Norge

Oversettelsesbyrå for burmesiske tekster

Burmesisk eller myanmar som det også kalles er et yipho-burmanskt språk som snakkes av rundt 22 millioner mennesker.

Det er det offisielle språket i Burma, men snakkes også i Thailand, Bangladesh, Malaysia, USA, Storbritannia, Laos og Singapore.

Vi tilbyr burmesiske oversettelsestjenester av høyeste kvalitet.

Tonespråk med fire toner

Språket bruker den burmesiske skriftformen der bokstavenes form er runde, såkalte sa-Loun (rundskrift). Burmesisk er et tonespråk, med fire grunntoner.

Oversettelser fra engelsk til burmesisk

I dag snakker over tyve millioner burmesisk. Språket blir til hverdags også kalt myanmar.

De geografiske områdene der språket blir brukt dekker så godt som alle verdensdelene.

Vi har tilgang til burmesiske oversettere med språket som morsmål.

Ulike dialekter – lokalisering

Øvre og Nedre Myanmar har ulike burmesiske dialekter. <NameOfOrg/> har kompetente oversettere innenfor ulike områder og med kunnskap om de ulike dialektforskjellene som forekommer.

Oversetteren som jobber med den engelske teksten vil også ha relevant kunnskap om tekstens innhold.

Oversettelser fra norsk til burmesisk

Over 20 millioner har per i dag burmesisk som morsmål. Med et språk som i dag brukes i både Asia, Nord-Amerika og Europa er det også et voksende behov for oversettelsestjenester til og fra burmesisk.

Vi har oversettere med burmesisk som morsmål. Oversetteren må også ha erfaring fra ditt konkrete emne- eller virksomhetsområde.

Burmesisk, myanmar, dialekter og variasjoner

Burmesisk kalles også myanmar og er samme språk. Hoveddialekten er den som snakkes i Rangoon. Det finnes ulike dialekter i Øvre og Nedre Myanmar. Merguesisk, Yaw, Danu og Palaw er noen eksempler på disse.

Burmesisk kan deles opp i to kategorier: formell burmesisk og uformell burmesisk. Den formelle brukes i litteratur og offisielle sammenheng. Uformell burmesisk brukes blant venner og familie. Avhengig av alder, yrke, status eller om man er munk vil man henvende seg til hverandre på ulike måter. Vårt oversettelsesbyrå har det som kreves for å oppnå en korrekt oversettelse fra svensk til burmesisk.