Norge

Dansk oversettelsesbyrå

Vårt oversettelsesbyrå er aktiv på det danske markedet med navnet Hurtigoversætter.

I årenes løp har vi bygd opp en stor database med generelle, tekniske og juridiske oversettere alle med egne kompetanseområder. Vi opprettholder tett kontakt med våre oversettere.

En tydelig og selvklar arbeidsstruktur gir kunden ekstra trygghet. Kontakten med deg som kunde er akkurat like viktig og selvklar. Du skal kunne nå oss når du har behov for det.

Hvordan gjøre forretninger i Danmark

Danmark og Norge har alltid hatt et nært bånd – ikke rart med tanke på at vi en gang i tiden var i union med hverandre. Mye har skjedd siden den gang, men samarbeidet blomstrer som aldri før. Danmark har etablert seg som en viktig leverandør innenfor flere store industrier, og danskene er i dag et svært forretningsdyktig folk. Dette kan by på en utfordring for nordmenn, for å ha mye til felles med danskene er én ting – men hvordan gjør man best forretninger med dem?

Tips 1: Ansvar

Danske bedrifter er kjent for å ha et høyt fokus på design, kvalitet og ansvar. De fleste dansker foretrekker å samarbeide med noen som deler de samme verdiene. I Danmark er spesielt miljøhensyn en prioritet. Om du ønsker et vellykket samarbeid med en dansk bedrift, kan det lønne seg å se på hvordan du stiller deg til dette. Og så er det viktig at du selv identifiser hvilke konkrete tiltak bedriften din må gjøre for å ta sitt miljøansvar på alvor.

Tips 2: Kommunikasjon

I likhet med nordmenn foretrekker danskene å gå rett på sak. Forretningskulturen til nabolandet er formet slik at mennesker som er direkte fremstår som ærlige og ambisiøse, mens de som dveler for mye kan gi inntrykk av å være usikre, eller ha skjulte hensikter. Derimot setter danskene pris på en lett stemning, og det er alltid rom for en spøk eller to. En annen karakteristikk de deler med oss, er den folkelige tendensen til å være beskjeden. Skryt og åpenbar proklamering av statussymboler imponerer sjeldent danskene.

Tips 3: Organisering

Gjør du forretninger i Danmark er det først og fremst viktig at du kommer tidsnok, og at du er godt forberedt. I gjengjeld kan du være trygg på at danskene på sin side er like organiserte, og dette sparer begge parter for tid. Det å ha med møteoversikt, visittkort og andre relevante papirer er en selvfølge, men om du virkelig vil imponere, bør du i tillegg oversette viktige dokumenter til dansk, fremfor bare til engelsk.

Tips 4: Formalitet

I dette landet vil du støte på mange kvinner i topposisjoner, slik du kanskje allerede er vant med fra Norge. I den forbindelse kan det være lurt å hilse på kvinnen(e) i rommet først, for å unngå antakelser eller misforståelser. Det vanligste er å hilse med et fast håndtrykk og øyekontakt, og fornavn bør unngås inntil du har blitt spesifikt bedt om å bruke dette. Den profesjonelle kleskoden er noe stivere enn i Norge, så bruk tid på å velge riktig antrekk.

Vi hjelper deg med å lykkes i Danmark!

Ved forretninger i Danmark kan det være essensielt for kommunikasjonen at alle dokumenter er korrekt oversatt. Her kreves assistanse fra et byrå med relevant erfaring og ekspertise, slik at viktige hensyn som lokal forståelse av kulturen og språket blir ivaretatt. I vårt oversettelsesbyrå arbeider vi utelukkende med morsmålsoversettere som bor og oppholder seg i det aktuelle landet. På den måten sørger vi for at dokumentene alltid blir skreddersydd etter dine og dine kunders behov. Slik sikrer du at forholdene for forretninger er optimale på tvers av landegrensene.

Nederlandsk – dansk oversettelse

Vi er ditt lokale oversettelsesbyrå med språkekspertise innen nederlandsk og dansk. Visste du at vi har kontorer i både Nederland og Danmark? Vi er derfor den aller beste partneren for din oversettelse fra nederlandsk til dansk. Innen begge språk har vi et kjempenettverk av profesjonelle oversettere. Disse hjelper deg med din oversettelse alle hverdager, i helger og selv under høytider.

Spesialisering innenfor utallige områder

Oversetterne som er tilknyttet oss, er ikke bare danske morsmålsbrukere, men er òg spesialisert innenfor bestemte fagområder. Vi har juridiske og litterære oversettere, men også ekspertise innen sport, turisme, kultur, historie, politikk, EU, medier, journalistikk osv.

Oversettelser fra engelsk til dansk

Vi oversetter tekstdokumenter fra engelsk til dansk. Enten det er for privatpersoner eller bedrifter, CV eller tekniske manualer – det spiller ingen rolle.

Våre oversetteres kompetanse dekker alle virksomhetsområder og de har dansk som morsmål.

Vår styrke

Gjennom våre kvalifiserte danske oversettere, et unikt programsystem og en effektiv organisering, kan vi garanterer at du som kunde vil motta en oversettelse av absolutt høyeste kvalitet.

Fra nord til sør – øst til vest.

Riksdansk er det offisielt godkjente danske riksspråket. Det brukes i offisielle sammenheng som TV, radio og undervisning. Men dansk har mange dialekter.

På Færøyene snakkes tidligere Gøtudansk, en variant av dansk med færøysk uttale. Skriftlig dansk er lett å forstå for både svensker og nordmenn. Dansk talespråk er derimot ofte vanskelig å forstå både for svensker og nordmenn.

Oversettelser fra tysk til dansk

Danmark er et land som på mange måter ligner Tyskland. Men det gjelder ikke språket som er hver sitt land særegent.

Vi har tilgang til et omfattende nettverk av danske oversettere med dansk som morsmål. Dette kvalitetssikrer produktet og gir den høye standarden vi står for.

Lokalisering i Danmark

Kostnadseffektive arbeidsrutiner, god kommunikasjon og spisskompetanse er noen av grunnene til at vi er det raskest voksende oversettelsesbyrået i Europa i dag. Noe som spesielt styrker vår globale markedsposisjon er vår kunnskap om lokalisering.

Det dreier seg om de lokale faktorene som spiller en viktig rolle i en oversettelse. Det kan være: ulike dialekter, kulturelle innflytelser og varierende terminologi innenfor de ulike områdene.

Ulike virksomhetsområder

Oversetterne vi bruker i denne språkkombinasjonen har alle dansk som morsmål. Men de har også et eget bestemt kompetanseområde. Vi har erfaring med oversettelser innen virksomhetsområder som:

 • Litteratur og kultur
 • Sport
 • Turisme
 • Historie
 • EU og politikk
 • Media og journalistikk
 • Bilindustri

Det danske språkets historie

Dansk stammer opprinnelig fra det norrøne språket urnordisk. Det ble talt frem til vikingtiden i Danmark, Norge og Sverige.

Under Danmarks stormaktstid i middelalderen ble forbindelsen til kontinentet merkbar. De danske dialektene endret seg raskere enn de svenske.

Med hanseatene og de mange tyskerne som bodde i Danmark fikk dansk en del endinger fra tysk: -bar, -eri og –het.

På 1900-tallet skjer det er en rask endring i uttalen som tydeligere enn tidligere skiller dansk fra svensk. Den sterkeste endringen er svekkelsen av endestavelser og den tidligere åpne a-en blir mer ä-aktig.

Utviklingen av talespråket har ført til en stor forskjell mellom muntlig og skriftlig språk.

Språkreform etter den andre verdenskrigen

I en stavelsesreform 1948 ble den svenske bokstaven «å» innført. Skrevet på dansk: «aa» (uttalt å). Substantiv (bortsett fra egennavn) skrives ikke lengre med stor bokstav som det ble gjort tidligere, under innflytelse fra tysk.

Majoneskrigen

Dansk har mange lånord fra engelsk. Noen eksempler er:

 • Computer
 • Teenager
 • Babysitter
 • Download
 • Weekend

I motsetning til svensk og norsk beholder dansk låneordene i sin opprinnelige form. Det ble lagt frem et språkendringsforslag på midten av åttitallet. Forslaget var at det burde finnes en alternativ fordansket staving av låneord. For eksempel skulle mayonnaise kunne skrives med stavingen majonæse.

Endringsforslaget fikk stor motstand blant danske forfattere og journalister. Denne sterke motstanden fikk navnet Majoneskrigen. At danskene er så tolerante til ord av en utenlandsk opprinnelse antas å være fordi de danske ordene ikke staves som de uttales.

Norsk – dansk oversettelse

Vi har bygd opp et omfattende nettverk av norsk – dansk fagoversettere. Disse bor i Danmark og er danske morsmålsbrukere. Å bruke morsmålsoversettere sikrer at du alltid får en oversettelse av ypperste kvalitet. Lar du oss utføre dine oversettelser så sørger vi for rask levering og en meget konkurransedyktig pris. La deg overbevise!

Skreddersydde oversettelser

Våre danske morsmålsbrukere har alle spesialisert seg innen et spesifikt fagområde. I vår frilanserdatabase har vi både juridiske og litterære oversettere. Vi har også fagoversettere innen idrett, turisme, kultur, historie, politikk, kongehus, EU, media og innen mange andre emner.