Norge

Det amhariske språket

Amharisk – eller amharinja som det også kan kalles – er det mest utbredte semittiske språket, etter arabisk, og benyttes av mer enn tjue millioner mennesker i de sentrale og sørlige delene av Afrika. Språket er knyttet til folkegruppen amharer og har en setningsoppbygging som vanligvis struktureres i rekkefølgen subjekt – objekt – verb. Ord kan få forskjellig betydning ved tilføying av vokaler, forskjellige prefikser eller suffikser. Liten tue kan velte stort lass, heter det seg, og med et språk der en ekstra vokal kan gjøre om betydningen av en hel setning, understrekes viktigheten av profesjonell oversettelse for å sikre høy kvalitet for skriftlig kommunikasjon. En oversettelse av høy kvalitet får du hos oss, enten det er til eller fra dette eksotiske språket.

Oversettelse fra engelsk til amharisk

Amharisk er Etiopias offisielle språk. Mange emigrerer fra landet og til land i Europa og andre deler av verden.

Tilbud og etterspørsel

Norge har tatt imot mange innvandrere fra Etiopia. Dette skaper, i en overgangsperiode, behov for oversettelser mellom engelsk og amharisk.

Vi har morsmålsoversettere som er spesialiserte innen ulike disipliner. Vi kan hjelpe deg med oversettelser mellom de to språkene.

Høy kvalitet til lave priser

Vi har ved bruk av moderne teknologi mulighet til å senke prisene. Vi tilbyr lavere priser enn våre konkurrenter på markedet. Likevel, garanterer vi topp kvalitet og kort leveringstid. Vi forteller med glede hvordan vi jobber og hvilke prosedyrer vi har. Ta kontakt med oss ​​for mer informasjon!

Oversettelser fra norsk til amharisk

Etter arabisk er amharisk det nest største semittiske språket i verden. Ett av de landene hvor innvandrere snakker amharisk er Norge.

Vi får ofte forespørsler fra offentlige etater og selskaper som ønsker oversettelser fra norsk til amharisk.

Stor etterspørsel

Fordi mange av våre nye landsmenn snakker amharisk øker også behovet for oversettelser. Våre oversettere er alle morsmåloversettere og innehar kompetanse på feltet teksten handler om.

Vi garanterer høy kvalitet, konkurransedyktige priser og rask levering. Ikke nøl med å kontakte oss, vi vil så fortelle deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg! Via hovedmenyen finner du alle våre kontaktdetaljer.