Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Kvalitetssikring hos oversettelsesbyrået Hurtigoversetter

Å kvalitetssikre oversettelsen er en viktig og fast del av prosessen hos Hurtigoversetter.

Kvalitetssikring hos oversettelsesbyråetHurtigoversetter

Kvalitetsikring av oversettelsen din står i forkant!

Hos oss begynner denne allerede når vi velger ut våre medarbeidere. I tillegg er vi selektive med hvilke oversettere, språkteknikere og terminologimedarbeidere vi bruker. Vi arbeider etter morsmålsprinsippet, dvs. at vi utelukkende benytter morsmåloversettere som har formell utdannelse. Disse oversetter kun fra et fremmedspråk til sitt eget morsmål. Alle våre oversettere har også spesialisert seg på et bestemt fagfelt. De innehar dermed rett fagkunnskap og språklig kompetanse.

Kvalitet, kvalitet og atter kvalitet

Vi begynner alltid på en jobb med forutsetningen at oversettelsen må være av høyeste kvalitet. Det betyr blant annet at vi ser på faktorer som kulturelle konvensjoner og normer. I tillegg arbeider vi målrettet med oversettelsesverktøyer og oversettelsesminne for å garantere konsekvent bruk av terminologi. Dette sørger for at budskapet ditt kommuniseres klart og tydelig.

Internkontroll

Før du mottar oversettelsen, gjennomfører vi en internkontroll. Blant annet sammenliknes strukturen i kildeteksten og målteksten for å sjekke at teksten er fullstendig. Ved behov kan du også be oss om å utføre en profesjonell korrektur av språk og innhold. Vårt interne kvalitetsstyringssystem er svært fleksibelt med tanke på kundens ønsker. Da vi raskt kan reagere og ta hensyn til hvordan du mener oversettelsen og terminologien bør se ut. Er du fornøyd, har vi lykkes med jobben vår!

2018-01-24T10:50:55.3423650Z
May-Linn Anker Andersen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send May-Linn en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo