Rask og nøyaktig oversettelse av oppskrifter
Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Nøyaktig oversettelse av oppskriften.

r

Vil du oversette matoppskrifter fra et annet språk krever det mer enn en ordbok og litt språkkunnskap. For ord og begreper kan være tvetydige, og ikke glem de ulike måleenhetene. Litt fra eller til fører fort til uheldige bakeresultater. Derfor kan det være en ide å bruke en profesjonell oversetter. Oversetterne i Hurtigoversetter kjenner ikke bare språket, men også de ulike måleenhetene, lokal matkultur, språksjargongen og bransjeutrykkene i det aktuelle landet.

Kulinarisk oversettelse

Planlegger du å utgi en kokebok, driver du kanskje en restaurant eller vil lage en TV-sending med eksotiske retter? Oversetterbyrået Hurtigoversetter hjelper deg med alle dine kulinariske tekster. For oversettelser innen matlaging og kokkekunst krever inngående kunnskap om begreper og ikke mist et stort ordforråd. Våre eksperter garanterer en rask og faglig sterk oversettelse.

Kokebok i DTP?

Passer ikke oversettelsen i kokeboken eller på nettsiden etter oversettelsen? Avhengig av språkkombinasjon kan lengden enten øke eller minske. Ikke stress av den grunn. Hurtigoversetter tilbyr ikke bare en kyndig oversettelse, men også Desktop Publishing (DTP).

2018-12-24T14:09:26.4156507Z

Taina Henriksson
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo