Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Oversettelse av rettstekster

Juridisk utdannede oversettere sørger for oversettelsene dine.

Vi samarbeider utelukkende med juridisk spesialiserte oversettere.

Vårt juridiske team tar seg av oversettelsen din i minste detalj. Oversetterne våre har ikke bare profesjonell bakgrunn som oversetter men er fortrolige med rettsterminologien. Rettsteksten din er dermed i gode hender. Hurtigoversetter er også en perfekt partner når du trenger en apostille med nødvendige stempler og statsautoriserte oversettelser.

Høy kvalitet stramt kalkulert

En oversettelse av juridisk art kan selvsagt ikke inneholde feil, og må være en nøyaktig gjengivelse av originalen. Fordi våre juridiske oversettere utelukkende arbeider med rettstemaer, trenger vi ingen eksternekspertise, og det merker du på prisen. For oversettelse av et prosesskrift, en bevilling eller en domsslutning, betaler du, for eksempel for språkkombinasjonen fra norsk til engelsk, bare NOK 1,56 per ord.

Leveringsfrister for oversettelser

I løpet av en arbeidsdag kan én oversetter oversette maksimalt 2.200 ord. Ved stort tidspress og omfangsrike tekster benytter vi et team. Bearbeidingstiden for juridisk oversettelsesarbeid er da noe lenger enn ved vanlige oversettelser. Siden våre oversettere arbeider både i helger og om kvelden, kan vi likevel garantere kortere leveringstider enn andre oversettelsesbyråer. Oversettelsesbyrået vårt er daglig åpent fra klokken 08:00 til klokken 17:00.

Referanser oversettelsesprosjekter

Oppdragene som vi utfører for kundene våre, er ofte av fortrolig art. Vi opplyser derfor helst ikke navnene til oppdragsgiverne våre. Ved behov kan du be en av våre prosjektledere om en liste over oppdragsgivere som likevel har gitt sin tillatelse til dette. Denne listen omfatter globalt dusinvis av advokatkontorer, rettsinstanser og renomerte foretak.

2018-01-24T10:36:33.7181520Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo