Norge

Oversettelser til og fra gresk

Vi oversetter mellom norsk og gresk for det norske næringslivet så vel som privatpersoner. Med mange morsmålsoversettere er ingen oppdrag for omfattende! Vi skreddersyr vårt tilbud etter dine ønsker, slik at du alltid kan føle deg trygg på prosessen og ikke minst resultatet!

Det greske språket

Det greske språket utgjør en egen gren av den indoeuropeiske språkfamilien. Det oppsto i Hellas rundt år 2000 f.Kr, og har siden vært igjennom en historisk lang utvikling. I dag er gresk kjent som det offisielle språket i Hellas, hvor det tales av over 10 millioner mennesker. Det greske språket nådde sitt høydepunkt rundt år 400 f.Kr, da det dominerte som verdensspråk i hele det østlige middelhavsområdet. Gresk har siden år 800 f.Kr blitt skrevet med det greske alfabetet, som stammer fra en gammel nordvestsemittisk alfabetskrift. De eldste tekstene stammer fra rundt år 1400 f.Kr, noe som gjør gresk til det indoeuropeiske språket med den lengste og mest sammenhengende skrifttradisjonen.

Hvordan gjøre forretninger i Hellas

Norge og Hellas har i lang tid hatt et nært samarbeid – også før EØS-avtalen ble underskrevet. Ikke bare har den greske middelhavskulturen tiltrukket seg soltørste nordmenn i alle år – det har lenge vært utstrakt handelsvirksomhet mellom Norge og Hellas, både innen import og eksport. Så kom finanskrisen, og mens Norge forble nærmest uberørt av de økonomiske urolighetene, er Hellas et av EU-landene som har blitt hardest rammet. Men til tross for den økonomiske krisen, gir ikke grekerne opp. Det er nettopp denne standhaftigheten som gjør grekerne til utmerkede forretningspartnere.

Tips 1: Introduksjoner

Grekere legger stor vekt på magefølelsen når de ser seg ut nye forretningspartnere, og et godt førsteinntrykk er derfor helt essensielt. Selv om de har et romslig forhold til punktlighet, bør du som gjest alltid sørge for å møte tidsnok. Det er også forventet at du er profesjonelt kledd, selv om lettere klær er tillatt sommerstid. Hilsninger består av et fast håndtrykk, og det hilses ved hver anledning. Ta gjerne initiativ til litt småprat i forkant av et formelt møte for å bryte isen og skape en komfortabel atmosfære – dette skaper en mer naturlig dialog.

Tips 2: Relasjoner

Forretningskulturen i Hellas er sterkt preget av gresk familiekultur og verdier som samhold og lojalitet. For å høste de mange fordelene av dette er det viktig å både forstå og tilpasse seg grekernes væremåte. Dersom du ønsker å innlede en langvarig forretningsrelasjon, bør du i de fleste tilfeller innlede en personlig relasjon parallelt. Her foregår nesten all relasjonsbygging rundt matbordet, og du vil derfor oppleve at måltider kan vare i timevis. Det er ansett som uhøflig å forlate bordet tidlig, eller å la det være igjen mat på tallerkenen. Ikke vær redd for å skryte av maten eller forsyne deg flere ganger – dette regnes som en stort kompliment. Om du blir invitert hjem til noen er det viktig å ha med en symbolsk gave som takk for gjestfriheten. Dette kan for eksempel være en norsk suvenir eller en blomsterbukett.

Tips 3: Kommunikasjon

I motsetning til hva som er vanlig praksis i flere andre europeiske land, hvor inngåelse av avtaler stort sett foregår skriftlig, er det i Hellas en utbredt allmenn aksept for muntlig, bindende kommunikasjon. Om du har et viktig budskap å formidle bør du derfor alltid snakke direkte med den det gjelder, fremfor å anta at e-posten du sendte var tilstrekkelig. Den mest foretrukne løsningen er å inngå avtaler ansikt-til-ansikt, men dersom dette ikke lar seg gjøre er en telefon- eller skypesamtale det nest beste.
Vær også oppmerksom på at grekere er vant med tydelige sjefsroller, og mindre vant til å ta initiativ på egenhånd. For å være sikker på at du oppnår ønsket resultat bør du alltid gi tydelige og detaljerte instruksjoner, og være tilgjengelig for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Tips 4: Samtaleemner

Det er som oftest både enkelt og hyggelig å føre en samtale med en greker, men det er likevel noen fallgruver du bør passe deg for. Dette gjelder spesielt i forretningssammenheng, hvor man sjelden får flere muligheter til å gjøre et godt inntrykk. Temaer du med fordel kan utelate er blant annet finanskrisen – med hovedvekt på den økonomiske støtten Hellas har mottatt, Hellas sitt forhold til Tyrkia og Makedonia – som fremdeles er anspent, og sist men ikke minst; negative effekter av røyking – en stor andel grekere røyker, og de er lite mottakelige for belæring på dette området.

Tips 5: Språk

Grekerne er veldig stolte av språket sitt, og de tar det svært personlig dersom utenforstående gjør narr av, eller på andre måter ikke respekterer dette. Til gjengjeld kan noe så enkelt som å lære et par greske strofer virkelig imponere potensielle forretningspartnere, og sådan bidra til et vellykket samarbeid.
En annen ting du bør kjenne til er grekernes utradisjonelle form for kroppsspråk, ettersom dette lett kan by på misforståelser. Mange tar det for gitt at man ikke skal vise følelser under forretningssamtaler for å unngå opphetede diskusjoner, ettersom disse ofte er lite konstruktive. I Hellas er dette nærmest snudd på hodet, for her regnes høylytt tale kun som et positivt tegn på engasjement og vilje. Er det noe grekerne frykter under et forretningsmøte, er det at motparten blir sittende stille og uttrykksløs. Det samme gjelder øvrig kroppsspråk, slik som avstand og øyekontakt. Mens nær plassering og sterk øyekontakt symboliserer aggressivitet i mange kulturer, tolker grekerne tvert i mot mangelen på dette som forlegenhet eller upålitelighet.

Vi hjelper deg med å lykkes i Hellas!

Tenker du å gjøre forretninger i Hellas? Da er det helt essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Det krever spesialkunnskap. Velg et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi samarbeider utelukkende med morsmålsoversettere som bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene blir skreddersydd ditt behov, og sikrer optimale forhold for dine forretningssamtaler. 

Oversettelse fra engelsk til gresk

Hurtigoversetter tilbyr oversettelsestjenester fra engelsk til gresk. Ring så hjelper vi deg videre!

Greske oversettere

Dine engelske tekster behandles av en nøye utvalgt oversetter som har gresk som morsmål.

Inneholder tekstene dine tekniske instruksjoner eller turistinformasjon, garanterer vi at oversetteren har bakgrunn fra det relevante fagområdet.

Din greske oversettelse skal være så pålitelig som mulig i forhold til den engelske teksten. Språkfølelse og terminologi skal gjenspeiles på en slik måte at originalteksten etterlignes så mye som mulig.

Vi tilpasser produktet ditt lokalt. Når vi behandler materialet ditt ser vi på det geografiske området, målgruppen og de juridiske omstendighetene.

Vær velkommen med forespørselen din allerede i dag!

Norsk – gresk oversettelse

Vi hjelper deg gjerne med oversettelsen fra norsk til gresk. Vi har kompetanse og oversetter raskt, nøyaktig og for en rimelig penge. Ønsker du et raskt pristilbud? Be en av våre prosjektledere om et tilbud per e-post, ring eller fyll inn tilbudsskjemaet til høyre. Du mottar da et uforpliktet tilbud i retur samme virkedag.

Gresk fagekspertise

Har du hatt en uheldig opplevelse på ferie i Hellas og må avgi en oversatt versjon av forsikringspolisen til gresk politi? Eller skal virksomheten din satse aktivt på det greske markedet? Uansett teksttype så kan vi med 100 % sikkerhet hjelpe deg videre. Vårt oversettelsesbyrå har nemlig ekspertise innen (nesten) alle emneområder. Enhver oversetter som jobber for oss er spesialist innen et spesifikt fagområde, noen er sertifiserte og alle er morsmålsbrukere. Dette sikrer kvaliteten på dine oversettelser.

Hva koster en oversettelse til gresk?

Våre greske oversettere jobber kvelder og helger. Dette er mulig i og med at de er bosatt rundt omkring i forskjellige tidssoner, noe som gjør det mulig for oss å levere raskt. Prisen på oversettelser er først og fremst basert på antall ord i teksten som skal oversettes. Det finnes likevel ulike faktorer som kan påvirke totalprisen i din favør, dette gjelder blant annet større ordmengder og repetisjoner. På den annen side kan i noen tilfeller språkkombinasjon, leveringsfrist og kompleksitet påvirke prisen oppad.

Høy kvalitet til en lav pris!

I Hurtigoversetter har vi fokus på å holde kostnadene nede uten at det går på bekostning av kvaliteten. Med våre effektive rutiner og engasjerte prosjektledere er det meste mulig, og vårt verdensomspennende nettverk av oversettere lar oss levere på rekordtid dersom det haster!