Nettside

oversettelse av hotellnettsider

Oversetterbyrået Hurtigoversetter sørger for en korrekt oversatt nettside!

En nettside er bedriftens utstillingsvindu. Denne opplyser ikke bare om besøksadresse og tjenester. Tekst og bilder formidler også hotellets stil og image. Det elektroniske visittkortet er et viktig instrument for reklame og krever spesiell pleie. Feilaktig oversettelse her kan derfor forårsake store finansielle skader. Sørg for at hotellnettsidene dine kun oversettes av erfarne oversettere som kjenner til bransjen. Oversetterbyrået Hurtigoversetter har alltid den rette oversetteren tilgjengelig. Denne kan oversette hotellnettsidene dine raskt og kompetent.

Førsteklasses oversettelser – Hurtigoversetter

For å spre reklamebudskapet ditt i utlandet på en attraktiv og profesjonell måte trenger du en oversettelsespartner som kan levere et pålitelig sluttprodukt. Oversetterbyrået Hurtigoversetter samarbeider derfor utelukkende med morsmåloversettere som kjenner landets kultur og hotellsjargongen. Dette gjør oss i stand til å oversette korrekt, sørge for flyt i tekstene og dermed bedre reflektere imagen til bedriften.

Våre prosjektledere bryr seg om deg!

Våre prosjektledere svarer gjerne på eventuelle spørsmål. De sørger for både før- og etterbehandling av tekstene som skal oversettes, og finner alltid rett oversetter til prosjektet ditt. De sørger videre for en skreddersydd oversettelse hvor oversetteren er valgt på grunnlag av ønsket språkkombinasjon, spesialisering og erfaring. Samtlige av våre oversettere oversetter kun til sitt eget morsmål. Slik kan vi alltid garantere kvaliteten du fortjener.

Hurtigoversetter kan også utføre oversettelser innen teknikk, jus, medisin, økonomi og mer.

2018-12-24T13:49:52.3403522Z

Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Male83950
customer service
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo