Norge

Oversettelser til og fra fransk

Vi er blant de mest foretrukne oversettelsesbyråene når det gjelder oversettelser mellom norsk og fransk. Våre erfarne morsmålsoversettere har ekspertise innen alle fagfelt. Vi kan derfor tilby svært spesifikk kompetanse. For offentlige dokumenter og attester som ofte krever statsautorisering kan vi også være behjelpelige med. Uansett hva du ønsker så vil våre dyktige og fleksible prosjektledere finne en løsning du er fornøyd med.

Etter engelsk er fransk det mest studerte språket i verden. Fransk er også geografisk sett spredt over hele verden, og hele 30 land har det som offisielt språk. Språket selv er kategorisert som et romansk språk med røtter i latin, og mye historisk litteratur ble opprinnelig skrevet på fransk. Mange titulerer det også som kjærlighetens språk.

Ingen oppdrag er for utfordrende!

Hurtigoversetter samarbeider utelukkende med erfarne, franske fagoversettere. Fra vårt kontor i hjertet av Paris arbeider vi tett med spesialister innen en rekke fagområder. Disse er kyndige innen jus, medisin, idrett, politikk, historie, litteratur, utdanning og vitenskap, turisme og reiseliv, og selvsagt ønologi.

Hvordan gjøre forretninger i Frankrike

Frankrike er en av Norges viktigste handelspartnere innen import og eksport, og omfanget øker stadig. Nordmenn og franskmenn har mange felles trekk, både politisk og kulturelt, men som med alle relasjoner byr også disse på fallgruver. Kort sagt er forutsetningene gode for et vellykket samarbeid, men i møte med franskmenn bør ingenting overlates til tilfeldighetene. Ved å lese denne korte innføringen i fransk forretningskultur øker du sannsynligheten for å gjøre et godt inntrykk på dine franske forretningspartnere – en investering som garantert gir avkastning i det lange løp.

Tips 1: Punktlighet

Glem alt du har blitt fortalt om franskmennenes avslappede forhold til tid. Her forventes det at du møter tidsnok til avtaler, og skulle du mot formodning bli forsinket, bør du snarest gi beskjed om det. Inkluder gjerne en kortfattet forklaring, men unngå overdrevne unnskyldninger.

Tips 2: Hierarki

I det franske arbeidslivet er det stor respekt for hierarkiet. Dette gjør seg gjeldende i sjefenes klare autoritet og de ansattes tydelig definerte roller. Det er med andre ord viktig å kjenne sin plass og å respektere andres posisjon. Dette står i sterk kontrast til praksisen i Norge, hvor grensene er mer flytende og det sjelden er rom for å hevde seg uten å fremstå som selvgod. Nordmenn er som hovedregel på fornavn med sjefen sin, og arbeidsrelasjonene gir oftere mer assosiasjoner til et venneforhold enn et arbeidsforhold. I møte med franskmenn er det derimot klokt å holde seg innenfor de rammene som er satt, og er du usikker er det tryggeste å holde en lav profil.

Tips 3: Holdninger og kroppsspråk

Franskmenn uttrykker seg i stor grad gjennom holdninger og kroppsspråk. Det finnes flere uskrevne regler som det forventes at utenforstående bør kjenne til, til tross for at få er villige til å opplyse om dem. Dette kan virke provoserende på noen, og franskmennenes utbredte rykte for å være i overkant arrogante stammer nok delvis herfra. Men fortvil ikke – husk at dette kun er et uttrykk for engasjement og et ønske om å inkludere deg i deres skikker, om enn på en lite konstruktiv måte. Svelg noen kameler om du må, og fokuser på alt det positive franskmenn har å tilby.

Tips 4: Språk

Språket er kanskje franskmennenes største stolthet, og et av områdene hvor de svært sjelden inngår kompromisser. Selv om språkbarrierer ikke er et veldig utbredt tema i forretningsverdenen, er det av stor symbolsk verdi å vise både interesse og respekt for det franske språket. Om du ikke snakker fransk gjør du klokt i å forklare hvorfor, og i det minste lære deg enkeltord og enkeltfraser som en hyggelig gest, for å signalisere at du er villig til å møtes på halvveien.

Tips 5: Etikette

Franskmenn er sofistikerte av natur, og dette gir seg utslag på mange ulike områder. Når du blir introdusert til nye mennesker i Frankrike bør du alltid håndhilse, og du bør unngå å bruke fornavn inntil det er uttrykt et ønske om dette. Kleskoden er alltid tekkelig, selv når det er spesifisert at man kan kle seg casual, ettersom franskmenn har et annet forhold til dette begrepet enn nordmenn. Om du blir invitert på middag, selv om det er i en jobbsammenheng, bør du alltid ha med en gave i form av en eksklusiv duft, vin eller blomster. I Frankrike verdsettes kvalitet høyere enn kvantitet.

Vi hjelper deg med å lykkes i Frankrike!

Skal du gjøre forretninger i Frankrike er det spesielt viktig for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Det krever hjelp fra et oversettelsesbyrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. Vi bruker utelukkende morsmålsoversettere som enten bor eller oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd de behovene du måtte ha. Det sikrer at forholdene er optimale for dine forretninger med franskmenn.

Belgisk fransk oversettelse

– Tu viens avec?
belgisk fransk betyr spørsmålet: ”Blir du med?”. En franskmann vil ikke forstå dette ettersom samme spørsmål på fransk for Frankrike blir formulert slik:
– Tu m’accompagnes?

Nedenfor leser du mer om de viktigste forskjellene mellom klassisk fransk og belgisk fransk.

Belgia – et land med tre språk

Belgia har tre offisielle språk: nederlandsk, tysk og fransk. Belgisk fransk bærer tydelige spor av påvirkninger fra de andre språkene, spesielt fra nederlandsk. Dette ser man delvis i den belgisk franske grammatikken der ordstillingen er mer germansk enn latinsk.

La oss for eksempel se på uttrykket: «Det trekker her»

  • Belgisk – Ça tire ici
  • Fransk – Il y a un courant d’air (Det finnes en luftstrøm)
  • Nederlandsk – Het trekt hier (Det trekker her)

I belgisk fransk brukes det altså en ordstilling som er mindre komplisert for oss fra Skandinavia.

Påvirkning fra andre språk

Ordforrådet er også påvirket av andre språk. Det forekommer for eksempel mange engelske og nederlandske låneord i språket. På belgisk fransk sier man septante for sytti og nonante for nitti. På fransk sier man soixante-dix (ordrett seksti-ti) og qautre-vingt-dix (fire-tjue-ti). Ett annet eksempel er det belgiske ordet ”sûr” som betyr ”sur”, på fransk betyr det samme ordet ”sikre”.

De overnevnte ordene har utviklet seg gjennom et naturlig samspill mellom språkene, men det finnes også bevisst konstruerte forskjeller. I tradisjonell fransk blir ord bøyd i genus og alle yrkene har et kjønn. For eksempel er lege (docteur), et hankjønnsord. I Frankrike finnes det ikke ekvivalent hunkjønn til yrkesnavn. Men i Belgia er det en lov som sier at det skal være både en hankjønns- og hunkjønnsform. Her sier man altså doctoresse når man refererer til en kvinnelig lege.

Lokalisering til belgisk fransk

Våre belgisk-franske oversettere legger stor vekt på å kunne levere korrekte oversettelser. Selv om de to formene for fransk kan virke like, er de altså ikke det. Derfor krever oversettelser nøyaktige, oppmerksomme og respektfulle oversettere som kjenner forskjellene som forekommer mellom språkene. Å ha kunnskap om språkenes og dialektenes ulikheter kalles lokalisering. Vi jobber daglig med lokalisering av tekster, og våre morsmålsoversettere har den spisskompetansen som kreves.

Fransk i Belgia, Frankrike eller Canada

Hurtigoverstter er spesialist på oversettelser til og fra fransk. Per i dag snakker mer enn 500 millioner mennesker fransk. Det gjør fransk til et av de mest talte verdensspråkene. Det har konsekvenser for oversettelser til fransk. For fransk i Belgia er annerledes enn fransk i Frankrike og Canada.

Lokalisering

Vi hjelper deg å lokalisere din oversettelse til det landet og markedet hvor teksten skal brukes. Dette arbeidet er meget viktig og vil sørge for at du unngår ubehageligheter. Så ta i bruk vårt nettverk med franske fagoversettere verden om og få best resultat. I vår frilanserdatabase har vi mange oversettere tilgjengelig. Det betyr at vi kan oversette til de aller fleste franske språkene og dialektene. For Frankrike bruker vi en morsmålsbruker fra Frankrike, for Canada en fransk kanadisk morsmålsbruker, for Belgia en fransk belgisk morsmålsbruker.