har i dette tilfellet hebraisk som morsmål og utmerkede kunnskaper i engelsk. Vi behovstilpasser oversettelsen din i henhold til dine preferanser og velger din spesifikke oversetter med stor omhu. Den vi bruker må ha relevant bakgrunn og kompetanse i forhold til tekstinnholdet.

Ring oss så kan vi fortelle mer om hvilke tjenester vi kan tilby. Vi skreddersyr oversettelsen din!

Oversettelse fra norsk til hebraisk

Hebraisk er et semittisk språk som brukes av om lag ni millioner mennesker, de fleste jøder rundt om i verden og i Israel, hvor hebraisk er det offisielle språket.

Hurtigoversetter har mange års erfaring fra oversettelser fra norsk til hebraisk. Kontakt oss så forteller vi mer om hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Juridisk oversettelse til hebraisk

Vi får gjentatte oppdrag fra organisasjonen ICHEIC. Oversettelsene er vanligvis juridiske dokumenter innenfor økonomi. Vi har taushetsplikt og vi skriver alltid konfidensialitetsavtale i slike tilfeller.

Vi har også utført tekstoversettelser av svært høy konfidensialitet. Juridiske tekster er oversatt av en nøye utvalgt oversetter med språket som morsmål og juridisk kompetanse. Du kan føle deg trygg på at teksten din blir behandlet av noen som har den kunnskapen som trengs for å oversette med korrekt juridisk terminologi.

Hva koster en hebraisk oversettelse?

Prisen for en oversettelse varierer avhengig av type tekst, eventuelle ønsker og antall sider. Alt er basert på en ordpris. Vår pris ligger generelt lavere enn mange andre oversettelsestjenester på markedet.