Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

Legalisering

legalisering av dokumenter

Hva er legalisering?

Legalisering gjøres av Fylkesmannen eller UD. Fylkesmannen setter apostille på (bekrefter lovligheten av) alle offentlige dokumenter som blir oversatt av statsautoriserte translatører med norsk autorisasjon. Dokumentene må først notarialbekreftes hos notarius publicus. Fylkesmannen legaliserer dokumenter så lenge de skal brukes i land som har undertegnet den såkalte Haag-konvensjonen, dvs. cirka 110 land.

Fylkesmannen setter bare apostille på dokumenter som er notarialbekreftet og oversatt av statsautoriserte translatører. Dokumenter som skal brukes i land som ikke har undertegnet Haag-konvensjonen, må legaliseres av Utenriksdepartementet

2020-04-20T11:59:29.7320163Z
Jens Tandberg
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Jens en e‑post

Det er utfordrende tider for mange av våre kunder, både nye og faste. Vi står klare til å tenke sammen med dere, for å finne gode og effektive løsninger for alle deres oversettelsesoppgaver, og holder åpent som normalt.

American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo